Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Agenda

Llicència d'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i altres elements de mobiliari amb finalitat lucrativa

DescripcióSol·licitar l’autorització per la col·locació de taules i cadires, amb finalitat lucrativa, a la via pública per aquells establiments que disposin de llicència o autorització municipal de l’activitat.


Només s’autoritzarà l’ocupació de la via pública amb taules i cadires en els establiments de restauració, bars, restaurants, cafeteries, gelateries i degustació.


Qui ho pot demanar?Persona física o jurídica titular de la llicència o autorització municipal de l’establiment de restauració.


Documents que cal aportar • Sol·licitud model
 • Fotocòpia assegurança responsabilitat civil (mínim 300.000€).
 • Autorització de la comunitat de propietaris o propietaris (quan l’espai sigui de titularitat privada, però d’ús públic).
 • Plànol d’emplaçament escala 1/100. on figurin grafiats els elements urbans existents i els elements a instal·lar.
 • Plànol o croquis detallats dels elements a instal·lar a escala 1/50.
 • Estudi fotogràfic de la zona i lloc d’ocupació.
   

En el cas d'Estufes de gas propà (GLP):


 • Garantia de qualitat i Certificat d’homologació de la Comunitat Europea de les estufes.
 • Catàleg on s’indiqui el model les característiques, el material, el color, les dimensions, etc.


En el cas d'Estufes elèctriques:


 • Projecte de la instal·lació signat pel tècnic titulat competent.


En cas d’instal·lar llums o aparells elèctrics:


 • Certificat emès per un instal·lador autoritzat. 


Antelació amb que cal demanar1 mes abans de l’inici de l’ocupació.On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
Dilluns a dijous de 8:30 a 19h, divendres de 8:30 a 14h
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 16.45 a 20h i divendres de 8.45 a 14h
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


On es demana (En línia) IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.


Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.
 


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei d'Economia


Termini per resoldre i notificar1 mes


Sentit del silenci administratiuNegatiu


CostTaxa vigent per l’ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

Els preus de la taxa, es calculen pel total de metres quadrats sol·licitats (com a mínim 1 m2), en els terminis o períodes següents:

 1. Estiu: de l’1 de maig fins al 30 de setembre
 2. Hivern: de l’1 d'octubre al 30 d'abril
 3. Anual: des de l’1 de maig fins al 30 d’abril
 4. Mensual, fins a 2 mesos
 5. Dia eventual
 (El pagament es farà en el moment de la sol·licitud)


ObservacionsL'autorització s'atorgarà al titular de la llicència municipal de funcionament per a l'activitat o comunicació prèvia d’inici d’activitat, en cas de canvi de titularitat de l'establiment caldrà tramitar prèviament la transmissió de la llicència d’activitat de l’establiment o nova comunicació prèvia/declaració de responsable.

Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no és sencer, s’arrodonirà a l’alça per a obtenir la superfície ocupada.

Els aprofitaments poden ser anuals, quan s’autoritzin per a tot l’any natural, i temporals, quan el període comprengui una part de l’any natural. Tots els aprofitaments realitzats sense autorització administrativa es consideren anuals.

Les tarifes s’aplicaran a la temporada sencera sol·licitada i, per tant, les tarifes es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i no es podran reduir pels períodes de temps establerts als diferents epígrafs indicats a la tarifa.


Els serveis tècnics podran comprovar efectivament si l’espai ocupat és el que correspon a la sol·licitud.

Referent a la tarifa mensual, aquesta podrà ser autoritzada fins a un màxim de dos mesos a l’any.

En quan als dies eventuals, la suma de les diferents sol·licituds o la sol·licitud individual no podran superar els 10 dies dintre d’un mateix exercici natural.

En els casos en què el titular de la llicència d’ocupació temporal de la via pública o del seu vol, modifiqui l’objecte de la seva activitat, s’entendrà caducada aquella i estarà obligat a sol·licitar una nova autorització d’acord amb la nova activitat.


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto