Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Agenda

Exempció o Bonificació de la recollida i gestió de residus

DescripcióSol·licitar l’exempció o bonificació de la taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans, per raó de capacitat econòmica..


Per informació sobre la bonificació per aportacions de residus a la Deixalleria municipal i el tipus de residus a aportar, feu clic aquí.


Qui ho pot demanar?- Titulars de la taxa per l’habitatge habitual on constin empadronats


- Qualsevol altre membre de la unitat familiar


- Representant degudament acreditat


1. Exempcions:


- Subjectes passius que obtinguin ingressos bruts anuals inferiors o iguals a:


Nre. Residents


Renda Màxima


1


1,65 * IRSC (13.146,75 €)


2


1,75 * IRSC (13.943,53 €)


3 o més


1,85 * IRSC (14.740,30 €)


 


2. Bonificacions:

Per capacitat econòmica:


Les quotes liquides gaudiran d’aquestes bonificacions per raó d’ingressos: 


Ingressos anuals bruts


Percentatge bonificació


A partir de 1,65 * IRSC fins a 1,85 * IRSC


85,00%


Fins a 1,90 * IRSC (15.138,69 €)


60,00%


Fins a 1,95 * IRSC (15.537,07€)


35,00%


Fins a 2,00 * IRSC (15.935,46 €)


20,00%
Índicador de Renda de Suficiència de Catalunya 2016 (IRSC) = 7.967,73 Euros


http://www14.gencat.cat/sacgencat/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=13844


- Per determinar els ingressos anuals bruts del subjecte passiu es tindrà en compte el conjunt d’ingressos i rendes de la unitat familiar o de les persones que resideixin a l’habitatge.


- Resten exclosos de la pertinença a la unitat familiar les persones que puguin residir a l’habitatge en qualitat de servei assistencial o domèstic vinculat professionalment.


Documents que cal aportarPer a totes les sol·licituds:


  • Model de Sol·licitud
  • Declaració de renda de cadascuna de les persones que formen la unitat familiar, o certificat de no estar obligat a presentar-la.
  • Certificat de pensions públiques exemptes de les persones que formen la unitat familiar.


En cas de representants:


  • Document que acrediti la representació


Els residents per servei assistencial o domèstic:


  • Codi de Compte de Cotització del Sistema Especial de la Seguretat Social

 


Antelació amb que cal demanarDe l'1 d'octubre al 30 de novembre de 2018 (període voluntari de pagament)


Es concediran d’ofici quan l’Ajuntament disposi de les autoritzacions per consultar els ingressos de la unitat.On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
Dilluns a dijous de 8:30 a 19h, divendres de 8:30 a 14h
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 16.45 a 20h i divendres de 8.45 a 14h
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


On es demana (En línia) 

IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.
 

 
Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei d'Economia


Termini per resoldre i notificar6 mesos


Sentit del silenci administratiuNegatiu


CostGratuït


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto