Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Bonificació per a famílies nombroses de l'Impost sobre Béns Immobles

DescripcióLes famílies nombroses poden sol·licitar una bonificació en l’Impost sobre béns immobles pel domicili familiar habitual.

El rebut de l’IBI objecte de bonificació serà el de l’immoble que constitueixi l’habitatge habitual, que és aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d’habitants, i que constitueixi la residència habitual de tots els membres de la unitat familiar del subjecte passiu que ostenti la condició de família nombrosa.

La bonificació a aplicar serà en funció del nivell de renda de la unitat familiar, d’acord amb la fórmula següent:


% bonificació = Coeficient * IRSC * Núm. membres unitat familiar
 

IRSC = 7.967,73 Euros (Per a l'exercici 2015, la Llei de pressupostos de la Generalitat fixa el valor de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya en 7.967,73 euros anuals.)


Renda màxima anual bruta de la unitat familiar per cada percentatge de bonificació i membres de la unitat familiar:


 


%
Bonificació
Membres de la unitat familiar
4
5
6
7
8
9
10
90 %
Coef.= 0,75
23.903,19
29.878,99
35.854,79
41.830,58
47.806,38
53.782,18
59.757,98
80%
Coef. = 1,00
31.870,92
39.838,65
47.806,38
55.774,11
63.741,84
71.709,57
79.677,30
70%
Coef. = 1,25
39.838,65
49.798,31
59.757,98
69.717,64
79.677,30
89.636,96
99.596,63
60%
Coef. = 1,50
47.806,38
59.757,98
71.709,57
83.661,17
95.612,76
107.564,36
119.515,95
50 %
Coef. = 1,75
55.774,11
69.717,64
83.661,17
97.604,69
111.548,22
125.491,75
139.435,28


 


Com es determina el nivell de renda?


El nivell de renda es determinarà per l’obtenció del resultat de la següent fórmula, d’acord amb les caselles de la declaració de renda, (366+377-379+370+372-387-373) IRPF2015 i en cas de no estar obligat a presentar declaració, per l’addició de totes les tipologies de rendes que consten a l’Agència Tributària i la Tresoreria de la Seguretat Social.
 
Caràcter i durada de la bonificació:

Aquesta bonificació és de caràcter pregat i es concedirà pel període de vigència del títol de família nombrosa i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies familiars i el règim d’aquesta Ordenança.


Per poder fer la comprovació anual de que continuen complint els requisits els beneficiaris poden autoritzar a l’Ajuntament a consultar les seves dades econòmiques i tributàries. En cas de no realitzar aquest autorització, hauran d’aportar la documentació econòmica i tributària de la unitat familiar que acrediti el nivell de renda cada any o no s’aplicarà la bonificació.  (Aquesta autorització té un termini de 4 anys, al 5è any cal tornà a autoritzar) 


Qui ho pot demanar?Els Ciutadans i ciutadanes que compleixin tots els requisits següents:


 • Ser propietari de l’immoble.
 • Ser el titular de la targeta de família nombrosa en la data del meritament de l’impost. ( a 1 de gener)
 • Que tots el membres de la unitat familiar estiguin empadronats al domicili familiar habitual.
 • Que la habitatge habitual tingui un valor cadastral total inferior a 250.000 euros.
 • Que la renda anual bruta de la unitat familiar no superi el barem establert d’acord amb l’ordenança fiscal vigent.
   


Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.


 


Documents que cal aportar • Sol·licitud model
 • Títol de família nombrosa vigent. (Els carnets individuals o el general).
 • Declaracions de renda de les persones majors de 18 anys que formen la unitat familiar, o bé l’autorització (per 4 anys) si es desitja que l’Ajuntament faci la comprovació d’ofici del nivell de renda durant la vigència del carnet de família nombrosa.

   

Antelació amb que cal demanarDel 4 de febrer fins al 5 d'abril de 2019On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
Dilluns a dijous de 8:30 a 19h, divendres de 8:30 a 14h
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 16.45 a 20h i divendres de 8.45 a 14h
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


On es demana (En línia) 

IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.
 
Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.
 


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei d'Economia


Termini per resoldre i notificarSis mesos


Sentit del silenci administratiuNegatiu


CostGratuït


ObservacionsUna vegada atorgada la bonificació corresponent es continuarà aplicant anualment mentre tingui vigència el títol de família nombrosa, sempre i quan, no variïn les circumstàncies familiars i de convivència i el nivell de renda de la unitat familiar es mantinguin dintre de l’escala prevista en l’ordenança fiscal de l’any en curs.


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto