Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Constitució d'una borsa de participació ciutadana per formar part del Consell de Poble

DescripcióPots consultar el resultat del sorteig públic realitzat el 10 de maig de 2022, a la Patronal, al document relacionat o al Portal Municipal de Transparència.


---


Presentar la candidatura per formar part d’una borsa de participació per a formar part del Consell de Poble del municipi de Sant Quirze del Vallès.


El Consell de Poble és l’òrgan de participació i consulta municipal dels temes globals i d’especial transcendència pel municipi. Té un caràcter consultiu i de generació de propostes i suggeriments.

El Consell de Poble es converteix en el principal instrument de participació directa per part de la població, complementant i enriquint la representació política i incidint directament en la presa de decisions dels assumptes del municipi.

Els seus objectius són els següents:


a) Promoure la participació ciutadana, el debat ciutadà i la construcció col·lectiva.
b) Ser l’espai de trobada i de debat dels diferents col·lectius per arribar al consens respecte dels temes estratègics del poble.
c) Afavorir la proximitat i la confiança mútua entre l’Ajuntament, entitats i la ciutadania, amb respecte a l’autonomia de totes elles.
d) Desenvolupar relacions transparents entre l’Ajuntament i el poble.
e) Promoure iniciatives i estratègies per a la definició del Sant Quirze del present i del futur per tal de fer recomanacions tant pels programes i actuacions de l’Ajuntament com de les entitats.
f) Afavorir el coneixement i apropament de les diferents realitats socials i territorials, possibilitant dinàmiques de cohesió ciutadana al municipi.
g) Aprofundir en la cultura democràtica, constituint-se en un espai d’escolta d’opinions diverses, comprensió i participació.


El Consell ha d’estar composat, com a mínim, per aquests membres:


a) L’alcaldessa, qui el presideix.
b) Un membre de cada grup polític amb representació a l’Ajuntament.
c) Representants de les meses sectorials i d’organitzacions veïnals o altres col·lectius i/o persones representatives o compromeses amb la vida del poble.
d) Podran assistir amb veu sense vot, professionals i experts/es, responsables polítics i tècnics de les àrees quan les temàtiques a tractar així ho requereixin, a petició de la presidència o d’un terç dels membres del consell.
e) També podran participar representants d’altres administracions, amb veu i sense vot.
f) Actuarà amb funcions de Secretaria algun membre de la regidoria referent de participació ciutadana o persona en què es delegui.


Atenent la seva composició, i amb la voluntat de constituir durant 2022 el Consell de Poble, l’Ajuntament de Sant Quirze promou la creació d’una borsa de participació ciutadana perquè la ciutadania compromesa amb la vida del municipi pugui participar a títol individual com a membre del Consell.

La borsa tindrà una vigència de 4 anys.
 


Qui ho pot demanar?  • Persones físiques

Requisits previs  • Estar empadronat/da a Sant Quirze del Vallès.
  • Ser major de 16 anys.

Antelació amb què cal demanarFORA DE TERMINI


  • De l'1 de març al 2 de maig de 2022.

Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’entén prorrogat al primer dia hàbil següent.On es demana (En línia)Empleneu el formulari següent:


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.Servei gestorParticipació i Processos participatius


Cost  • Gratuït


ObservacionsElaboració de la borsa
S’elaborarà una base de dades amb tots els candidats i candidates per escollir un total de 20 representants mitjançant sorteig, d’acord amb les següents franges d’edat i amb 4 representants i 2 suplents de cadascuna, mantenint els criteris priorització de paritat:


· De 16 a 25 anys.
· De 26 a 34 anys.
· De 35 a 50 anys.
· De 51 a 65 anys.
· De 66 anys en endavant.Així mateix, en l’elecció dels i les representants, es prioritzarà la diversitat entre els barris (seccions censals).

L’Ajuntament es posarà en contacte amb les persones escollides per informar-les de la seva selecció i es procedirà a la seva designació.


L’Ajuntament es reserva el dret a fer qualsevol comprovació en la veracitat de les dades de les persones sol·licitants, amb l’advertiment que la suplantació d’identitat pot comportar la comissió d’un delicte i l’anul·lació de la sol·licitud.Renúncies
En el cas que alguna de les persones escollides volgués renunciar a la seva representació, haurà d’informar mitjançant sol·licitud a l’Alcaldia manifestant la seva voluntat de renúncia.
 


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto