Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Comunicació prèvia de primera utilització i ocupació d'edificis i de les construccions

DescripcióAquest tràmit permet realitzar la comunicació prèvia de primera utilització i ocupació dels edificis i de les construccions, de conformitat amb el projecte aprovat i la llicència d'obres corresponent.


En el termini màxim d'un mes, els serveis tècnics municipals realitzaran la comprovació de les obres executades i es resoldrà l'eficàcia de la comunicació.


Vegeu documentació que caldrà disposar a l'apartat d'observacions.


Qui ho pot demanar?Poden presentar la comunicació prèvia els propietaris o promotors de l'edifici o de la construcció.

Nota: 


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament: 


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Documents que cal aportarDocumentació genèrica:


 • Sol·licitud model
 • La comunicació s'ha d'acompanyar de la certificació dels facultatius, director de l'obra i director de l'execució de la mateixa, que acredita la data del finiment de les obres, de la seva adequació al projecte aprovat o amb les modificacions posteriors i les condicions imposades, i que l'edificació està en condicions d'ésser utilitzada.

On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
Dilluns a dijous de 8:30 a 19h, divendres de 8:30 a 14h
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 16.45 a 20h i divendres de 8.45 a 14h
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).

 
Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1.    Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2.    Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3.    Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4.    Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5.    Feu clic en continuar.
6.    Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

 


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Territori i Medi Ambient


Termini per resoldre i notificar1 mesos


CostTaxes de llicències urbanístiques: 15% de la taxa de la llicència d'obres a la data de la sol·licitud.
Quota mínima:       516,26 €
Quota màxima: 16.000,00 €

 (El pagament es farà en el moment de la sol·licitud)


ObservacionsDOCUMENTACIÓ QUE CALDRÀ DISPOSAR EN EL MOMENT DE LA COMPROVACIÓ DE LES OBRES PER PART DELS TECNICS MUNICIPALS:


 • Projecte modificat signat i visat pel tècnic redactor si les modificacions no són substancials o certificat del tècnic director conforme no s'han introduït modificacions substancials durant l'execució de l'obra. Si són substancials caldrà tramitar una modificació de la llicència.
 • Còpia de la llicència de connexió a la xarxa de clavegueram, en el cas que aquesta no estigui inclosa en la llicència atorgada.
 • Declaració cadastral model 902 N, 903 N o 904 N
 • Fotografia (original o fotocòpia en color) de la façana 
 • Butlletí d'instal·lació de telecomunicacions signat per l'instal·lador autoritzat (fins a 20 habitatges).
 • Certificat d'instal·lació de telecomunicacions emès per l'enginyer/enginyer tècnic de telecomunicacions (més de 20 habitatges).
 • Còpia de la llicència  d'activitats de garatge comunitari (més de 4 cotxes o 100 m2)
X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto