Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

FUE - Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis

DescripcióSol·licitar l'informe en matèria de prevenció d'incendis, que s'ha de demanar prèviament a la presentació de la sol·licitud per l’obertura d'una nova activitat de les activitats relacionades a l’annex I de la llei 3/2010, de 18 de febrer, de Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats i infraestructures i edificis.


L’informe d’incendis es necessari quan l’Administració de la Generalitat hagi de realitzar el control preventiu amb la finalitat de determinar, a la vista dels projectes tècnics, que l’establiment, la infraestructura o l’edifici projectats compleixen les mesures de seguretat en cas d’incendi establertes per la normativa aplicable de les activitats.


Caldrà realitzar la intervenció prèvia abans de l’inici de l’activitat o de la construcció o modificació significativa de l’establiment, la infraestructura o l’edifici on es trobarà ubicada l’activitat.


El control preventiu s’ha de sol·licitar preceptivament en tots els supòsits que es detallen en l’annex 1 de la llei 3/2010, de 18 de febrer.


Posteriorment a l’obtenció de l’informe favorable, caldrà realitzar l’acte de comprovació en matèria d’incendis i procedir a efectuar la comunicació prèvia corresponent.


Qui ho pot demanar? • El titular de l'activitat o el seu representant legal


Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Requisits previsEs realitzarà el pagament de la taxa corresponent en el moment de la sol·licitud.


Documents que cal aportar • Sol·licitud model
 • Formulari SP01: Portada documentació tècnica de prevenció i seguretat en cas d'incendi en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
 • Formulari SP02: Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper.
 • Projecte tècnic descriptiu i justificatiu del compliment de la reglamentació tècnica aplicable en matèria d’incendis.

 


Antelació amb què cal demanarPrèviament a l’inici de l’activitat i de la presentació de la corresponent comunicació prèvia.On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).


Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1.       Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
2.       Adjunteu la documentació específica requerida per al tràmit.
3.       Feu clic en continuar.
4.       Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

 


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Medi Ambient i Activitats


Termini per resoldre i notificar2 mesos


Sentit del silenci administratiuPositiu


CostOrdenança fiscal de la taxa per la prestació dels servis d'intervenció administrativa en les activitats mitjançant llicència, comunicació o control:
 

 • Per les Autoritzacions ambientals (Annex I) la taxa és: 2.065,09
 • La resta d’annexos, el cost es contempla en la taxa de tramitació de la llicència municipal o comunicació.


 

 (El pagament es farà en el moment de la sol·licitud)


Mitjans de pagamentEls que estableixi l’ordenança fiscal.


ObservacionsL’Ajuntament trametrà la sol·licitud a l’òrgan competent de la Generalitat, el qual emetrà l’informe en un termini de dos mesos, i el farà arribar a l’Ajuntament que, alhora, el notificarà a l’interessat.


No caldrà realitzar novament aquest tràmit:


 • En el supòsit d’haver tramitat una llicència d’obres i haver efectuat ja el control preventiu en matèria d’incendis.
 • En el supòsit que una activitat, sense ser modificada, canviï de titularitat i ja disposi d’aquest control preventiu en matèria d’incendis.
X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto