Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

FUE - Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis

DescripcióSol·licitar l'informe en matèria de prevenció d'incendis, que s'ha de demanar prèviament a la presentació de la sol·licitud per l’obertura d'una nova activitat de les activitats relacionades a l’annex I de la llei 3/2010, de 18 de febrer, de Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats i infraestructures i edificis.


L’informe d’incendis es necessari quan l’Administració de la Generalitat hagi de realitzar el control preventiu amb la finalitat de determinar, a la vista dels projectes tècnics, que l’establiment, la infraestructura o l’edifici projectats compleixen les mesures de seguretat en cas d’incendi establertes per la normativa aplicable de les activitats.


Caldrà realitzar la intervenció prèvia abans de l’inici de l’activitat o de la construcció o modificació significativa de l’establiment, la infraestructura o l’edifici on es trobarà ubicada l’activitat.


El control preventiu s’ha de sol·licitar preceptivament en tots els supòsits que es detallen en l’annex 1 de la llei 3/2010, de 18 de febrer.


Posteriorment a l’obtenció de l’informe favorable, caldrà realitzar l’acte de comprovació en matèria d’incendis i procedir a efectuar la comunicació prèvia corresponent.


Qui ho pot demanar? • El titular de l'activitat o el seu representant legal


Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Requisits previsEs realitzarà el pagament de la taxa corresponent en el moment de la sol·licitud.


Documents que cal aportar • Sol·licitud model
 • Formulari SP01: Portada documentació tècnica de prevenció i seguretat en cas d'incendi en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
 • Formulari SP02: Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper.
 • Projecte tècnic descriptiu i justificatiu del compliment de la reglamentació tècnica aplicable en matèria d’incendis.

 


Antelació amb què cal demanarPrèviament a l’inici de l’activitat i de la presentació de la corresponent comunicació prèvia.On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).


Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1.       Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
2.       Adjunteu la documentació específica requerida per al tràmit.
3.       Feu clic en continuar.
4.       Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

 


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Medi Ambient i Activitats


Termini per resoldre i notificar2 mesos


Sentit del silenci administratiuPositiu


CostOrdenança fiscal de la taxa per la prestació dels servis d'intervenció administrativa en les activitats mitjançant llicència, comunicació o control:
 

 • Per les Autoritzacions ambientals (Annex I) la taxa és: 2.065,09
 • La resta d’annexos, el cost es contempla en la taxa de tramitació de la llicència municipal o comunicació.


 

 (El pagament es farà en el moment de la sol·licitud)


Mitjans de pagamentEls que estableixi l’ordenança fiscal.


ObservacionsL’Ajuntament trametrà la sol·licitud a l’òrgan competent de la Generalitat, el qual emetrà l’informe en un termini de dos mesos, i el farà arribar a l’Ajuntament que, alhora, el notificarà a l’interessat.


No caldrà realitzar novament aquest tràmit:


 • En el supòsit d’haver tramitat una llicència d’obres i haver efectuat ja el control preventiu en matèria d’incendis.
 • En el supòsit que una activitat, sense ser modificada, canviï de titularitat i ja disposi d’aquest control preventiu en matèria d’incendis.
X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto