Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Catàleg de tràmits

Tràmits

Sol·licitud d'autorització d'ocupació de la via pública amb una parada de venda de roses i/o llibres

DescripcióAutorització necessària per ocupar qualsevol espai de la via pública durant la festivitat de Sant Jordi, a fi d’efectuar la venda de llibres i roses.


D’acord amb les bases aprovades s’estableixen els emplaçaments de venda i s’assignarà un punt a cada sol·licitant, aquest haurà de ser responsable del muntatge i desmuntatge de la parada en l’horari establert.


Quedarà totalment prohibida la instal·lació de parades fora dels punts establerts per l’ajuntament, i s’ordenarà el desmuntatge immediat, així com la venda ambulant en tot el municipi.


Establir que l’Ajuntament es reserva el dret a realitzar les inspeccions oportunes i establir les modificacions envers la ubicació, instal·lació, o altres que aconselli l’interès públic.


     


SOL·LICITUD EN LÍNIA
 


Qui ho pot demanar? • Entitats sense ànim de lucre i/o ONG municipals 
 • Grups polítics municipals1
 • Llibreters i Floristes del municipi
 • Grups d’estudiants avalats per l’escola o AMPA del municipi


1IMPORTANT: Enguany, en coincidir amb període de campanya electoral, les formacions polítiques hauran de sol·licitar a la Junta Electoral de Zona (jutjats de Sabadell) l’autorització per poder instal·lar una parada de llibres i roses.
Nota: 


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament: 


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Requisits previsEls productes que es podran vendre són només aquells relacionats amb el dia de Sant Jordi (Roses, llibres, punts de llibre...). No estarà permesa la venda o oferir articles alimentaris.


En tots els casos és necessari estar en possessió d’una pòlissa de responsabilitat civil, al corrent de pagament, amb cobertura suficient per garantir el rescabalament dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l’ocupació a la via pública.


 De forma específica:


 •  Els Llibreters i Floristes:

Han d’estar en possessió de la llicència d’activitats per desenvolupar l’activitat de floristeria o llibreria.


 •  Els alumnes de centres educatius: 

Han de disposar d’un certificat emès i segellat pel centre educatiu on es faci constar que la sol·licitud està vinculada a una activitat de l’escola.


 •  Les entitats:

Han de figurar degudament inscrites al Registre d'Entitats de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.


Documents que cal aportarTramitació en línia de la sol·licitud adjuntant la documentació següent:


 • Assegurança de responsabilitat civil.
 • Rebut de l’assegurança conforme està vigent.

En el cas de grups d’estudiants:


  • Certificat del centre o AMPA conforme estan autoritzats per realitzar aquesta activitat.


En el cas de grups polítics municipals:


  • Autorització de la Junta Electoral de Zona

Antelació amb què cal demanarFORA DE TERMINI

De l'1 al 10 d’abril de 2019 


 


  On es demana (En línia)1- Empleneu el formulari en línia.

2- Adjunteu la documentació requerida

3- Cliqueu el botó tramitar

Rebreu un correu conforme la vostra sol·licitud s'ha rebut correctament i en breu rebreu més informació.

 

SOL·LICITUD EN LÍNIAServei gestorServei de Cultura


Sentit del silenci administratiuNegatiu


Cost 


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto