Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Sol·licitud d’autorització d’ocupació de la via pública amb una parada de venda de castanyes per a la Castanyada

DescripcióSol·licitar l'autorització d'ocupació de via pública per a la instal·lació de parades de venda de castanyes amb motiu de la festivitat de Tots Sants - la Castanyada.


 • La llicència autoritzarà l’ocupació del lloc assenyalat per l'Ajuntament a la via pública des del 28 d’octubre a l’1 de novembre, de les 9.00 h fins a les 20.30 h.

 • Les parades s’ubicaran principalment:
  • als voltants del parc de les Morisques,
  • a la plaça Anselm Clavé,

(De manera excepcional, els centres educatius, els seus alumnes i les AMPA podran instal·lar les parades als punts d’accés als centres educatius)


Qui ho pot demanar? • Entitats sense ànim de lucre i/o ONG municipals
 • Grups polítics municipals
 • Grups d’estudiants avalats per l’escola o AMPA del municipi
 • Centres educatius i AMPA municipals


S'acceptaran com a màxim 2 peticions en nom de la mateixa entitat o centre escolar i només s'atorgarà una parada per sol·licitant.

Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Requisits previsEn tots els casos és necessari estar en possessió d’una pòlissa de responsabilitat civil, al corrent de pagament, amb cobertura suficient per garantir el rescabalament dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l’ocupació a la via pública.
 


De forma específica:


 • Els alumnes de centres educatius: Han de disposar d’un certificat emès i segellat pel centre educatiu on es faci constar que la sol·licitud està vinculada a una activitat de l’escola.
 • Les entitats: Han de figurar degudament inscrites al registre d'entitats de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

 


Documents que cal aportar • Pòlissa de responsabilitat civil amb cobertura suficient per garantir el rescabalament dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l’ocupació a la via pública.
 • Rebut del pagament de la pòlissa de l’any en curs.
   

En el cas de grups d'estudiants, també hauran de presentar:


 • Certificat emès i segellat pel centre educatiu on es faci constar que la sol·licitud està vinculada a una activitat de l’escola.

   

Antelació amb què cal demanarFORA DE TERMINI


 • De l’1 al 15 d’octubre. (Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent).

Altres terminis que cal tenir en compte: 


 • Valoració tècnica: del 16 al 22 d’octubre. (Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent).
   
 • Relació de llicències atorgades/denegades: el 22 d’octubre. (Quan aquest dia sigui inhàbil s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent).

 On es demana (En línia) 1. Empleneu el formulari i adjunteu els fitxers, si és el cas. Els fitxers poden ser documents word o pdf.
 2. Premeu el botó tramitar per enviar la sol·licitud.
 3. Rebreu comunicació de l’estat del vostre tràmit, via correu electrònic. També el podeu conèixer mitjançant el menú seguiment de les meves sol·licituds, de Carpeta Ciutadana.


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir espais ni símbols.

Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Cultura


Sentit del silenci administratiuNegatiu


CostD’acord amb el que estableix l’ordenança fiscal per la taxa de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants, i rodatges cinematogràfics professionals.


Observacions • L’Ajuntament assignarà els llocs a cada participant i podrà limitar els punts de venda a cada una de les zones demanades en funció del nombre de participants i l’espai disponible.
 • No està permesa la instal·lació de parades fora dels punts establerts en aquestes bases.
   
X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto