Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Agenda

Sol·licitud d'informes de caràcter tributari

Descripció



Obtenir un informe d'estar al corrent de les obligacions tributàries municipals, en els termes previstos en el RD 1065/2007, de 27 de juliol, pel que s'aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació en els tributs.


Qui ho pot demanar?



Els subjectes passius dels tributs, la resta de propietaris dels béns afectes als tributs i els representants legalment apoderats.


Documents que cal aportar



Model de sol·licitud degudament emplenat.


Poders en cas de representació.


Antelació amb que cal demanar



3 dies.



On es demana (Presencial)




Oficina d'Atenció Ciutadana


Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
Dilluns a dijous de 8:30 a 19h, divendres de 8:30 a 14h
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 16.45 a 20h i divendres de 8.45 a 14h
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


Servei gestor



Servei d'Economia


Cost



D'acord amb la tarifa de l'Ordenança fiscal 4.1, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius, el cost de l'emissió d'informes i dictàmens ascendeix a 12,38 Euros.

 (El pagament es farà en el moment de la sol·licitud)


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto