Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Catàleg de tràmits

Tràmits

FUE - Certificat de compatibilitat urbanística previ a una activitat

DescripcióSol·licitar un certificat que acrediti la compatibilitat d'un projecte d'una activitat amb el planejament urbanístic vigent.


En les activitats sotmeses al règim d’autorització ambiental o llicència municipal d’activitat (Annex I o Annex II de la Llei 20/2009) cal demanar aquest certificat previ a la presentació de la sol·licitud d’autorització ambiental o llicència municipal.


En la resta de règims, el titular pot demanar-ho però no és obligatori.


Qui ho pot demanar?Qualsevol persona interessada.

Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • Les persones jurídiques
 • Les entitats sense personalitat jurídica
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Documents que cal aportar • Sol·licitud model.
 • Plànol/s d'emplaçament que permeti una identificació correcte de la finca.
 • Memòria descriptiva de l'activitat projectada que expliciti la seva naturalesa i característiques principals.
 • Necessitats d'ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
 • Requeriments de l'activitat respecte als serveis públics municipals.

On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
Dilluns a dijous de 8:30 a 19h, divendres de 8:30 a 14h
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 16.45 a 20h i divendres de 8.45 a 14h
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


On es demana (En línia) 


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Medi Ambient i Activitats


Termini per resoldre i notificar1 mesos


CostTaxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en les activitats mitjançant llicència, comunicació o control ( Ordenança fiscal núm. 4.5):

 1. Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat projectada amb el planejament urbanístic per a les activitats incloses en l’annex I de la llei 20/2009 : 1.546,50 €
 2. Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat projectada amb el planejament urbanístic per a les activitats incloses en l’annex II de la llei 20/2009 : 721,70 €
 3. Informe urbanístic i ambiental per a l’obertura d’establiments d’activitats recreatives de règim especial : 1.550,62 €
 4. Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat projectada amb el planejament urbanístic per a les activitats incloses en l’annex III de la llei 20/2009 : 103,10 €
   

 

 (El pagament es farà en el moment de la sol·licitud)


Enllaços d'interès

X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto