Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Informació pública / Perfil de contractant / Perfil de contractant Ajuntament

Perfil del contractant

Perfil del Contractant

Serveis d’atenció psicològica per a dones i infants del programa municipal de polítiques per a l’equitat de gènere i per a l’atenció a famílies amb infants en risc psicosocial.


Departament responsable de la contractació: Secretaria

Procediment d'adjudicació: Obert amb publicitat

Pressupost: 43.800€ (IVA inclòs)/ anuals

Data límit de presentació: 20/07/2017

Tipus de contracte: Serveis

Data de publicació a diari/s oficial/s: 2017-07-05

Estat: Adjudicat


Enllaç a l'anunci BOPB:

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&07/022017012645.pdf&1

 

INFORMACIÓ:  

Mitjançant decret d’alcaldia de data 25 de juliol de 2017 es convoca la mesa de licitació per a la contractació Convocar, amb caràcter ordinari, la mesa de licitació constituïda per assistir l’òrgan de contractació en el procediment per a l’adjudicació del contracte del servei d’atenció psicològica per a dones i infants en el programa municipal de polítiques per a l’equitat de gènere i per a l’atenció a famílies amb infants en risc psicosocial, a la Sala annexa a l’arxiu , el dia 31 de juliol de 2017, a les 13.00 hores, per a la sessió pública amb l’ordre del dia següent:
 
a.     Declaració de licitadors admesos i/o exclosos.
b.    Obertura del sobre 2.B “Oferta de valoració discrecional”, presentada pels licitadors.
c.     Lliurament de les propostes als serveis tècnics per tal que les informin i les avaluïn.
 
 
 
     
      Mitjançant decret d’alcaldia núm. 20172081 de data 2 d’agost de 2017 es convoca, amb caràcter ordinari, la mesa de licitació constituïda per assistir l’òrgan de contractació en el procediment per a ’adjudicació del contracte del servei d’atenció psicològica per a dones i infants en el programa municipal de polítiques per a l’equitat de gènere i per a l’atenció a famílies amb infants en risc psicosocial, a la Sala annexa a l’arxiu , el dia 19 de setembre de 2017, a les 12.00 hores, per a la sessió pública, d’obertura del sobre núm. 2A, amb l’ordre del dia següent:
 
 
             a. Coneixement de l’informe que, en relació a l’oferta tècnica, han elaborat els serveis tècnics per a l’assessorament de la Mesa.
             b. Obertura del sobre 2.A. “Elements de valoració matemàtica”.(Oferta econòmica) presentat pels licitadors.
             c. Proposta d’adjudicació si escau.X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto