Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Catàleg de tràmits

Tràmits

Ajuts per la realització d'activitats de sensibilització a Sant Quirze del Vallès

DescripcióDonar suport a les activitats de sensibilització per promoure la cultura de la pau, la solidaritat i la cooperació organitzades per les ONG de Sant Quirze del Vallès al municipi.


Qui ho pot demanar? • Entitats solidàries i ONG que formin part de la Mesa de Solidaritat i Cooperació.

Nota:


 


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 •  Les persones jurídiques
 • Les entitats sense personalitat jurídica
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Requisits previsQuedaran excloses de la convocatòria aquelles entitats que no hagin desenvolupat  activitats d’aquest tipus durant l’ any anterior.


Documents que cal aportar1- En el moment de la sol·licitud:


 • Sol·licitud model
 • Annex 1C
 • Annex 1D
 • Memòria documental de les activitats desenvolupades al municipi de Sant Quirze l’any anterior, que inclogui una valoració dels objectius assolits.
 • Memòria econòmica de l’exercici anterior, que inclogui un estat comptable i el balanç d’ingressos i despeses, amb indicació de les fonts de finançament de l’entitat.
 • Justificació de les subvencions rebudes a convocatòries anteriors per part de l’Ajuntament o informe d’evolució.
 • Justificació del reintegrament de subvencions anteriors que no s’hagin pogut justificar o acreditar la seva evolució.


2- Per a realitzar l’acceptació de la subvenció: • Model d’acceptació
 • Justificació documental de disposar del 10% de l'import total de l'activitat, en recursos propis o provinents de tercers.


3- Per Justificar la subvenció: • Model de justificació
 • Annex 3C
 • Annex 3D
 • Factures que justifiquin, com a mínim, el doble de la subvenció concedida i la documentació acreditativa del seu pagament.
 • Exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa al projecte mostri la llegenda i anagrama de l’Ajuntament.
 • En cas de projectes cofinançats: Justificació dels imports i la procedència dels fons provinents d’altres subvencions o fons propis.

Antelació amb que cal demanar
Presentació sol·licitud de subvenció: de l'1 al 30 d’abril de 2017.  FORA DE TERMINI


Termini de justificació de la subvenció: 31 de març de 2018.  FORA DE TERMINI


Subvenció 2016


Termini de justificació de la subvenció 2016: 31 de març de 2017.  FORA DE TERMINIOn es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
Dilluns a dijous de 8:30 a 19h, divendres de 8:30 a 14h
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 16.45 a 20h i divendres de 8.45 a 14h
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


On es demana (En línia) IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.


Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.
 


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Cooperació i Solidaritat


CostGratuït.


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto