Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Compensació de deutes amb crèdits d'un mateix titular

DescripcióCompensar deutes de naturalesa pública a favor de l'Ajuntament, sigui quin sigui el seu estat (voluntari/executiu), amb crèdits reconeguts per aquest a favor del mateix deutor i que el seu estat sigui pendent de pagament.


Qui ho pot demanar?Els titulars de deutes a favor de l'Ajuntament que alhora son creditors d'aquest.


Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


  • Les persones jurídiques
  • Les entitats sense personalitat jurídica
  • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
  • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.


 


 


Documents que cal aportarAquest procediment es pot iniciar per iniciativa pròpia o mitjançant representant seguint els següents passos:


-Emplenar la sol·licitud model d'aquest tràmit, identificant clarament els deutes i crèdits que es volen compensar.


-Fer dues còpies impreses i signar-les.


-Presentar la instància i la documentació a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC).


Documents que cal adjuntar:


-Sol·licitud model degudament signada.


En el cas que no es pugui identificar correctament els deutes i crèdits que es volen compensar,cal aportar còpia de les resolucions o actes que acreditin el seu reconeixement.


En cas d'actuar mitjançant representant,còpia dels poders que atorguen tal representació.


Antelació amb què cal demanarD'acord amb el que estableix l'article 57.7 del RD 939/2005, pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació, el termini legal per resoldre i notificar una sol·licitud de compensació de deutes serà de sis mesos.


Transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat la resolució, els interessants podran considerar desestimada la seva sol·licitud als efectes d'interposar el recurs corresponent o esperar la resolució expressa.


Malgrat els terminis i els efectes legals que comporta el silenci administratiu, anunciats en el paràgraf anterior, aquest Ajuntament preveu resoldre i notificar les sol·licituds en un termini no superior als 30 dies.On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Atenció presencial exclusivament mitjançant cita prèvia.

Podeu demanar la vostra cita prèvia enviant un correu electrònic a l'adreça oac@santquirzevalles.cat , mitjançant el web http://citaprevia.santquirzevalles.cat o trucant al telèfon 937216800 (horari per sol·licitar cita prèvia de dilluns a divendres de 9 a 20h)

Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
De dilluns a dijous, de 8.30 a 19 hores; i divendres de 8.30 a 14 hores.
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 15 a 20 hores i divendres de 8.30 h a 14 hores
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


Servei gestorServei d'Economia


Termini per resoldre i notificar6 mesos


Sentit del silenci administratiuNegatiu


CostGratuït


ObservacionsLa presentació de la sol·licitud de compensació en període voluntari impedirà l'inici del periode executiu  del deute concurrent amb el crèdit ofert, peró no la meritació d'interessos de demora.


Recursos per presentar la sol·licitud:


- Mitjans, físics o electrònics, necessaris per desenvolupar el procediment.


Informació que es té present per a realitzar els procediments (models, normatives, pautes, etc.).


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto