Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Catàleg de tràmits

Tràmits

Sol·licitud d’autorització d’ocupació de la via pública amb una parada de venda de botifarres

DescripcióSol·licitar l’autorització d’ocupació de la via pública amb una parada de venda de botifarres durant la festa major o Carnestoltes.
La presentació de la sol·licitud no dóna dret al muntatge de la parada.

CARNESTOLTES 2018: se celebrarà el dissabte 10 de febrer de 2018.

Termini per a la presentació de sol·licituds: de l’1 al 15 de desembre de 2017


FORA DE TERMINI 


  TRAMITACIÓ EN LÍNIA
  


 


Qui ho pot demanar?Entitats municipals sense ànim de lucre i ONG’s municipals

Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


  • Les persones jurídiques
  • Les entitats sense personalitat jurídica
  • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
  • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Requisits previsLes entitats municipals sense ànim de lucre i ONG’s municipals han de figurar inscrites al registre d’entitats municipals de l’Ajuntament. 

És necessari estar en possessió d’una pòlissa de responsabilitat civil, al corrent de pagament, amb una cobertura suficient per garantir el rescabalament dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l’ocupació de la via pública. 


L’autorització és personal i intransferible i habilita per a la venda d’entrepans i begudes. 
 
No estarà permesa la venda de begudes alcohòliques ni begudes energètiques a menors de 18 anys. 
 
L’Ajuntament proporcionarà a cada parada 1 taula, 1 graella, 1 bidó amb graella, 1 sac de carbó. En cas d’instal·lar para-sols, vetlladors, paravents o qualsevol altre mobiliari aquests disposaran de les mesures de seguretat necessàries i de la base estable suficient per evitar que es tombin per l’acció del vent o altra causa imprevista. Aquest tipus de mobiliari en cap cas pot superar els límits de la parada assignada.
 

L’autoritzat es compromet a seguir les mesures higienicosanitàries que proporcionarà el Servei de Salut de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per garantir la correcta manipulació d’aliments.


 


Documents que cal aportar
Fotocòpia de la pòlissa de responsabilitat civil i rebut actual


Antelació amb que cal demanarFORA DE TERMINI


Sol·licitud per a Carnestoltes 2018:  De l'1 al 15 de desembre de 2017


 On es demana (En línia)1. Empleneu el formulari i adjunteu els fitxers, si és el cas. Els fitxers poden ser documents word o pdf. 
2. Premeu el botó tramitar per enviar la sol·licitud.
3. Rebreu comunicació via correu electrònic de l’estat del vostre tràmit. També podeu consultar Estat del seu tràmit, al menú de la dreta de l’Oficina Virtual, per conèixer l'estat en què es troba la sol·licitud presentada.
 
En cas de necessitar ajuda per emplenar la inscripció, aquesta es podrà realitzar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana d’acord amb l’horari del Servei.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Cultura


Cost 


ObservacionsEs donarà resposta, mitjançant el correu electrònic facilitat, a les sol·licituds conforme es vagin rebent, .


Les entitats autoritzades a ocupar una parada hauran d’assistir el dia 19 de desembre a les 19.15 h a la Casa de Cultura Pintor Vila-Puig.

Tindran preferència aquelles entitats que organitzin una comparsa a la rua.

En cas que el nombre d’entitats que hi participin sigui superior al nombre de parades, es farà un sorteig públic.


Enllaços d'interès

X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto