Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Llicència d'obres menors per a la instal·lació de rètols i tendals per al comerç

DescripcióAtorgar l’ autorització per a la instal·lació d’elements publicitaris com ara rètols i/o tendals a la façana.

D’acord amb l’Ordenança municipal de Llicències d’obres i la d’Ocupació de les vies i espais públics, per a la instal·lació d'elements publicitaris caldrà complir amb els següents requisits:


 • L’altura mínima de la part més baixa del tendal serà de 2,20 m des de la vorera.
 • L’amplada no serà superior a la façana del local.
 • La volada màxima, una vegada desplegat totalment, no podrà superar els 2m i en qualsevol cas sempre haurà de ser igual o inferior a l’amplada de la vorera reduïda en 20cm.
 • El color del tendal serà de lliure elecció però compatible amb l’entorn, i la publicitat queda prohibida.

   


Qui ho pot demanar? • Titulars de l'establiment o activitat


Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Documents que cal aportar • Sol·licitud model
 • Croquis acotat, a escala 1:50 o 1:100 que permeti interpretar clarament l'abast de l'obra.
 • Fotografies (originals o fotocòpies en color) de la façana/es i de la part de l’edifici on s’intervé, indicant l'emplaçament de l'element.
 • Plànol d’emplaçament a escala no inferior a 1:500
 • Pressupost de les obres/instal·lació signat pel contractista i el promotor (per duplicat).
 • Pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil, actualitzada.

 On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).


Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Territori i Medi Ambient


Termini per resoldre i notificar1 mesos


Sentit del silenci administratiuPositiu


Cost • Taxa d'acord amb l'ordenança fiscal de Taxa de llicències urbanístiques:

e) Col·locació de rètols i veles plegables per m2 : 16,36 € 
     amb una Quota mínima de: 91,52 €

 • Taxa sobre concessions de plaques, patens i altres distintiu: 12,56 €
 • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 4% del cost d’execució material de l’obra.
 (El pagament es farà en el moment de la sol·licitud)


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto