Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

FUE - Comunicació prèvia d'inici d'activitat d'habitatge d'ús turístic

DescripcióPresentar la comunicació prèvia d’inici d’activitat d’habitatge d’ús turístic.


Tenen consideració d’habitatge d'ús turístic (HUT) aquells que són cedits pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, de manera reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per a una estada de temporada, en condicions d'immediata disponibilitat i amb les característiques que estableix el Decret 159/2012.


Qui ho pot demanar? • La persona propietària de l’habitatge
 • Un/a representant degudament autoritzat/da

 
Nota: 


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament: 


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Requisits previsL'habitatge d’ús turístic s'ha de cedir sencer, no se’n permet la cessió per estances. 


Ha de complir les condicions següents:


 • Disposar de la cèdula d'habitabilitat i complir en tot moment les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges en general.
   
 • No pot ser ocupat amb més places que les indicades a la cèdula.
   
 • Ha d'estar suficientment moblat i dotat dels aparells i estris necessaris per a la seva ocupació immediata, i en perfecte estat d'higiene.
   

El propietari o propietària de l’habitatge, o la persona gestora en qui delegui, ha de:


 • Facilitar a les persones usuàries i veïns el telèfon per atendre i resoldre de manera immediata consultes i incidències relatives a l’activitat d’habitatge d’ús turístic.
   
 • Garantir un servei d’assistència i manteniment de l’habitatge.
   
 • L’habitatge ha de tenir a disposició de les persones usuàries fulls oficials de reclamació.
   
 • Cal exhibir en un lloc visible i fàcilment copsable, a l’interior de l’habitatge, el número d’HUTB atorgat per la Generalitat de Catalunya.
   
 • La destinació d’un habitatge a l’ús turístic no és possible si està prohibit per l’ordenació d’usos del sector on es trobi o està prohibida pels estatuts de la comunitat degudament inscrits en el Registre de la propietat en  edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal.


Si la comercialització de l’habitatge la gestiona una persona intermediària, també haurà de signar la comunicació. Si coincideix la representació i la gestió en una mateixa persona caldrà signar al dos apartats.


Documents que cal aportar
 


Antelació amb què cal demanar • En qualsevol moment, sempre abans d’iniciar l’activitat i una vegada la instal·lació estigui adequada per al seu ús.

On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Atenció presencial exclusivament mitjançant cita prèvia.

Podeu demanar la vostra cita prèvia a http://citaprevia.santquirzevalles.cat, enviant un correu electrònic a l'adreça oac@santquirzevalles.cat o trucant al telèfon 937216800.

Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
De dilluns a dijous, de 8.30 a 19 hores; i divendres de 8.30 a 14 hores.
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 15 a 20 hores i divendres de 8.30 h a 14 hores
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).
 
Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1.       Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2.       Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3.       Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4.       Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5.       Feu clic en continuar.
6.       Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Turisme


Cost • Taxa per la prestació dels Serveis Activitats Mitjançant Llicència, Comunicació o Control (Ordenança Fiscal 4.5)
   
 •  Tramitació del procediment de comprovació de declaració responsable per activitats econòmiques innòcues (annex I llei 16/2015): 412, 40 €

En cas de transmissió:

 • Tramitació del procediment de transmissió d’activitats sense modificacions substancials: 154,65 €

 

 

 

 

 (El pagament es farà en el moment de la sol·licitud)


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto