Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Agenda

Sol·licitud d’autorització d’ocupació de la via pública amb una parada de venda de roses i/o llibres

Descripció



Autorització necessària per ocupar qualsevol espai de la via pública durant la festivitat de Sant Jordi, a fi d’efectuar la venda de llibres i roses.


D’acord amb les bases aprovades s’estableixen els emplaçaments de venda i s’assignarà un punt a cada sol·licitant, aquest haurà de ser responsable del muntatge i desmuntatge de la parada en l’horari establert.


Quedarà totalment prohibida la instal·lació de parades fora dels punts establerts per l’ajuntament, i s’ordenarà el desmuntatge immediat, així com la venda ambulant en tot el municipi.


Establir que l’Ajuntament es reserva el dret a realitzar les inspeccions oportunes i establir les modificacions envers la ubicació, instal·lació, o altres que aconselli l’interès públic.


     


SOL·LICITUD EN LÍNIA




 


Qui ho pot demanar?



 • Entitats sense ànim de lucre i/o ONG municipals 
 • Grups polítics municipals
 • Llibreters i Floristes del municipi
 • Grups d’estudiants avalats per l’escola o AMPA del municipi

  Nota: 

  D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament: 


 • Les persones jurídiques
 • Les entitats sense personalitat jurídica
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.


 


Requisits previs



Els productes que es podran vendre són només aquells relacionats amb el dia de Sant Jordi (Roses, llibres, punts de llibre...). No estarà permesa la venda o oferir articles alimentaris.


En tots els casos és necessari estar en possessió d’una pòlissa de responsabilitat civil, al corrent de pagament, amb cobertura suficient per garantir el rescabalament dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l’ocupació a la via pública.


 De forma específica:


 •  Els Llibreters i Floristes:

Han d’estar en possessió de la llicència d’activitats per desenvolupar l’activitat de floristeria o llibreria.


 •  Els alumnes de centres educatius: 

Han de disposar d’un certificat emès i segellat pel centre educatiu on es faci constar que la sol·licitud està vinculada a una activitat de l’escola.


 •  Les entitats:

Han de figurar degudament inscrites al Registre d'Entitats de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.


Documents que cal aportar



Tramitació en línia de la sol·licitud adjuntant la documentació següent:


 • Fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil.
 • Rebut de l’assegurança conforme està vigent.
   

En el cas de grups d’estudiants:


 • Certificat del centre o AMPA conforme estan autoritzats per realitzar aquesta activitat.
   

Antelació amb que cal demanar




De l'1 al 10 d’abril de 2018



On es demana (En línia)



1- Empleneu el formulari en línia.

2- Adjunteu la documentació requerida

3- Cliqueu el botó tramitar

Rebreu un correu conforme la vostra sol·licitud s'ha rebut correctament i en breu rebreu més informació.

 

SOL·LICITUD EN LÍNIA



Servei gestor



Servei de Cultura


Sentit del silenci administratiu



Negatiu


Cost



 


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto