Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Presentació de sol·licituds per a la concessió demanial de places d’aparcament

DescripcióParticipar en la licitació per a la concessió demanial, per un termini de 5 anys, de 43 places d’aparcament de propietat municipal de vehicles de tipus turisme, situades a l’aparcament del carrer Barcelona cantonada amb el carrer de la Moreneta.Podeu accedir a la LLISTA D'ADJUDICACIONS fent clic aquí.
Només s'admetrà una sol·licitud per cada sol·licitant.


CATEGORIES DE LES PLACES I PREU DEL CÀNON

En consideració a les seves dimensions, les places d’aparcament objecte de l’adjudicació es distribuiran en les categories següents:


 • Categoria 1. Superfície inferior a 10 m2. (16 places)
   Places núm. 14 a 17, 25 a 28, 41 a 46, 54 i 55. (Veure l'emplaçament a l'Annex I del Plec de condicions)
 • Categoria 2.  Superfície compresa entre 10 i 11 m2. (17 places)
   Places núm. 1, 12, 13, 19, 23, 29, 30, 33, 38 a 40, 48, 52 i 56 a 59. (Veure l'emplaçament a l'Annex I del Plec de condicions)
 • Categoria 3.  Superfície superior a 11 m2. (10 places)
   Places núm. 4, 21, 22, 31, 32, 34, 36 i 49 a 51. (Veure l'emplaçament a l'Annex I del Plec de condicions)

El preu que els concessionaris estan obligats a satisfer en concepte de cànon de la concessió, serà el següent:


 • Categoria 1: 37,83 euros mensuals
 • Categoria 2: 40,86 euros mensuals
 • Categoria 3: 43,20 euros mensuals

Aquests preus són millorables a l’alça de conformitat amb la clàusula novena (Criteris d’adjudicació) del Plec de condicions.


Qui ho pot demanar? • Persones físiques majors d’edat
 • Persones jurídiques que tinguin el domicili social a Sant Quirze del Vallès

Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • es entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Requisits previsEls sol·licitants cal que estiguin al corrent en el pagament de les obligacions contretes amb l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.


Documents que cal aportar1) Sol·licitud model,


que anirà acompanyada de:


 • Document acreditatiu d’identitat
 • Declaració responsable (segons model annexat a l'apartat de documents relacionats d'aquest tràmit)

 


En cas de representant de persona física o jurídica:


 • Poder notarial per representar al titular

 


En cas de titulars que gaudien de l’ús d’una de les places licitades:


 • Contracte o document acreditatiu del dret d’ús

 


En cas de licitar per alguna de les places destinades a persones amb mobilitat reduïda:


 • Targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, o certificació que acrediti trobar-se en alguna de les circumstàncies previstes a l’Annex 3 del Reial decret 197/1999.

   

 2) Sobre número 1. TANCAT. (Presentar presencialment al registre general de l’Ajuntament)


 • Portarà la inscripció: CONCESSIÓ DEMANIAL DE PLACES D’APARCAMENT A L’ESTACIONAMENT DEL CARRER BARCELONA CANTONADA CARRER DE LA MORENETA.
 • També s’indicarà el nom de la persona o empresa que presenta la sol·licitud.

        Aquest sobre TANCAT contindrà:


Antelació amb què cal demanarFORA DE TERMINI


 • Del 26 de febrer al 25 de març de 2019

Les places han estat adjudicades:


Podeu accedir a la LLISTA D'ADJUDICACIONS fent clic aquí.On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
Dilluns a dijous de 8:30 a 19h, divendres de 8:30 a 14h
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 16.45 a 20h i divendres de 8.45 a 14h
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal
On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).


Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit, sol·licitud i documentació que l'acompanya. (NO S'HA D'INCLOURE EL MODEL D'OFERTA DEL SOBRE 1)
El sobre 1 TANCAT s'haurà de presentar presencialment al registre general de l'Ajuntament dins del termini de presentació de sol·licituds.
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

 


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorAlcaldia - Presidència


Cost Gratuït


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto