Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Comunicació de reinici d’activitat en període d’alarma COVID-19

DescripcióComunicar l'inici d'activitat de l’àmbit de la restauració col·lectiva comercial en període d’alarma COVID-19.


  1. Restauració col·lectiva comercial.
  2. Comerç minorista, amb cita prèvia.


Una vegada efectuada la comunicació, l’activitat pot iniciar el seu exercici amb les restriccions i recomanacions de l’Ajuntament i SOTA LA RESPONSABILITAT EXCLUSIVA de les persones titulars de l’activitat.

Aquesta comunicació tindrà validesa única i exclusivament durant el període d’alarma i fins que no sigui possible l’exercici en condicions normalitzades.

Aquesta comunicació faculta a l’administració per dur a terme qualsevol actuació de comprovació.


La inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada consignada en aquest document serà posada en coneixement de la persona titular, que disposarà d’un termini per corregir-la i/o perfeccionar-la, sense perjudici de les responsabilitats a les quals s’hagués de fer front, sens perjudici del dret de presentar al·legacions en el termini de 15 dies a comptar des de la notificació, i de les responsabilitats a les quals s’hagués de fer front.


Informació complementària

 


 


Qui ho pot demanar?  • Titulars, o els seus representants, d’activitats de restauració col·lectiva comercial (bars i restaurants) o comerç minorista del municipi.


Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


  • les persones jurídiques,
  • les entitats sense personalitat jurídica,
  • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
  • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Requisits previs  • Ser titular d’una activitat, ja en funcionament, de restauració col·lectiva comercial o comerç minorista.
  • No haver fet cessament de l’activitat.

 Les activitats de comerç minorista han d'estar en condicions de poder atendre les persones consumidores únicament amb cita prèvia i de forma individual.


Les activitats de restauració només se'ls hi permet la venda per endur-se i/o a domicili.


Documents que cal aportarEn cas d'activitat de restauració col·lectiva comercial: En cas de comerç minorista: 


 


Antelació amb què cal demanar  • En el moment en el qual es vulgui reiniciar l’activitat.

On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.


Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Medi Ambient i Activitats


CostGratuït


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto