Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Agenda

Exempció o Bonificació de la recollida i gestió de residus

DescripcióGestionar i resoldre les sol·licituds d’exempció o  bonificació de  la taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans, segons el nivell de renda  de la unitat familiar.


Per més informació sobre la bonificació per aportacions de residus a la deixalleria municipal i el tipus de residus a aportar, feu clic aquí.


Qui ho pot demanar?- Ciutadans i ciutadanes subjectes passius de la taxa per l’habitatge habitual on constin empadronats.


- Qualsevol altre membre de la unitat familiar.


- Representant degudament acreditat.


 


1. Exempcions:


- Subjectes passius que obtinguin ingressos bruts anuals inferiors o iguals a:


 

Núm. Residents
Renda Màxima
1
1,65 * IRSC (13.146,75 €)
2
1,75 * IRSC (13.943,53 €)
3 o més
1,85 * IRSC (14.740,30 €)


 


2. Bonificacions:

Per capacitat econòmica:
 
Les quotes liquides, gaudiran d’aquestes bonificacions per raó d’ingressos: 


                                                                                                      Percentatge
                                                                                                       bonificació
Nivells > a l'exemp fins a 1,85*IRSC (14.740,31 €)
85,00%
Fins a 1,90 * IRSC (15.138,69 €)
60,00%
Fins a 1,95 * IRSC (15.537,07€)
35,00%
Fins a 2,00 * IRSC (15.935,46 €)
20,00%

 
Índex de Renda de Suficiència de Catalunya 2015 (IRSC) = 7.967,73 Euros


http://www14.gencat.cat/sacgencat/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=13844


- Per determinar els ingressos anuals bruts del subjecte passiu es tindrà en compte el conjunt d’ingressos i rendes de la unitat familiar o de les persones que resideixin a l’habitatge.


- Resten exclosos de la pertinença a la unitat familiar les persones que puguin residir a l’habitatge en qualitat de servei assistencial o domèstic vinculat professionalment.


Documents que cal aportar
Per a totes les sol·licituds:


  • Sol·licitud en model C3.1.124_A
  • Declaració de renda de cadascuna de les persones que formen la unitat familiar. En  cas de no tenir declaració de l’IRPF per no estar obligat a presentar-la, caldrà aportar certificat de l’Agència Tributària sobre aquest extrem.
  • Certificat de l’Agència Tributària de les pensions públiques exemptes.


En cas d’autorització a l’Ajuntament per rescabalar informació econòmica:


  • Model d’autorització C3.1.124_C.

Es podrà autoritzar a l’Ajuntament per poder demanar les dades de caràcter econòmic per l’avalució de la sol·licitud, en funció del conveni signat entre l’Ajuntament de Sant Quirze i l’Agència Tributària.


En cas de representants:


  • Poders de representació

  Els residents per servei assistencial o domèstic:


  • Codi de Compte de Cotització del Sistema Especial de la Seguretat Social.

Antelació amb que cal demanar
Del 29 de setembre a l'1 de desembre de 2017
(període voluntari de pagament).


Es concediran d’ofici quan l’Ajuntament disposi de les autoritzacions per a consultar els ingressos de la unitat.On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
Dilluns a dijous de 8:30 a 19h, divendres de 8:30 a 14h
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 16.45 a 20h i divendres de 8.45 a 14h
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


Servei gestorServei d'Economia


Termini per resoldre i notificar6 mesos


Sentit del silenci administratiuNegatiu


CostGratuït.


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto