Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Informació pública / Perfil de contractant / Perfil de contractant Ajuntament

Perfil del contractant

Perfil del Contractant

Subministrament de lloguer i higienització de fonts d'osmosi inversa ubicades a diferents edificis municipals


Departament responsable de la contractació: Secretaria

Procediment d'adjudicació: Obert amb publicitat

Pressupost: 2.570,00 € anuals (IVA inclòs)

Data límit de presentació: 19/02/2018

Tipus de contracte: Subministraments

Estat: Adjudicat


De conformitat amb el que estableix a l’article 14  de la llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i a l’Ordenança municipal reguladora d’administració electrònica de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (publicada íntegrament al BOPB de 05/02/2013) i el decret d’Alcaldia de data 16 de noviembre de 2017 número 20172821, s’estableix l’obligatorietat de l’ús de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics per desenvolupar totes les fases del procediment de contractació, inclusives les que correspongui realitzar als licitadors i/o candidats com la presentació de les ofertes. Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina aquest plec, seran excloses.

La presentació de proposicions es farà únicament a través del portal VORTAL: 


https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytosantquirzedelvalles
.




X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto