Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Ocupació i reserves temporals amb contenidors i sacs de runa, no associats a obres, i reserves d'estacionament i espai públic

DescripcióSol·licitar l’autorització per a l’ús comú especial de la via pública per a reserves temporals d’estacionament i espai públic diverses per: contenidors i sacs de runa sempre i quan no estiguin associats a obres, mudances, càrrega/descàrrega davant d'una obra o de materials diversos i dipòsit de maquinària i anàlegs.


Qui ho pot demanar?  • Qualsevol persona física o jurídica interessada


Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


  • les persones jurídiques,
  • les entitats sense personalitat jurídica,
  • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
  • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Documents que cal aportarAntelació amb què cal demanar  • Com a mínim 20 dies hàbils previs a l’ocupació

On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
Dilluns a dijous de 8:30 a 19h, divendres de 8:30 a 14h
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 16.45 a 20h i divendres de 8.45 a 14h
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).


Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.
 

 


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorPolicia Local


Termini per resoldre i notificar8 dies


Sentit del silenci administratiuNegatiu


Observacions1. Per a la seguretat dels vianants, el titular de l’autorització haurà d'adoptar les mesures i proteccions necessàries, per garantir la seguretat de les persones i dels vehicles estacionats i evitar la caiguda d'objectes a la via pública; prendre les precaucions adequades per no deteriorar el paviment existent i col·locar les proteccions i el material apropiat a cada cas


2. El càlcul de metres quadrats o metres lineals, haurà d’ésser un número sencer, arrodonit a l’alça.


3. La policia local podrà comprovar que l’espai ocupat és el que correspon a la sol·licitud.


4. Les urgències que es puguin donar quedaran sota la consideració del responsable del servei de la Policia Local.


5. La no realització de l’ocupació, s’haurà de comunicar amb un avançament mínim de 72 hores, per tal que no s’acrediti el tribut.


6. El canvi de localització del domini públic, l’aprofitament del qual es sol·licita, no produirà una nova liquidació de la taxa, sempre que es comuniqui amb un avançament mínim de 72 hores.


7. En tot moment, la Policia Local, per raons sobrevingudes, es reserva la facultat d'ordenar la retirada o el desplaçament dels objectes de l’ocupació de la via pública.


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto