Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Agenda

FUE - Comunicació prèvia de canvi de titular

DescripcióÉs el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol que l’habilitava per exercir l’activitat.

Aquesta comunicació a l’Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.

Pel canvi de titularitat d’activitats subjectes a la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa, aquest canvi de titularitat es resol mitjançant el tràmit específic de Declaració Responsable d’Obertura, o Comunicació prèvia d’obertura creat a tal efecte.


Previ a la presentació de la Comunicació a l'Oficina d'Atenció Ciutadana cal que es realitzi consulta prèvia al Servei d'Activitat ( Av. de Pau Casals, 72 - 82) 


Qui ho pot demanar?El titular de l'activitat o el seu representant legal i la persona a favor de qui es realitzarà la transmissió de l'activitat.


Requisits previs1. El titular transmitent ha de disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia vigent.


Documents que cal aportar  • Sol·licitud model
  • Fotocòpia del document acreditatiu d’identitat del nou titular de l’activitat..
  • Fotocòpia del contracte de lloguer o escriptura de propietat  a nom del nou titular.
  • Fotocòpia de l’alta en l’impost d’activitats econòmiques, amb indicació de l’epígraf corresponent. (Model 036 o 037)
  • Certificat tècnic de posada en funcionament de l’activitat.
  • Document acreditatiu de la transmissió de l’activitat. *En cas de no disposar d’aquest document caldrà tramitar la comunicació prèvia o llicència de nova activitat.


En cas de transmissió d’activitats sotmeses a la llei 11/2009 (espectacles públics i activitats recreatives)


  • Fotocòpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i rebut vigent ( d’acord amb l’art. 80 decret 112/2010)


 En cas d’establiments alimentaris:


  • Declaració de responsable d’inici d’activitat model C3X052-2

 


 

Antelació amb que cal demanarLa comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d’un mes des que s’ha produït efectivament la transmissió.On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
Dilluns a dijous de 8:30 a 19h, divendres de 8:30 a 14h
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 16.45 a 20h i divendres de 8.45 a 14h
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


On es demana (En línia) 


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Medi Ambient i Activitats


Termini per resoldre i notificar1 mesos


CostTaxa per la prestació dels Serveis Activitats Mitjançant Llicència, Comunicació o Control (Ordenança Fiscal 4.5 ):

Taxa per la transmissió de llicència municipal d'activitats sense modificacions substancials: 154,65 €
 

 (El pagament es farà en el moment de la sol·licitud)


Mitjans de pagamentEls que estableixi l’ordenança fiscal.


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto