Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Sol·licitud per obtenir una pròrroga o mantenir la prestació per al pagament del lloguer 2019 - Generalitat de Catalunya

DescripcióSol·licitar el manteniment o pròrroga de les prestacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per al pagament del lloguer per a l’exercici 2019.


Qui ho pot demanar?Qualsevol persona que compleixi els requisits.


Requisits previs • Sol·licitud per al manteniment de les prestacions permanents:

  - únicament les persones que van mantenir el dret a la seva percepció l’any 2018.
   
 • Sol·licitud per obtenir una pròrroga de la resta de prestacions per al pagament del lloguer:

  - únicament les persones que van obtenir la prestació, o la seva pròrroga, durant l’any 2018.

 


Documents que cal aportarSol·licitud model


Per a tots el documents requerits cal presentar-ne l'original i la fotocòpia, o una fotocòpia compulsada.


En tots el casos


 • Tots els rebuts de lloguer corresponents a l'any 2019, pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. El pagament del lloguer de l'habitatge s'ha de realitzar per mitjà de: transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut de l'administrador.

Si s’han produït canvis respecte a l’any 2018


 • Si la unitat de convivència o algun dels seus membres han tingut un canvi important respecte a l'any 2018 (nombre de membres, ingressos, habitatge...) s'hauran d'acreditar aquests canvis amb la documentació corresponent, en cas de no formar part de la documentació susceptible de ser consultada que es detalla en l'apartat 6 de la sol·licitud.
 • Si ha canviat de NIE a NIF: acreditar amb la documentació corresponent.
 • Les persones que s’han separat o divorciat des de la data en què se’ls va concedir la prestació o la seva pròrroga, han de presentar la sentència i/o el conveni regulador corresponents.
 • Si heu canviat d'habitatge: Nou contracte de lloguer, on consti el pagament de la fiança i en el que ha de constar la referència cadastral de l'habitatge
 • En cas d’una discapacitat sobrevinguda, cal aportar el corresponent certificat de la Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal (SISPAP), acreditatiu del grau de discapacitat reconegut.
 • Excepcionalment, en situacions sobrevingudes en què la persona sol·licitant o algun dels membres de la unitat de convivència hagin tingut un canvi important en relació amb la seva situació econòmica i laboral respecte al període general a acreditar en la convocatòria, la persona o persones afectades acreditaran els ingressos de l’any en curs.

 


En el cas de DENEGAR l'autorització a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per fer les consultes detallades en l'apartat 6 de la sol·licitud


 • DNI (Direcció General de la Policia)
 • Declaració de la renda sobre persones físiques (Agència Estatal de l'Administració Tributaria - AEAT)
 • En cas de persones en situació d'atur, certificat/s de l'oficina de treball amb l'import percebut (Servicio Público de Empleo Estatal). En el cas de no cobrar-ne cap, certificat de no rebre cap prestació d'atur (Servicio Público de Empleo Estatal).
 • En cas de persones beneficiàries d'ajuts, prestacions o pensions, certificats o resolucions que acreditin la percepció d'una pensió o ajut emès per l'INSS o per l'òrgan gestor que en detalli l'import i el període de cobrament. (Institut Nacional de la Seguretat Social). En el cas de no cobrar-ne cap, certificat de no cobrar cap ajut, prestació o pensió. (Institut Nacional de la Seguretat Social)
 • Certificat de convivència emès per l'Ajuntament. (Padró municipal d'habitants)
 • Dades sobre la propietat d'habitatges (Registre de la Propietat i Cadastre)
 • Certificat acreditatiu del grau de discapacitat reconeguda (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies)

 


Antelació amb què cal demanarFORA DE TERMINI


Del 21 de gener a l'1 de març de 2019, ambdós inclosos.On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
Dilluns a dijous de 8:30 a 19h, divendres de 8:30 a 14h
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 16.45 a 20h i divendres de 8.45 a 14h
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


Servei gestorServei de Benestar Social i Gent Gran


Cost 


ObservacionsPer determinar la quantia de la prestació es tindrà en compte l’import del rebut de lloguer, a aquest efecte s’inclou el de la renda i els endarreriments, els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora, de l’impost de béns immobles (IBI) i de la taxa pel servei de recollida d’escombraries (igual que LC i LM 2018).


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto