Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Exempció o bonificació de la taxa per la recollida i gestió de residus

DescripcióSol·licitar l’exempció o bonificació de la taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans, per raó de capacitat econòmica.


Per informació sobre la bonificació per aportacions de residus a la Deixalleria municipal i el tipus de residus a aportar, feu clic aquí.


 


Qui ho pot demanar? • Titulars de la taxa per l’habitatge habitual on constin empadronats,
 • qualsevol altre membre de la unitat familiar,
 • propietari/ària de l'immoble, o
 • representant degudament acreditat.


Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.


1. Exempcions:


- Subjectes passius que obtinguin ingressos bruts anuals inferiors o iguals a:


Nre. Residents


Renda Màxima anual


1


1,65 * IRSC = 13.146,75 €


2


1,75 * IRSC = 13.943,53 €


3 o més


1,85 * IRSC = 14.740,30 €   Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) = 7.967,73 euros anuals.2.
Bonificacions:

a. Per capacitat econòmica:


Les quotes liquides gaudiran d’aquestes bonificacions per raó d’ingressos:


Ingressos anuals bruts


Percentatge bonificació


A partir de 1,65 * IRSC fins a 1,85 * IRSC


85,00%


Fins a (1,90 * IRSC) = 15.138,69 €


60,00%


Fins a (1,95 * IRSC) = 15.537,07 €


35,00%


Fins a (2,00 * IRSC) = 15.935,46 €


20,00%
Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) = 7.967,73 euros anuals.


 • Per determinar els ingressos anuals bruts del subjecte passiu es tindrà en compte el conjunt d’ingressos i rendes de la unitat familiar o de les persones majors d'edat que resideixin a l’habitatge.

En tot cas, per determinar el còmput total d’ingressos anuals bruts, no es consideraran les rendes i pensions públiques exemptes de tributació de l'IRPF.


 • Resten exclosos de la pertinença a la unitat familiar les persones que puguin residir a l’habitatge en qualitat de servei assistencial o domèstic vinculat professionalment.


b. Per aportacions de residus a la Deixalleria municipal:


 • Les persones titulars de la Targeta Ciutadana de Serveis que realitzin un mínim d’aportacions de residus a la Deixalleria municipal gaudiran de bonificació de la taxa. Per a més informació sobre la bonificació per aportacions de residus a la Deixalleria municipal i el tipus de residus a aportar, feu clic aquí.

 


Documents que cal aportarPer a les sol·licituds per raó de capacitat econòmica:


 • Sol·licitud model
 • Declaració de renda de cadascuna de les persones que formen la unitat familiar, o certificat de no estar obligat a presentar-la.


En cas de representants:


 • Document que acrediti la representació


Els residents per servei assistencial o domèstic:


 • Codi de Compte de Cotització del Sistema Especial de la Seguretat Social

 


Antelació amb què cal demanarDel 3 d'octubre fins al 5 de desembre de 2022 (període voluntari de pagament de la taxa de recollida de escombraries). FORA DE TERMINI


En cas de beneficis fiscals de caràcter social, es concediran d’ofici una vegada hagi estat qualificada, pels serveis de benestar social, la situació personal i familiar dels subjectes passius (art. 28 de l'Ordenança Fiscal 1.1)On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Atenció presencial exclusivament mitjançant cita prèvia.

Podeu demanar la vostra cita prèvia a http://citaprevia.santquirzevalles.cat, enviant un correu electrònic a l'adreça oac@santquirzevalles.cat o trucant al telèfon 937216800.

Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
De dilluns a dijous, de 8.30 a 19 hores; i divendres de 8.30 a 14 hores.
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 15 a 20 hores i divendres de 8.30 h a 14 hores
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.
 

 
Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei d'Economia


Termini per resoldre i notificar6 mesos


Sentit del silenci administratiuNegatiu


CostGratuït


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto