Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament

DescripcióPresentar la sol·licitud de participació en els processos de selecció i provisió de personal de l'Ajuntament i fer el pagament de la taxa per drets d'examen establerta per la convocatòria.


CONVOCATÒRIES OBERTES


Accés a la pàgina de Convocatòries de selecció


 


Qui ho pot demanar?Qualsevol persona interessada que compleixi els requisits exigits a les bases de la convocatòria.


Requisits previsPer ésser admesos al procés, els aspirants hauran de complir els requisits especificats a les bases reguladores del procés selectiu.


En el cas que necessiteu alguna adaptació per poder realitzar les proves us haureu d’adreçar al servei de Recursos Humans amb una antelació de 5 dies hàbils abans de la data de realització de les proves.

 


Documents que cal aportar • Sol·licitud model
   
 • La documentació que s'ha de presentar és la que consta a les bases reguladores de cada procés.

 


Antelació amb què cal demanar • Dins del període de presentació d'instàncies de la convocatòria.


CONVOCATÒRIES OBERTES:__________________________________________________________________________________________


CONVOCATORIES TANCADES:


  • Tècnic/a mitjà de Medi Ambient: borsa de treball per a la realització de treballs temporals, per a substitucions i interinitats del 14 de juny al 3 de juliol de 2018.
  • Cap del Servei d'Educació: del 12 de juny al 1 de juliol de 2018 (quan l’últim dia del termini sigui inhàbil s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent, 2 de juliol).
  • Tècnic/a de Desenvolupament Social i Cultural: borsa de treball per a la realització de treballs temporals, per a substitucions i interinitats: fins al 30 d'abril de 2018.
  • Tècnic/a de Ciutadania Activa: borsa de treball per a la realització de treballs temporals, per a substitucions i interinitats: fins al 30 d'abril de 2018.
   
  TORN LLIURE

  •  3 places d'administratiu/va de la plantilla de funcionaris/àries (concurs-oposició). Del 9 al 28 de febrer de 2019.
  •  3 places de subaltern/a de la plantilla de funcionaris/àries (concurs-oposició). Del 9 al 28 de febrer de 2019.
  • Tècnic/a auxiliar Canals digitals. Del 3 al 22 de gener de 2019.
  • Tècnic/a Auxiliar Administració Electrònica. Del 28 de setembre al 17 d'octubre de 2018.
  • Auxiliar Tècnic/a Informàtica. Del 28 de setembre al 17 d'octubre de 2018.
  • Administratiu/va. Del 28 de setembre al 17 d'octubre de 2018.
  • Administratiu/va - OAC. Del 28 de setembre al 17 d'octubre de 2018.
  • Mestre/a de l'Escola d'Adults (Borsa de treball - Concurs de mèrits). Del 2 a l'11 d'octubre de 2018.
  • Tècnic/a mitjà/ana d’esports. Del 4 al 23 de setembre de 2018 (quan l’últim dia del termini sigui inhàbil s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent, 24 de setembre).
  • Auxiliar administratiu/va (auxiliar de mercats). De l'11 al 30 de juliol de 2018.
  • Educador/a social. De l'11 al 30 de juliol de 2018.
  • Subaltern/a. De l'11 al 30 de juliol de 2018.
  • Tècnic/a per a l’execució del projecte Pla Local de Prevenció i Gestió dels Residus Municipals i Gestió del Verd Urbà Municipals. Del 13 de juliol a l'1 d'agost de 2018.
  • Tècnic/a auxiliar de Biblioteca. De l'11 al 30 de juliol de 2018.
  • Tècnic/a d'administració general. Del 13 de juliol a l'1 d'agost de 2018.
  • Tècnic/a de gestió. De l'11 al 30 de juliol de 2018.
  • Tècnic/a d’Igualtat. De l'11 al 30 de juliol de 2018.
  • Tècnic/a Salut Pública. De l'11 al 30 de juliol de 2018.
  • Treballador/a social. De l'11 al 30 de juliol de 2018.
   
  PROMOCIÓ INTERNA

  • Caporal. De l'1 al 20 de gener de 2019.

 On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
Dilluns a dijous de 8:30 a 19h, divendres de 8:30 a 14h
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 16.45 a 20h i divendres de 8.45 a 14h
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1.      Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2.      Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3.      Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4.      Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5.      Feu clic en continuar.
6.      Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.
 
Posteriorment rebreu un correu electrònic amb la liquidació per realitzar el pagament dels drets d’examen de la convocatòria.

El pagament es pot realitzar al web municipal mitjançant Carpeta Ciutadana – Pagament de rebuts o a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores especificades a la liquidació, en el termini màxim de 2 dies.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Recursos Humans


Termini per resoldre i notificar1 mesos


Sentit del silenci administratiuNegatiu


CostD’acord amb l’ordenança fiscal núm. 4.1. Taxa per expedició de documents administratius.
 

Article 6, epígraf 4: CONVOCATORIES DE SELECCIÓ


a) Per cada sol·licitud per prendre part en convocatòries de selecció lliures per proveir places o llocs de treball:

a.1.) A1

18,56 €

a.2.) A2 i C1

16,50 €

a.3.) C2

14,43 €

Agrupacions professionals (Disposició addicional setena EBEP)

5,05 €

Places de funcionaris interins o personal laboral temporal i borses de treball

5,16 €

Quan la persona aspirant es trobi en situació de desocupació i que no percebi cap prestació econòmica, segons certificat expedit pel SEPE, o bé acrediti una discapacitat igual o superior al 33 per cent, mitjançant certificat emès per la institució competent, la quota serà zero

Exempt

 

 

 (El pagament es farà en el moment de la sol·licitud)


Mitjans de pagamentMitjançant Carpeta Ciutadana – Pagament de rebuts 


Qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores especificades a la liquidació.


ObservacionsA partir de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, tots els successius anuncis, s’exposaran al tauler d'edictes electrònic de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i al web municipal www.santquirzevalles.cat/Ocupaciópública


Per a més informació podeu consultar les bases reguladores del procés selectiu al que us esteu presentant.


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto