Convenis amb l'Ajuntament 2016

Detall de les parts firmants, el seu objecte, la data de la signatura i, si escau, les obligacions econòmiques convingudes en els mateixos

 

Part subscrita Objecte conveni Obligacions econòmiques Data signatura  Vigència
Escola Lola Anglada, escola Onze de Setembre, escola Pilarín Bayés, escola Purificació Salas, escola Taula Rodona, escola El Turonet, Institut Sant Quirze i Institut Salas i Xandri. Atorgament de subvencions als centres educatius: Lola Anglada, Onze de Setembre, Pilarín Bayés, Purificació Salas Xandri, Taula Rodona, El Turonet, l’Institut Sant Quirze i l’Institut Salas Xandri per l’exercici 2016 150.000,00 € 01/03/2016 2016
Ignasi Giménez Renom, en qualitat de PRESIDENT del Consell Comarcal del Vallès Occidental Desenvolupament del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la RMI, convocatòria 2015 1.270,00 € gener 2016 Desembre 2015 a juny de 2016
Ignasi Giménez Renom en la seva qualitat d’Alcalde actuant en nom i representació de l’ Ajuntament de Castellar del Vallès i assistit pel Secretari  accidental de la Corporació, Sr. Cristòfol Torras  Prestació de serveis de formació en el Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur no perceptores 2015. 3.900,00 € - Gener 2016 fins a maig de 2016
Fundació Privada Abadia de Montserrat, 2025 Renúncia a la pròrroga del conveni de col·laboració amb la Fundació Abadia de Montserrat 2025 - - -
ASSOCIACIÓ DONES PER SANT QUIRZE Pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l’associació Dones per Sant Quirze durant l’any 2016 -   L’1 de gener al 31 de desembre de 2016.
Ajuntament de Terrassa Contribuir en les despeses de funcionament de l’escola Pilarín Bayés A favor nostre de l'Ajuntament de Terrassa
Curs 2015-2016:       17.520,00 €
Període 2016-2020: 122.640,00 € .
abr-2016 Cursos acadèmics 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 i 2019-20
Consorci per la Gestió dels Residus del Vallès Occidental Conveni de Cooperació per a que el Consorci realitzi la recollida, transport i tractament dels REPQ - 24 de maig de 2016 Fins el 26 de maig del 2018 i té la possibilitat de pròrroga per anualitats 
Associació Sant Quirze del Vallès Natura Realització d’activitats en l’àmbit de la protecció ambiental del municipi. 4.500,00 € jul-2016 De l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2016.
Fundació Empresa i Ciència de la UAB Rebre un estudiant per un període de pràctiques que anirà des del 15 de setembre del 2016 fins al 15 de gener de 2017 i que tindrà una durada de 30 hores setmanals. 3.000,00 € jul-2016 Del 15 de setembre del 2016 fins al 15 de gener de 2017.
Representants legals de les Comunitats de Propietaris de l’Avinguda Can Pallàs números 6-8-10-12-14-16-18-20 i 22. Cessió a precari de l’ús de dues places de l’avinguda Can Pallàs - feb-2016 -
Doctora M. Pilar Dellunde Clavé vicerectora d’Investigació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Emmarcar i coordinar l’actuació en assessoraments, intercanvis d’informació i realitzacions, en els camps de la investigació i el desenvolupament del projecte “Promoción de la salud y de la adhesión a la actividad física a través de la Teoría de la Autodeterminación con el apoyo de aplicaciones móviles” del Ministeri d’Economia i Competitivitat. Les col·laboracions que tinguin implicacions pressupostàries, requeriran la signatura d’un conveni específic feb-2016 Des del moment de la seva signatura i tindrà una vigència de 2 anys, prorrogables.
Fundació Empresa i Ciència de la Universitat Autònoma de Barcelona Addenda al conveni de cooperació educativa amb la Fundació Empresa i Ciència de la Universitat Autònoma de Barcelona de l'exercici 2015 i signatura del nou conveni de 2016. Per a la realització de les pràctiques formatives per part d’alumnes del segon cicle de les Llicenciatures en Administració i Direcció d’Empreses i Economia de la esmentada Universitat al Departament de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en el mes de gener de 2016 945,87 + 6.623,09  =  7.568,96 EUR - -
Agència de l’Habitatge de Catalunya, Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge, per a l’any 2016 amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat dels serveis relatius a l’habitatge. Pagament fix per serveis bàsics serà de 12.000 €. L’aportació màxima serà de 14.000 €. - De l’1 de gener al 31 de desembre de 2016
DIPUTACIÓ DE BARCELONA Programa de mesures formatives: curs de preparació per a la prova d’accés a Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Superior 2016. 2.293,00 €. - -
Departament d’Ensenyament  Segona addenda del conveni de creació d’una escola bressol pública de titularitat municipal. Ampliació i remodelació dels espais de l’escola bressol pública El Patufet - - Des del 25 d’agost de 2016.
Col·laboració amb Promoció Econòmica de Sabadell SL i els Ajuntaments de Barberà del Vallès i Castellar del Vallès. Conjunt d’activitats d’acompanyament, formatives i informatives, per a pimes i persones emprenedores i facilitar la planificació de l’oferta local dels centres de serveis a les empreses.           110,00 € 27 de setembre de 2016 A partir de la data de la seva signatura i vigent fins la finalització del desenvolupament, implementació i justificació de les accions a què correspon a la convocatòria de referència.
Conveni de cooperació amb l’Ajuntament de Sabadell, l’Ajuntament de Barberà del Vallès i l’Ajuntament de Castellar del Vallès. METALLVALLES II. Programa OCUPACIÓ A LA INDÚSTRIA LOCAL.         6.338,75 € - Fins a  31 d’agost de 2017 o la justificació del projecte davant la Diputació de Barcelona, previst en el termini màxim de tres mesos un cop finalitzades les actuacions. 
Centres Públics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya Assumpció de les despeses que deriven del funcionament de l’Institut Salas i Xandri, per al curs 2015-2016. - - Des de l’1 de setembre de 2015 i mentre estiguin ocupats els espais de l’edifici per alumnes de l’Institut.
PIMEC PETITA I MITJANA EMPRESA DE CATALUNYA. Programa de relleu generacional a les empreses dirigit a assegurar la continuïtat de l’empresa familiar. - 11 d’octubre de 2016  Un any des de la data de la seva signatura, i es renovarà anualment.
ASSOCIACIÓ ESPLAI LA FLAMA Col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l’associació Esplai la Flama. Cessió d'equipament municipal. - oct-2016 Des del inici del curs lectiu 2016-2017 fins a la finalització del curs 2017-2018, essent prorrogable 
Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona. Modificació del conveni "Millor i més eficient gestió per part de l’Ajuntament del cens municipal d'animals de companyia". oct-2016  
Associació Sant Quirze Comerç. Actuacions de dinamització del comerç urbà         4.000,00 € - Fins al 31 de desembre de 2016, si bé serà prorrogable per períodes anuals.
Comitè Local de Sabadell de la Creu Roja Espanyola Foment i promoció d'activitats a realitzar per l'Assemblea Local de la Creu Roja a Sabadell com a complementàries de les competències pròpies locals per dur a terme diferents accions de treball bàsicament a través de Voluntariat.  5.260 + 10.000 = 15,260,00 €  nov-2016 Des del 1 de gener fins al 31 de desembre de 2016 i prorrogable anualment per acord exprés d’ambdues parts.
Associació Sant Quirze Comerç MODIFICACIÓ. Actuacions de dinamització del comerç urbà.         4.000,00 € nov-16 Fins al 31 de desembre de 2016, si bé serà prorrogable per períodes anuals si no existeix denúncia expressa
Ajuntament de Barberà del Vallès i Ajuntament de Sabadell. TERRITORIS EN SIMBIOSI: PAE’S BARBERÀ DEL VALLÈS, SABADELL I SANT QUIRZE DEL VALLÈS. Pendent Subvenció DIBA:
Total=28.030,00 €
Despeses personal (20.520,00€) Contractació experts/consultoria (4.204,00€) i Despeses indirectes (3.306,00€)
13/12/2016 Fins el 31 de desembre  de 2016 i en qualsevol cas fins la justificació del projecte davant la Diputació de Barcelona, previst en el termini màxim de tres mesos un cop finalitzades les actuacions.
Ajuntament de Barberà del Vallès  i-Vallès, innovació oberta BDV-SQV Pendent de subvenció DIBA.
50% de:
Import aprovat 40.815,00 €    Cost total   68.025,00 euros
- Fins a la finalització de l’execució del projecte a data 31 de desembre  de 2016 i en qualsevol cas fins la justificació del projecte davant la Diputació de Barcelona, previst en el termini màxim de tres mesos un cop finalitzades les actuacions.
Fundació Autònoma Solidària (FAS),  Addenda al conveni de col·laboració pel projecte "Campus Ítaca" - des-16  
Grupo HADA Programa IMJOVA (Impuls Joves Vallès): accions suplementàries per a joves amb discapacitat i en situació de vulnerabilitat social en la implementació del Pla de Garantia Juvenil - des-16 La durada d’aquest compromís s’estableix en 365 dies.
Associació per a la Protecció i Defensa dels Animals de Sant Quirze – SQ Animàlia  Realització d’activitats de protecció dels animals al municipi. 14.000,00 € des-16 Des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2016.
Ajuntament de Terrassa  Pròrroga d'un any del Conveni de Col·laboració per l'ús de la Deixalleria municipal de Terrassa Can Casanovas (31/07/2016 - 31/07/2017) - 31 de juliol de 2015 Fins el proper 31 de juliol de 2017.

X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto