Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Sol·licitud per participar en la convocatòria de transmissió d’autorització de venda en mercats de venda no sedentària

DescripcióSol·licitar la participació en l’oferta pública de transmissió de les autoritzacions per exercir la venda en parades dels mercats de venda no sedentària de Sant Quirze del Vallès.


CONVOCATÒRIA oberta d’oferta pública de transmissió de les següents autoritzacions:Parada


Mercat


Titular


Dia venda setmanal


Activitat


Dimensions
(m lineals)


Preu de transmissió


10096


Can Torras


Francisco C. S.


Diumenge


Subgrup 4b tèxtil moda dona


5


6.000,00 €
IMPORTANT
Un cop obtinguda l’adjudicació de l'autorització de venda, caldrà presentar degudament emplenat el model de comunicació de transmissió que trobareu annexat a l’apartat de documents relacionats.


Qui ho pot demanar? • Persona física o jurídica


Nota:

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Requisits previs • Estar donat d’alta al cens d’obligats tributaris corresponent i satisfer les obligacions fiscals inherents a l’exercici de la venda no sedentària, tant estatals com autonòmiques i locals i no tenir deutes vençuts amb l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
 • Estar donat d’alta i al corrent de pagament, en el regim de la Seguretat Social que correspongui, tant el titular com els seus possibles empleats. No es consideren empleats per compte aliè els familiars als quals es refereix l’article 1.3 e) de l’Estatut dels treballadors, sens perjudici de la seva inclusió en el règim de treballadors autònoms si es donen els condicions previstes a la normativa de la Seguretat Social.
 • Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per una cobertura mínima de 300.000 €.
 • Complir tots els requisits que estableixen les reglamentacions especifiques que siguin d’aplicació als productes que s’ofereixen a la venda.
 • En cas que es tracti de venda d’aliments:
  • Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent sobre higiene i manipulació d'aliments.
    

Documents que cal aportarAntelació amb què cal demanarFORA DE TERMINI


 • Del 9 al 23 de juliol de 2020

On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Atenció presencial exclusivament mitjançant cita prèvia.

Podeu demanar la vostra cita prèvia enviant un correu electrònic a l'adreça oac@santquirzevalles.cat , mitjançant el web http://citaprevia.santquirzevalles.cat o trucant al telèfon 937216800 (horari per sol·licitar cita prèvia de dilluns a divendres de 9 a 20h)

Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
Matins: Dilluns a divendres de 8 a 15h. Tardes: Dimarts i dijous de 8 a 19:30h
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 15 a 19:30h i divendres de 8.30 a 14h
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).


Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei al Comerç


Termini per resoldre i notificarTres mesos


Sentit del silenci administratiuNegatiu


CostGratuït


ObservacionsSi hi ha diversos interessats que compleixen les condicions per optar a una mateixa plaça de les què s’oferten en transmissió, l’adjudicació es farà per sorteig.


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto