Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Catàleg de tràmits

Tràmits

Exempció o Bonificació de la recollida i gestió de residus

DescripcióSol·licitar l’exempció o bonificació de la taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans, per raó de capacitat econòmica..


Per informació sobre la bonificació per aportacions de residus a la Deixalleria municipal i el tipus de residus a aportar, feu clic aquí.


Qui ho pot demanar?- Titulars de la taxa per l’habitatge habitual on constin empadronats.


- Qualsevol altre membre de la unitat familiar.


- Representant degudament acreditat.


1. Exempcions:


- Subjectes passius que obtinguin ingressos bruts anuals inferiors o iguals a:


Nre. Residents


Renda Màxima


1


1,65 * IRSC (13.146,75 €)


2


1,75 * IRSC (13.943,53 €)


3 o més


1,85 * IRSC (14.740,30 €)


 


2. Bonificacions:

Per capacitat econòmica:


Les quotes liquides, gaudiran d’aquestes bonificacions per raó d’ingressos: 


Ingressos anuals bruts


Percentatge bonificació


A partir de 1,65 * IRSC fins a 1,85 * IRSC


85,00%


Fins a 1,90 * IRSC (15.138,69 €)


60,00%


Fins a 1,95 * IRSC (15.537,07€)


35,00%


Fins a 2,00 * IRSC (15.935,46 €)


20,00%
Índicador de Renda de Suficiència de Catalunya 2016 (IRSC) = 7.967,73 Euros


http://www14.gencat.cat/sacgencat/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=13844


- Per determinar els ingressos anuals bruts del subjecte passiu es tindrà en compte el conjunt d’ingressos i rendes de la unitat familiar o de les persones que resideixin a l’habitatge.


- Resten exclosos de la pertinença a la unitat familiar les persones que puguin residir a l’habitatge en qualitat de servei assistencial o domèstic vinculat professionalment.


Documents que cal aportarPer a totes les sol·licituds:


  • Model de Sol·licitud
  • Declaració de renda de cadascuna de les persones que formen la unitat familiar, o certificat de no estar obligat a presentar-la.
  • Certificat de pensions públiques exemptes de les persones que formen la unitat familiar.


En cas de representants:


  • Document que acrediti la representació.


Els residents per servei assistencial o domèstic:


  • Codi de Compte de Cotització del Sistema Especial de la Seguretat Social.

 


Antelació amb que cal demanarFORA DE TERMINIDel 29 de setembre a l'1 de desembre de 2017
(període voluntari de pagament).


Es concediran d’ofici quan l’Ajuntament disposi de les autoritzacions per a consultar els ingressos de la unitat.On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
Dilluns a dijous de 8:30 a 19h, divendres de 8:30 a 14h
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 16.45 a 20h i divendres de 8.45 a 14h
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


On es demana (En línia) 

IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.
 

 
Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei d'Economia


Termini per resoldre i notificar6 mesos


Sentit del silenci administratiuNegatiu


CostGratuït.


Enllaços d'interès

X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto