Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Comunicació prèvia de primera utilització i ocupació d'edificis i de les construccions

DescripcióAquest tràmit permet realitzar la comunicació prèvia de primera utilització i ocupació dels edificis i de les construccions de conformitat amb el projecte aprovat i la llicència d'obres corresponent.


En el termini màxim d'un mes, els serveis tècnics municipals realitzaran la comprovació de les obres executades i es resoldrà l'eficàcia de la comunicació.


Qui ho pot demanar? • Poden presentar la comunicació prèvia els propietaris o promotors de l'edifici o de la construcció.


Nota: 


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament: 


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Documents que cal aportar • Sol·licitud model
 • Fotografies (originals o fotocòpies en color) exteriors i de la façana de l’habitatge
 • Certificat final d'obra visat pel Col·legi Professional corresponent
 • Annex A del certificat final d'obra (modificacions), visat pel Col·legi Professional corresponent.
 • Declaració d'alta al Cadastre, Model 900D, presentat i segellat prèviament a l’oficina del Cadastre.
 • Certificat ITE d'instal·lacions tèrmiques signat per l'instal·lador on consti la instal·lació d'energia renovable per ACS.
 • Número de Registre d'entrada de la sol·licitud de gual (si s'escau).
 • Arxiu digital final d’obra en format .dwg de la implantació de l’edificació a la parcel·la i georeferenciat amb el sistema de coordenades UTM (ETRS89)
 • Certificat que acrediti la gestió de residus generats a l'obra, on s'especifiqui la quantitat de terres i runes abocades.

  En el cas que s'hagin realitzat modificacions
 • Plànols As Built signats pel tècnic corresponent i visat pel Col·legi Professional

  En el cas de realització de nova connexió a clavegueram
 • Llicència de connexió a la xarxa de clavegueram

  En el cas d'edificis d'habitatges plurifamiliars
 • Justificant d'estar en possessió del Llibre de l'Edifici
  De 2 a 20 habitatges
  • Butlletí d'instal·lació de telecomunicacions signat per l'instal·lador autoritzat amb segell d'entrada a la Generalitat
  Més de 20 habitatges
  • Certificat d'instal·lació de telecomunicacions signat pel tècnic competent amb segell d'entrada a la Generalitat

 On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Atenció presencial exclusivament mitjançant cita prèvia.

Podeu demanar la vostra cita prèvia a http://citaprevia.santquirzevalles.cat, enviant un correu electrònic a l'adreça oac@santquirzevalles.cat o trucant al telèfon 937216800.

Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
De dilluns a dijous, de 8.30 a 19 hores; i divendres de 8.30 a 14 hores.
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 15 a 20 hores i divendres de 8.30 h a 14 hores
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).

 
Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1.    Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2.    Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3.    Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4.    Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5.    Feu clic en continuar.
6.    Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

 


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Territori i Medi Ambient


Termini per resoldre i notificar1 mesos


CostTaxes de llicències urbanístiques: 15% de la taxa de la llicència d'obres a la data de la sol·licitud.

Quota mínima: .........516,26 €
Quota màxima: ...16.000,00 €

 

 (El pagament es farà en el moment de la sol·licitud)


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto