Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Catàleg de tràmits

Tràmits

Expedició de targeta d'armes de 4a categoria

DescripcióSol·licitar la targeta d'armes per a una arma de 4a categoria, ja sigui de tipus A (carabines i pistoles de tir semiautomàtic i de repetició accionats per aire comprimit) o de tipus B (carabines i pistoles d'ànima llisa i d'un sol tir i d'aire comprimit).


En aquestes categories queden incloses, d’acord amb la Orden Ministerial INT/2860/2012, de 27 de desembre, les armes utilitzables en activitats lúdicoesportives d’airsoft i paintball.


Qui ho pot demanar? • Persones físiques majors de 14 anys i empadronades a Sant Quirze del Vallès.
 • Persones jurídiques amb domicili social a Sant Quirze del Vallès.


Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.


Requisits previsS'ha d’aportar la categoria, la marca-model, el calibre i el número de sèrie de l'arma.


En cas que el sol·licitant sigui major de 14 anys i menor de 18 anys cal omplir i signar l’autorització del pare, mare o tutor legal i fotocòpia del document d’identificació .


Documents que cal aportar • Sol·licitud model — Cal emplenar una sol·licitud per a cada arma —.
   
 • Document acreditatiu d'identitat del sol·licitant
 • Factura de l’arma o document que n’acrediti la propietat i característiques de la mateixa.
 • Dues targetes d'armes de color blanc
 • Tres targetes d'armes de color groc signades

En cas de menors de 18 anys:  

 


 •  Document acreditatiu d'identitat del pare, mare o tutor legal del sol·licitant

 On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
Dilluns a dijous de 8:30 a 19h, divendres de 8:30 a 14h
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 16.45 a 20h i divendres de 8.45 a 14h
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).


Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.
 


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorPolicia Local


Termini per resoldre i notificar3 mesos


Sentit del silenci administratiuNegatiu


CostLa taxa es paga per cada targeta (tipus d’armes A i B) sol·licitades.
 

Ordenança fiscal 4.1 que regula la taxa per expedició de documents administratius.
(Art.6, epígraf 3.a)
 • Llicència de tinença d'armes d'aire comprimit: 44,07 €

 

 (El pagament es farà en el moment de la sol·licitud)


ObservacionsLa validesa de la targeta d'armes resta limitada al terme municipal de Sant Quirze del Vallès, i per al tipus A té una vigència de 5 anys.


 


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto