Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

FUE - Comunicació prèvia de canvi de titular

DescripcióÉs el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol que l’habilitava per exercir l’activitat.

Aquesta comunicació a l’Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.

Pel canvi de titularitat d’activitats subjectes a la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa, aquest canvi de titularitat es resol mitjançant el tràmit específic de Declaració Responsable d’Obertura, o Comunicació prèvia d’obertura creat a tal efecte.


Previ a la presentació de la Comunicació a l'Oficina d'Atenció Ciutadana cal que es realitzi consulta prèvia al Servei d'Activitat (Av. de Pau Casals, 72 - 82)


Qui ho pot demanar? • El titular de l'activitat o el seu representant legal i la persona a favor de qui es realitzarà la transmissió de l'activitat.


Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Requisits previsEl titular transmitent ha de disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia vigent.


Documents que cal aportar • Sol·licitud model
 • Document acreditatiu d’identitat del nou titular de l’activitat
 • Contracte de lloguer o escriptura de propietat a nom del nou titular
 • Alta en l’impost d’activitats econòmiques, amb indicació de l’epígraf corresponent. (Model 036 o 037)
 • Certificat tècnic de posada en funcionament de l’activitat
 • Document acreditatiu de la transmissió de l’activitat.  *En cas de no disposar d’aquest document caldrà tramitar la comunicació prèvia o llicència de nova activitat.


En cas de transmissió d’activitats sotmeses a la llei 11/2009 (espectacles públics i activitats recreatives)


  • Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i rebut vigent (d’acord amb l’art. 80 decret 112/2010)


En cas d’establiments alimentaris:


Antelació amb què cal demanarLa comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d’un mes des que s’ha produït efectivament la transmissió.On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).


Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1.       Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
2.       Adjunteu la documentació específica requerida per al tràmit.
3.       Feu clic en continuar.
4.       Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

 


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Medi Ambient i Activitats


Termini per resoldre i notificar1 mesos


Cost • Taxa per la prestació dels Serveis Activitats Mitjançant Llicència, Comunicació o Control (Ordenança Fiscal 4.5 ):
 • Taxa per la transmissió de llicència municipal d'activitats sense modificacions substancials: 154,65 €

 

 (El pagament es farà en el moment de la sol·licitud)


Mitjans de pagamentEls que estableixi l’ordenança fiscal.


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto