Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Certificat d'innecessarietat de la llicència de parcel·lació

DescripcióCertificat que expedeix l'Ajuntament on fa constar que no és necessari sol·licitar llicència de parcel·lació / segregació d'una finca.
Queden subjectes a declaració d'innecessarietat de parcel·lació les divisions o segregacions que es trobin en el supòsit següent:


 • Quan la divisió o segregació de terrenys és conseqüència de l'aplicació de la normativa sectorial agrària o forestal.
 • Quan es pretén una nova divisió o segregació de finques resultants d'una reparcel·lació, en aquells casos en les que les descripcions de la finca resultant preveu expressament aquesta possibilitat.
 • Quan la segregació es refereix a la part o parts de la finca subjectes a expropiació o reparcel·lació pendents d'executar.
 • Quan la segregació té per objecte agrupar la finca segregada a una finca confinant, sempre que la segregació i l'agrupació tingui lloc en la mateixa operació i així ho exigeixi la declaració d'innecessarietat de la llicència.
   

Qui ho pot demanar? • Persona física o jurídica


Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Documents que cal aportar • Sol·licitud model
 • Plànol d'emplaçament de la finca o zona sobre la que es demana el certificat

 


Antelació amb què cal demanar • Un mes a comptar des del registre de la sol·licitud

On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
Dilluns a dijous de 8:30 a 19h, divendres de 8:30 a 14h
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 16.45 a 20h i divendres de 8.45 a 14h
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).

 

 


Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.
 
 

 


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Territori i Medi Ambient


Termini per resoldre i notificar1 mesos


CostOrdenança fiscal de la taxa per expedició de documents administratius. (Art.6, epígraf 2.a)

Certificacions sobre règim urbanístic aplicable a una finca o sector: 30,00 €
 

 (El pagament es farà en el moment de la sol·licitud)


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto