Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Catàleg de tràmits

Tràmits

Canvi de domicili o dades del Padró d'Habitants (empadronament i actualització de dades)

Descripció



Instar la inscripció al padró dels canvis de domicili dins de Sant Quirze del Vallès, així com actualitzar qualsevol dada personal: nom, cognoms, dades de naixement, sexe, numeració del document d'identitat o nivell d’estudis.


Qui ho pot demanar?



Persones empadronades a Sant Quirze del Vallès i que canvien la seva residència habitual dintre del mateix municipi o bé actualitzen les seves dades personals.


Documents que cal aportar



Per a totes les sol·licituds:


 • Document acreditatiu d'identitat individual:
  • Espanyols: DNI, passaport o permís de conduir.
  • Estrangers dels estats membres de la Unió Europea: passaport, document d’identitat del país d’origen i certificat d’inscripció en el Registre d’Estrangers (RCE).
  • Estrangers de la resta de països: passaport o targeta d'estranger o resident (NIE).
 • Documentació que habiliti a ocupar l’habitatge (només per al canvi de domicili):
  • Contracte públic o privat: compravenda, arrendament o altres.
  • Escriptures de propietat, de drets reals d’usdefruit, ús o habitació.
  • Autorització del propietari/s de l’habitatge o persona empadronada, acompanyada del document acreditatiu d’identitat.
  • Certificat del Registre de la Propietat
  • Contractes de subministraments de serveis de llum elèctrica, gas o aigua.
  • Certificat de la Direcció del centre per empadronaments en habitatges col·lectius.
    

En el cas que l’alta sigui familiar o integri d’altres persones:


 • Majors d’edat:
  • Fotocòpia del document acreditatiu d'identitat individual i autorització si escau.
 • Menors d'edat, segons els casos:
  • Llibre de família o certificat literal de naixement (original i fotocòpia per compulsar).
  • Sentència judicial de separació o divorci o conveni regulador on consti l’anotació de la guàrdia i custòdia dels menors (original i fotocòpia per compulsar) o en el seu defecte model de declaració.
  • Autorització d’empadronament d'ambdós progenitors, acompanyant fotocòpia dels documents acreditatius d'identitat.
  • Documentació de la tutela o curatela del menor
 • Incapacitats legals:
  • Document de l'acceptació de la tutela legal
    

Per actualizacions de dades personals:


 • Nou document acreditatiu d'identitat individual que acrediti la modificació
 • Certificat del registre civil
 • Llibre de Família

 



On es demana (Presencial)




Oficina d'Atenció Ciutadana


Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
Dilluns a dijous de 8:30 a 19h, divendres de 8:30 a 14h
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 16.45 a 20h i divendres de 8.45 a 14h
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


Servei gestor



Servei d'Atenció Ciutadana


Termini per resoldre i notificar



Immediat


Sentit del silenci administratiu



Negatiu


Cost



Gratuït


Observacions



El servei gestor comunicarà a l’Institut Nacional d’Estadística els canvis de domicili i/o dades per al cens padronal i electoral.

El número de telèfon, al no tractar-se d'una dada obligatòria legalment, es pot actualitzar mitjançant una trucada telefònica a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Es lliuraran els volants d'empadronament necessaris per realitzar els canvis de dades que escauen: document acreditatiu d'identitat, assignació del metge al CAP, permís de conduir i circulació, Seguretat Social, Hisenda, etc.


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto