Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Bonificació de la taxa de recollida de residus per l’autogestió de brossa orgànica per mitjà de compostadors

DescripcióSol·licitar bonificació en la taxa de recollida de residus per l’autogestió de la brossa orgànica mitjançant l’ús de compostadors.


Gaudiran d’una bonificació del 20% de la quota tributària els subjectes passius que acreditin que, durant l’exercici anterior, han autogestionat mitjançant compostadors la brossa orgànica generada als habitatges que utilitzen o ocupen, en condicions que no ocasionin cap molèstia als veïns ni problemes higiènics de cap mena.


Els o les contribuents que sol·licitin la bonificació poden ser objecte d’un control periòdic mitjançant visites dels serveis tècnics municipals per comprovar que es gestioni correctament el procés de compostatge casolà:


 • Manteniment del procés actiu, essent necessària una aportació de brossa orgànica constant.
 • Volum mínim de material d’1 m3.
 • Dur a terme el procediment en condicions higièniques.
 • No provocar molèsties als veïns

 


Qui ho pot demanar? • El subjecte passiu de la taxa.

 


Nota:

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Requisits previs • Haver autogestionat, durant l’exercici anterior, la brossa orgànica mitjançant compostadors d’acord amb els requeriments indicats en l’Ordenança Fiscal 4.13.

Documents que cal aportar • Sol·licitud model
   
 • Fotografies (originals o fotocòpies en color) de la ubicació i l'interior del compostador.


 


Antelació amb què cal demanar • Abans del 31 de març perquè sigui d'aplicació en l'any en curs.

On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat d’alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses).
Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

  1. Descarregueu el model de sol·licitud i annexos del tràmit.
  2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
  3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
  4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
  5. Feu clic en continuar.
  6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

 Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei d'Economia


CostGratuït


ObservacionsPer donar constància a l’Ajuntament de la realització del compostatge casolà s’haurà de tenir adjudicat un compostador per part de l’Ajuntament o declarar que estan en possessió d’un.


Per a gaudir de les bonificacions caldrà formular la corresponent sol·licitud abans del 31 març de cada any i acreditar documentalment el compliment dels requisits exigits en l’any anterior.


Aquesta bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, en el seu cas, altres possibles bonificacions.


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto