Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

FUE - Comunicació de transmissió d'una activitat o establiment

DescripcióÉs el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol que l’habilitava per exercir l’activitat.

Aquesta comunicació a l’Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.

Pel canvi de titularitat d’activitats subjectes a la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa, aquest canvi de titularitat es resol mitjançant el tràmit específic de Declaració Responsable d’Obertura, o Comunicació prèvia d’obertura creat a tal efecte.


Previ a la presentació de la Comunicació a l'Oficina d'Atenció Ciutadana cal que es realitzi consulta prèvia al Servei d'Activitat (Av. de Pau Casals, 72 - 82)


Qui ho pot demanar? • El titular de l'activitat o el seu representant legal i la persona a favor de qui es realitzarà la transmissió de l'activitat.


Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Requisits previsEl titular transmitent ha de disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia vigent.


Documents que cal aportar • Sol·licitud model
 • Document acreditatiu d’identitat del nou titular de l’activitat
 • Contracte de lloguer o escriptura de propietat a nom del nou titular
 • Alta en l’impost d’activitats econòmiques, amb indicació de l’epígraf corresponent. (Model 036 o 037)
 • Certificat tècnic de posada en funcionament de l’activitat
 • Document acreditatiu de la transmissió de l’activitat.  *En cas de no disposar d’aquest document caldrà tramitar la comunicació prèvia o llicència de nova activitat.


En cas de transmissió d’activitats sotmeses a la llei 11/2009 (espectacles públics i activitats recreatives)


  • Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i rebut vigent (d’acord amb l’art. 80 decret 112/2010)


En cas d’establiments alimentaris:


Antelació amb què cal demanarLa comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d’un mes des que s’ha produït efectivament la transmissió.On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).


Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1.       Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
2.       Adjunteu la documentació específica requerida per al tràmit.
3.       Feu clic en continuar.
4.       Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

 


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Medi Ambient i Activitats


Termini per resoldre i notificar1 mesos


Cost • D'acord amb la taxa per la prestació dels Serveis Activitats Mitjançant Llicència, Comunicació o Control (Ordenança Fiscal 4.5)

 

 (El pagament es farà en el moment de la sol·licitud)


Mitjans de pagamentEls que estableixi l’ordenança fiscal.


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto