Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Llicència d'obres menors per a la construcció, modificació o supressió de guals a la via pública

DescripcióNOTA IMPORTANT

D’acord amb els criteris establerts en l’ordre SND/440/2020, de 23 de maig, que modifica l’ordre SND/340/2020, de 12 d'abril:


1. S'aixeca la suspensió de les activitats relacionades amb obres d'intervenció en edificis existents.

2. En tot cas, en la realització de les obres a les quals es refereix el paràgraf anterior, es garantiran les mesures adequades d'higiene i la distància mínima de seguretat de dos metres entre persones.Atorgar llicència urbanística per a la realització d'obres de construcció, ampliació i supressió de guals a la via pública per facilitar l'accés de vehicles a l'interior de les finques que tinguin places d'aparcament.


Qui ho pot demanar? • Persona física o jurídica


Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Documents que cal aportar • Sol·licitud model
 • Còpia de l'autoliquidació de la taxa per a la tramitació de llicències urbanístiques
 • Plànol d'emplaçament no inferior a 1:500
 • Fotografia (original o fotocòpia en color) on s’apreciï el conjunt de la vorera i façana de l'edifici. .
 • Memòria valorada ( 2 còpies), en la que ha de constar com a mínim:              
                 - Descripció de l'obra a realitzar.
                 - Croquis.
                 - Pressupost d'execució de l'obra.
                 - Estudi bàsic de Seguretat i Salut.

 


Antelació amb què cal demanar2 mesosOn es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
Dilluns a dijous de 8:30 a 19h, divendres de 8:30 a 14h
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 16.45 a 20h i divendres de 8.45 a 14h
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya.. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.


Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

 


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Territori i Medi Ambient


Termini per resoldre i notificar2 mesos


Sentit del silenci administratiuPositiu


Cost • Taxa de llicències urbanístiques: 16,36 € per metre (Quota mínima: 91,52 €)
   
 • Taxa per a la concessió de plaques, patents i altres distintius : 12,56 €
   

 

 (El pagament es farà en el moment de la sol·licitud)


ObservacionsQuan les obres afectin a la via pública caldrà demanar, simultàniament, la sol·licitud d’autorització d’ocupació del domini públic.


En el cas que el gual doni servei a una activitat subjecta a llicència municipal, abans d’autoritzar-ne la construcció caldrà que s’hagi autoritzat la llicència corresponent (més de 4 places d’aparcament).


El termini per resoldre i notificar no s'iniciarà fins que s'atorgui la llicència demanial de gual, si s'escau.
 


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto