Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Catàleg de tràmits

Tràmits

Baixa del Padró Municipal d'Habitants per inscripció indeguda

Descripció



Instar la baixa d’ofici del Padró Municipal d’Habitants de les persones empadronades en un domicili en el qual ja no hi viuen, per manca de residència efectiva.


Qui ho pot demanar?



 • Qualsevol persona major d'edat empadronada al domicili on consti la persona o persones que actualment ja no hi conviuen.
 • Un interessat no empadronat, sempre i quan demostri l'interès legítim, com en el cas del titular d'un habitatge.

Documents que cal aportar



Per a totes les sol·licituds:


En el cas que la persona sol·licitant no estigui empadronada:


 • Document acreditatiu d’identitat:
  • Espanyols: DNI, passaport o permís de conduir.
  • Estrangers dels estats membres de la Unió Europea: passaport, document d’identitat del país d’origen i certificat d’inscripció en el Registre d’Estrangers (RCE).
  • Estrangers de la resta països: passaport o targeta d'estranger o resident (NIE).
 • Documentació que acrediti la titularitat de l’habitatge:
  • Contracte públic o privat: compravenda o d'altres.
  • Escriptures de propietat, de drets reals d’usdefruit, ús o habitació.
  • Certificat del Registre de la Propietat.

On es demana (Presencial)




Oficina d'Atenció Ciutadana


Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
Dilluns a dijous de 8:30 a 19h, divendres de 8:30 a 14h
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 16.45 a 20h i divendres de 8.45 a 14h
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 

Termini per resoldre i notificar



3 mesos


Sentit del silenci administratiu



Negatiu


Cost



Gratuït


Observacions



L’expedient de baixa d’ofici padronal segueix els passos següents:


 1. Incoar l'expedient per decret d’Alcaldia.
 2. Notificar als interessats.
 3. Publicar Edicte al BOPB i exposar al tauler de l’Ajuntament.
 4. Informar per part del Consell d'Empadronament (INE).
 5. Practicar la baixa.
 6. Comunicar al sol·licitant.
   

El termini de resolució de 3 mesos queda suspès quan sigui necessari sol·licitar l’informe de la Secció Provincial del Consell d’Empadronament - INE (punt 4), per al qual s'ampliarà en 3 mesos més.

Si durant la tramitació de la baixa d’ofici es produeix un moviment residencial de  l'afectat, no procedirà el curs de l’expedient d’aquesta persona per manca de l’objecte que la motivava i es donarà compte a la part que va instar el procediment.

Potestativament i només en el cas en que la  persona sol·licitant consti empadronada en el domicili de baixa, es podrà emetre el volant o certificat de convivència relativa a la baixa, una vegada comprovada que la notificació a l'interessat/da de baixa ha estat practicada o bé rebutjada (punt 2).


Serveis municipals relacionats

Sol·licitud de baixa del Padró d'Habitants per inscripció indeguda

X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto