Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Ajut econòmic per a matriculats al municipi en educació infantil de primer cicle (0 a 3 anys)

DescripcióSol·licitar la concessió d’un ajut econòmic de caràcter individual a famílies empadronades al municipi i amb fills/es matriculats/des a educació infantil de primer cicle (0-3 anys) a un centre del municipi, ja sigui públic o privat, destinat al cobriment d’una part de les quotes del curs 2020/2021.Davant la situació de vulnerabilitat econòmica en què es troben moltes persones i famílies, l’Ajuntament considera necessari comptar amb una línia de subvencions específica per a persones i famílies afectades per la situació generada per la Covid-19 i que tinguin la necessitat de portar els seus infants a una llar d’infants.
 


Qui ho pot demanar?  • Famílies amb alumnes empadronats i empadronades al municipi, i matriculats i matriculades en un centre del municipi, públic o privat.

Requisits previs  • Cal que algun membre de la unitat familiar estigui afectat/da per un expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) total o parcial, o pateixi una situació anàloga, com a conseqüència de les mesures adoptades per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

 


Documents que cal aportar- Sol·licitud model
- DNI/NIE o Certificat de naixement
- Llibre de família o el certificat de naixement o qualsevol altre document acreditatiu del parentesc.
- Documentació que acrediti la matriculació.
- Justificant que acrediti que algun membre de la unitat familiar, està afectat/da per un expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) total o parcial o pateix una situació anàloga com a conseqüència de les mesures adoptades per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.


Antelació amb què cal demanarSol·licituds: des del 23 d'octubre fins al 12 de novembre de 2020  FORA DE TERMINI


S’atendran totes les sol·licituds que es rebin fora d’aquestes dates només si, un cop atorgats els ajuts de les sol·licituds rebudes dins del termini establert, es disposa de crèdit suficient al pressupost destinat a aquest tipus d’ajuts.


Justificacions:


La data màxima per justificar la despesa realitzada serà abans de la finalització del curs escolar.On es demana (Presencial)
Servei d'Atenció Ciutadana

Oficina Ajuntament

Cal demanar cita prèvia mitjançant l'enllaç següent:

http://citaprevia.santquirzevalles.cat/QSIGE/apps/CP/index.html#!/ca/home

Adreça: Pl. de la Vila, 1

Horaris: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

 
Oficina Torre Julià de les Fonts   

Adreça: C/ Josep Mitats, 10 (08194) Les Fonts

Horaris: dimecres, de 15 a 20 hores / divendres, de 9 a 14 hores.

 


On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.


Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei d'Educació i Formació


Termini per resoldre i notificar3 mesos


CostGratuït


Mitjans de pagament

ObservacionsS’atendran totes les sol·licituds que es rebin fora del termini establert sempre i quan, un cop atorgats els ajuts dins del termini, es disposi de saldo suficient al pressupost destinat a aquest tipus d’ajuts.

Com a norma general les subvencions atorgades no han de superar el 50% del cost de la despesa subvencionada, tot i que si existeixen causes d’interès general que tècnicament ho justifiquin el rati de cobertura podrà arribar fins al 90%. En aquests supòsits els serveis tècnics hauran de justificar mitjançant informe la raó d’aquesta necessitat.

La diferència entre l’ajut atorgat i el cost total del concepte subvencionat serà assumida pel sol·licitant.

Criteris d’atorgament dels ajuts
Les famílies que acreditin la matriculació del seu fill o filla al primer cicle d’Educació Infantil durant el curs 2020-2021, i un dels membres de la unitat familiar, el pare, la mare o el tutor hagi estat afectat per un ERTO, o en situació d’atur, percebran la quantitat de 300 euros.
Les famílies que acreditin la matriculació del seu fill o filla al primer cicle d’Educació Infantil durant el curs 2020-2021, i tots dos membres de la unitat familiar, els pares o els tutors hagin estat afectats per un ERTO, o en situació d’atur, o en el cas de família monomarental o monoparental, percebran la quantitat de 600 euros.

Obligacions de les persones beneficiàries dels ajuts
- Acreditar el compliment dels requisits exigits per a la concessió de l’ajut.
- Comunicar qualsevol canvi en la situació que li ha donat dret a l’ajut.
- Facilitar tota la informació que els sigui requerida per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per tal d’acreditar el compliment de les obligacions del beneficiari/a de conformitat amb allò que preveu l’article 12 de L’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

Termini i forma de justificacions dels ajuts
Les famílies beneficiàries de l’ajut, l’hauran de justificar convenientment. Expediran un document que acrediti el temps durant el qual l’alumnat beneficiari dels ajuts ha estat matriculat als centres educatius durant el curs escolar 2020/2021.
El termini màxim per justificar la despesa realitzada serà abans de la finalització del curs escolar.
 


Documents relacionats

Bases reguladores i convocatòria

X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto