Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Llicència urbanística d'edificació

DescripcióAtorgar llicència urbanística per a obres de construcció i d’edificació de nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja existents.
 


Qui ho pot demanar? • Persona física o jurídica
   

Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Documents que cal aportar • Sol·licitud model
 • Projecte tècnic visat pel corresponent Col·legi Professional ( 2 còpies)
 • Full de nomenament del contractista o, si no n'hi ha, full provisional del Gremi de la Construcció, el qual haurà de ser substituït pel full definitiu abans d'iniciar-se l'obra.
 • Full del programa de control de qualitat visat
 • Qüestionari d'estadística d'edificació i habitatge
 • Full d'assumeix del director d'obra visat pel col·legi professional (Ddo)
 • Full d'assumeix del director d'execució d'obra visalt pel col·legi professional (DdEo), quan aquest hagi d'intervenir.

Antelació amb què cal demanar2 mesosOn es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Atenció presencial exclusivament mitjançant cita prèvia.

Podeu demanar la vostra cita prèvia enviant un correu electrònic a l'adreça oac@santquirzevalles.cat , mitjançant el web http://citaprevia.santquirzevalles.cat o trucant al telèfon 937216800 (horari per sol·licitar cita prèvia de dilluns a divendres de 9 a 20h)

Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
De dilluns a dijous, de 8.30 a 19 hores; i divendres de 8.30 a 14 hores.
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 15 a 20 hores i divendres de 8.30 h a 14 hores
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses).


Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

 


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Territori i Medi Ambient


Termini per resoldre i notificar2 mesos


Sentit del silenci administratiuPositiu


Cost • Taxa de llicències urbanístiques: 1,7% del pressupost de l’obra calculat segons l’annex de l'Ordenança l'ICIO. Quota mínima 516,26 €
 • Taxa per a la concessió de plaques, patents i altres distintius : 12,56 €
 • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 4 % del cost d’execució material de l’obra.


ObservacionsEl projecte tècnic haurà de contemplar:


 • Plànol topogràfic a escala 1:500, format U.N.E. 4, amb corbes de nivell amb equidistàncies d'un metre, en què s'hi indiqui l'edificació i l'arbrat, si s'escau.
 • Certificat tècnic sobre estudi de càrregues i resultants, estudi dels apuntalaments en l'execució de les obres i també manifestació de si l'edifici que es pretén reformar o ampliar està ocupat, quan les obres projectades són d'ampliació o reforma i afecten l'estructura de l'edifici i les condicions d'habitabilitat i accessibilitat.

En cas que el projecte contempli la construcció d’un garatge (de mes de 4 places), que pressuposi l’entrada i sortida de vehicles des de la via pública, caldrà sol·licitar, simultàniament llicència de l'instrument d'intervenció ambiental previ, sense la qual no s’atorgarà la llicència d’edificació.


No caldrà demanar de manera independent la llicència per la construcció del gual necessari per accedir al garatge quan aquest estigui previst en el projecte. En cas que no s’inclogui en el projecte d’obres o es construeixi posteriorment caldrà demanar la corresponent llicència urbanística.


Una vegada concedida la llicència d’edificació s’haurà de demanar la llicència per a l’ús del gual.
 


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto