Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Informació pública / Perfil de contractant / Perfil de contractant Ajuntament

Perfil del contractant

Perfil del Contractant

Serveis d'assistència jurídica i defensa judicial en l'ordre contenciós administratiu


Departament responsable de la contractació: Secretaria

Procediment d'adjudicació: Negociat sense publicitat

Pressupost: 35.574,00 € anuals (IVA inclòs)

Data límit de presentació: 03/11/2016

Tipus de contracte: Serveis

Estat: Adjudicat

Prorrogat: Sí : 1a pròrroga: 1 any ( de l'01/01/2019 al 31/12/2019); 2a pròrroga: 01/2020 al 31/12/2020

Informació adicional

1. Mitjançant Decret d'Alcaldia s'ha convocat sessió de la Mesa de Licitació:
Lloc: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Sala de la 1a planta. Data: 10/11/2016, a les 09.40 hores
Ordre del dia: Declaració admesos i exclosos i obertura sobre 2: Propostes avaluables mitjançant judici de valor.
2. Mitjançant Decret d'Alcaldia, s'ha resol convocar sessió de la Mesa de Licitació:
Lloc: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Sala annexa a l’Arxiu Municipal, Data: 17/11/2016, a les 11.45 hores
Ordre del dia: a) Coneixement de l’informe que, en relació a l’oferta tècnica, han elaborat els serveis tècnics. b) Obertura del sobre 3. “Proposició econòmica”. (Oferta de valoració matemàtica). c) Proposta d’adjudicació si escau.”
3. Mitjançant Decret d’Alcaldia , de data d’avui s’ha convocat, amb caràcter urgent, sessió de la Mesa de licitació que assistirà l’òrgan de contractació en el procediment incoat per a l’adjudicació del contracte de servei d’assistència jurídica i de defensa judicial, a la Sala Annexa a l’Arxiu Municipal, el dia 1 de desembre de 2016, a les 12.00h. Ordre del dia: a)Coneixement de l’informe tècnic emès en relació a la justificació presentada, en resposta al tràmit d’audiència atorgat al licitador que va presentar l’oferta més avantatjosa, d’acord amb l’article 152 del TRLCSP, atès que la seva proposta es va detectar, segons la clàusula 15 del PCAP, com a anormal o desproporcionada.
b)Proposta d’adjudicació, si escau. 

 
X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto