Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Equipaments

Directori

Escola Taula Rodona

Projecte educatiu

Escola integral, democràtica i arrelada al país
L’escola Taula Rodona és un centre educatiu amb una vocació pedagògica integral, que aposta per una educació activa, motivadora i oberta a les noves tecnologies. Una escola amb un funcionament democràtic basat en la participació de tots els sectors de la comunitat educativa i amb el necessari arrelament al nostre país (celebració festes populars...), a l’entorn més proper (excursions pels voltants de Sant Quirze), i per tot Catalunya (sortides i colònies escolars...).

Escola motivadora i propera
A nivell pedagògic oferim un ensenyament lligat als interessos dels infants, tenint molt en compte els objectius curriculars que cal assolir a cada etapa. Una educació basada en l’aplicació d’estratègies metodològiques apropiades a cada nivell educatiu, com el desdoblament de grups, l’impuls del treball cooperatiu o el suport a l’alumnat amb dificultats, per tal de facilitar l’adquisició d’habilitats intel•lectuals, socials i emocionals.

Escola inclusiva i respectuosa amb els altres
Som una escola clarament inclusiva i integradora, on es fomenta l’atenció a la diversitat i es treballa el desenvolupament dels valors bàsics de la nostra societat, com les actituds de respecte envers els altres (resolució de conflictes de forma dialogada, treball de les emocions, aplicació de mesures correctores de convivència...).

Escola ecològica, oberta i solidària
A nivell de centre impulsem projectes de caire medi-ambiental i ecològic: hort escolar, carmanyola per fer un esmorzar saludable, programa de consum de fruita a l’escola, reciclatge de productes bàsics... i també promocionem actuacions de tipus solidari, (celebració del Dia dels Drets dels Infants, activitats solidàries i d’agermanament...).
Escola innovadora i emprenedora
Per segon curs consecutiu l’alumnat de 5è de Primària participa en el PROJECTE D’EMPRENEDORIA, el qual suposa la creació de micro-empreses i la realització d’un conjunt d’activitats per aprendre a ser emprenedor/a, tot plegat a partir del treball cooperatiu dels nens i nenes participants i de l’assessorament del professorat.

Serveis educatius de suport pedagògic
Psicòloga Serveis Educatius Departament d’Ensenyament (EAP)
Suport específic a les aules de P-3 (TEI)
Atenció continuada a la diversitat de l’alumnat (mestres EE i vetlladora).
Seguiment problemàtiques d’àmbit psicològic o social (CAD).

Projectes propis
APADRINAMENT ALUMNAT P-3 i 6è
ANGLÈS A PARTIR DE P3
APADRINAMENT LECTOR (Primària)
SOCIALITZACIÓ LLIBRES DE TEXT (Primària)
INFORMÀTICA EN ANGLÈS (CS Primària)
PROJECTE D’EMPRENEDORIA (CS Primària)
IMPULS DEL CANT CORAL (Primària)
COLÒNIES ESCOLARS (al final de cada cicle)
L’HORT A L’ESCOLA
BIBLIOTECA ESCOLAR
CLUB DE LECTURA
PROJECTES SOLIDARIS

ACOLLIMENT NOU ALUMNAT DE P3:
Coordinació amb totes les llars d’infants del municipi.
Entrevistes personalitzades amb les famílies.
Reunió informativa abans d’iniciar el nou curs.
Xerrades divulgatives adreçades a pares i mares novells.

TREBALL TUTORIAL:
Reunions de nivell a l’inici de cada curs escolar.
Entrevistes personalitzades amb pares i mares.
Seguiment de l’evolució de cada nen/a dins del seu grup.
Planificació d’activitats i sortides educatives adequades a cada nivell.

SERVEIS PRESTATS PER L’AMPA:
Servei d’acollida matinal (SAM) a partir de les 7,30 h.
Menjador escolar amb monitoratge especialitzat.
Activitats extraescolars de migdia i de tarda.

INSTAL•LACIONS:
Sala de Psicomotricitat. Biblioteca escolar. Aules específiques d’Informàtica, de Música i d’Anglès. Pissarres interactives a totes les aules. Pistes amb equipaments esportius i jocs de pati. Gimnàs amb escenari per fer-hi representacions. Menjador i cuina al propi centre. Hort escolar en ple funcionament.

Dades
AMPA www.ampataularodona.cat

Òrgans de govern

Equip directiu:
Directora: M. Isabel Crespo Salgado
Cap d'Estudis: Susanna López Martín
Secretària: Josefa Jerez Fernández

Consell escolar
Representants del professorat, pares i mares, personal d’administració i serveis i Ajuntament

Itinerari educatiu
Centre de secundària amb qui es manté coordinació pedagògica: Institut Sant Quirze

Adreça

C. Frederica Montseny s/n

Telèfon

93 721 99 36

Fax

93 721 11 06

Correu electrònic

a8060484@xtec.cat

Pàgina Web

www.escolataularodona.cat

Horaris

Matins: de 9 a 12,30 i tardes de 15,15 a 16,45 h.X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto