Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Certificat de numeració d'habitatges

DescripcióCertificat emès per l'Ajuntament que inclou la numeració d'un immoble.


Existeix tres tipus de certificats:


 1. Certificat de numeració actual: inclou la numeració d'un immoble, necessari en cas que per qualsevol motiu no aparegui a les escriptures del mateix.
 2. Certificat de numeració amb denominació anterior i actual: inclou sobre un immoble la numeració anterior i actual, en el cas que l'Ajuntament hagi fet una modificació tant de la denominació del carrer o del número de policia.
 3. Certificat de numeració referent a una llicència d'obres: inclou la numeració d'un immoble, referenciada a una llicència d'obres presentada a l'Ajuntament.
   

Qui ho pot demanar? • Persona física o jurídica

 


Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Documents que cal aportar
 • Sol·licitud model
 • Fotocòpia de l’escriptura o document acreditatiu de la titularitat de la finca
 • Plànol d'emplaçament de la finca o zona sobre la què es demana el certificat
   

On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
Dilluns a dijous de 8:30 a 19h, divendres de 8:30 a 14h
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 16.45 a 20h i divendres de 8.45 a 14h
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).


Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

 


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Territori i Medi Ambient


Termini per resoldre i notificar1 mesos


CostOrdenança fiscal de la taxa per expedició de documents administratius (Art.6, epígraf 2.b)

Certificats / Informes sobre carrers i numeració de policia: 12,38 €

 (El pagament es farà en el moment de la sol·licitud)


Observacions1. La taxa s’exigirà en règim d'autoliquidació mitjançat el procediment del segell municipal adherit a I'escrit de sol·licitud de la tramitació del document o I'expedient o en aquests mateixos en el cas que aquell escrit o que la sol·licitud no fos expressa.


2. Els escrits rebuts pels conductes a que fa referència I'article 71 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú que no arribin degudament reintegrats, s'admetran provisionalment però no es podran cursar si no es repara la deficiència, per la qual cosa es requerirà I'interessat perquè, en el termini de deu dies, aboni les quotes corresponents amb I'advertiment que, passat aquest termini, si no ho ha fet es tindran els escrits per no presentats i la sol·licitud serà arxivada. 


3. Quan per la quantia dels drets calgués fer servir gran nombre de segells o quan el seu valor no s'adeqüi a I'import dels drets exigits, es podrà substituir pel rebut del seu ingrés a Dipositària. 


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto