Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Concessió de drets funeraris

DescripcióSol·licitar la concessió de drets funeraris d’acord amb allò que estableix l’ordenança municipal de cementiri.


La concessió pot ser de dos tipus:
 
Drets Funeraris a llarg termini:
 
Es pot sol·licitar un nínxol o un columbari. Els terminis de concessió són:
 
Nínxol: 20 anys
Columbari: 50 anys
 
Drets Funeraris a curt termini:
 
Aquesta modalitat és temporal, i donades situacions excepcionals, Els terminis de concessió són:
 
Nínxol: hi ha la possibilitat d’escollir entre 2 anys o 5 anys.
Columbari: 1 anys.
 
Els titulars dels drets funeraris a curt termini podran sol·licitar una única pròrroga pel mateix termini que l’inicial.
 
Una vegada hagi finalitzat aquest termini s’haurà de retirar les restes o sol·licitar el canvi de modalitat de curt termini a llarg termini.
 
El trasllat de les restes es farà a l’ossera general o a un columbari o nínxol de titularitat del sol·licitant i les despeses de trasllat aniran a càrrec del titular.
 
Tant la concessió de drets funeraris a curt com a llarg termini és sol·licita en el moment de la defunció i és la funerària qui s’encarrega de la seva tramitació.

Caldrà posar-se en contacte directament amb:


Funerària Montserrat Truyols de Sant Quirze del Vallès
C/ Dr. Gil , 20 08291 Ripollet
Telèfon 935809710.Telèfon 24 h 902 488 500


Pel que fa al canvi de règim de concessió de curt a llarg termini són els Serveis Funeraris i Cementiri qui s’encarreguen de la tramitació.
 


Qui ho pot demanar?Persones que es trobin amb un familiar o conegut difunt i sigui qualsevol dels següents supòsits:a) Quan la persona difunta estigui empadronada a Sant Quirze del Vallès.
b) Quan la persona difunta hagi de ser enterrada o incinerada al municipi.
c) Quan ho disposi l’autoritat judicial.
 


Documents que cal aportar- Sol·licitud model
- Document acreditatiu d’identitat del titular de la concessió dels drets funeraris
- Certificat de defunció
 


Antelació amb què cal demanarEn el moment en què es produeix una defunció.On es demana (Presencial)
En el moment de la defunció i per a la concessió de Drets Funeraris tant a llarg com a curt termini:

 
Funerària Montserrat Truyols de Sant Quirze del Vallès
C/ Dr. Gil , 20 08291 Ripollet
Telèfon 935809710.Telèfon 24 h 902 488 500
 
Per fer un canvi de règim de concessió de curt a llarg termini:
 
Oficina d'Atenció Ciutadana
Oficina Ajuntament
Plaça de la Vila, 1 (08192)
Dilluns a dijous de 8:30 a 19 h, divendres de 8:30 a 14h
Telèfon: 937216800
 
Oficina Torre Julià de les Fonts
C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 16.45 a 20h i divendres de 8.45 a 14h
Telèfon: 937480136

On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya.. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).


Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 

Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.
 


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServeis Funeraris i Cementiri


Termini per resoldre i notificar3 mesos


Sentit del silenci administratiuNegatiu


CostLi seran d'aplicació les taxes de l'ordenança fiscal 4.9 Taxa  de cementiri i serveis funeraris vigent.
 
En cas de sol·licitud de concessió de drets funeraris a curt o llarg termini, aquestes taxes es liquidaran directament a la funerària.
 
En cas de canvi de règim de concessió de curt a llarg termini, el pagament d'aquestes taxes es farà en el moment de la sol·licitud.


Observacions  


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto