Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Convenis

Convenis

Convenis amb l'Ajuntament

A continuació es publica la relació detallada del conjunt de convenis subscrits amb el consistori, amb menció específica de les parts firmants, el seu objecte, la data de la signatura del conveni i, si escau, les obligacions econòmiques convingudes en els mateixos.

CONVENIS SUBSCRITS 2016

Consell Comarcal del Vallès Occidental

 Desenvolupament del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la RMI, convocatòria 2015

 
 
Gener 2016
Ajuntament de Castellar del Vallès
Prestació de serveis de formació en el Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur no perceptores 2015.
3.900,00 €
Gener 2016
del conveni de col·laboració amb la Fundació Abadia de Montserrat 2025
-
Febrer 2016
Associació Dones Per Sant Quirze
Pròrroga del Conveni de col·laboració durant l’any 2016
-
Març 2016
Centres escolars i instituts municipals
Atorgament de subvencions als centres educatius: Lola Anglada, Onze de Setembre, Pilarín Bayés, Purificació Salas Xandri, Taula Rodona, El Turonet, l’Institut Sant Quirze i l’Institut Salas Xandri per l’exercici 2016
150.000,00 €
1 de març de 2016
Ajuntament de Terrassa
Contribuir en les despeses de funcionament de l’escola Pilarín Bayés
       17.520,00€. Període 2016-2020: 122.640,00€
Abril 2016
Consorci per la Gestió dels Residus del Vallès Occidental
Conveni de Cooperació per a que el Consorci realitzi la recollida, transport i tractament dels REPQ
-
24 de maig de 2016
Associació Sant Quirze del Vallès Natura
Realització d’activitats en l’àmbit de la protecció ambiental del municipi.
4.500,00€
Juliol 2016
Fundació Empresa i Ciència de la UAB
Rebre un estudiant per un període de pràctiques que anirà des del 15 de setembre del 2016 fins al 15 de gener de 2017 i que tindrà una durada de 30 hores setmanals.
3.000,00€
Juliol 2016
Cessió a precari de l’ús de dues places de l’avinguda Can Pallàs
-
Febrer 2016
Universitat Autònoma de Barcelona.
Emmarcar i coordinar l’actuació en assessoraments, intercanvis d’informació i realitzacions, en els camps de la investigació i el desenvolupament del projecte “Promoción de la salud y de la adhesión a la actividad física a través de la Teoría de la Autodeterminación con el apoyo de aplicaciones móviles” del Ministeri d’Economia i Competitivitat.
Les col·laboracions que tinguin implicacions pressupostàries, requeriran la signatura d’un conveni específic
Febrer 2016
Universitat Autònoma de Barcelona
al conveni de cooperació educativa amb la Fundació Empresa i Ciència de la Universitat Autònoma de Barcelona de l'exercici 2015 i signatura del nou conveni de 2016. Per a la realització de les pràctiques formatives per part d’alumnes del 2n cicle de les Llicenciatures en ADE i Economia de la esmentada Universitat al Departament de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en el mes de gener de 2016
945,87 + 6.623,09 = 7.568,96 EUR
-
Agència de l’Habitatge de Catalunya,
de pròrroga del conveni de col·laboració relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge, per a l’any 2016 amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat dels serveis relatius a l’habitatge.
Serveis bàsics 12.000€. Aportació màxima 14.000 €.
-
Diputació de Barcelona
Programa de mesures formatives: curs de preparació per a la prova d’accés a Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Superior 2016.
2.293,00 €.
-
Departament d’Ensenyament
Segona addenda del conveni de creació d’una escola bressol pública de titularitat municipal. Ampliació i remodelació dels espais de l’escola bressol pública El Patufet
-
-
Ajuntaments de Barberà del Vallès, Castellar del Vallès i Promoció Econòmica de Sabadell, SL
Conjunt d’activitats d’acompanyament, formatives i informatives, per a pimes i persones emprenedores i facilitar la planificació de l’oferta local dels centres de serveis a les empreses.
                                                        110,00 €
27 de setembre de 2016
Ajuntament de Sabadell, Barberà del Vallès i Castellar del Vallès.
METALLVALLES II. Programa OCUPACIÓ A LA INDÚSTRIA LOCAL.
                                                     6.338,75 €
Centres Públics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Assumpció de les despeses que deriven del funcionament de l’Institut Salas i Xandri, per al curs 2015-2016.
-
-
PIMEC PETITA I MITJANA EMPRESA DE CATALUNYA.
Programa de relleu generacional a les empreses dirigit a assegurar la continuïtat de l’empresa familiar.
-
11 d’octubre de 2016
ASSOCIACIÓ ESPLAI LA FLAMA
Col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l’associació Esplai la Flama. Cessió d'equipament municipal.
-
Octubre 2016
Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona.
Modificació del conveni "Millor i més eficient gestió per part de l’Ajuntament del cens municipal d'animals de companyia".
-
Octubre 2016
Associació Sant Quirze Comerç.
Actuacions de dinamització del comerç urbà
                                                     4.000,00 €
Octubre 2016
Comitè Local de Sabadell de la Creu Roja Espanyola
Foment i promoció d'activitats a realitzar per l'Assemblea Local de la Creu Roja a Sabadell com a complementàries de les competències pròpies locals per dur a terme diferents accions de treball bàsicament a través de Voluntariat.
 5.260 + 10.000 = 15,260,00 €
Novembre 2016
Associació Sant Quirze Comerç
MODIFICACIÓ. Actuacions de dinamització del comerç urbà.
                                                     4.000,00 €
Novembre 2016
Ajuntament de Barberà del Vallès i Ajuntament de Sabadell.
TERRITORIS EN SIMBIOSI: PAE’S BARBERÀ DEL VALLÈS, SABADELL I SANT QUIRZE DEL VALLÈS.
Pendent Subvenció DIBA:
Total=28.030,00 €
Despeses personal (20.520,00€) Contractació experts/consultoria (4.204,00€) i Despeses indirectes (3.306,00€)
13/12/2016
Ajuntament de Barberà del Vallès
i-Vallès, innovació oberta BDV-SQV
Pendent de subvenció DIBA.
50% de:
Import aprovat 40.815,00 €    Cost total   68.025,00 euros
Desembre 2016
Fundació Autònoma Solidària (FAS),
Addenda al conveni de col·laboració pel projecte "Campus Ítaca"
-
Desembre 2016
Grupo HADA
Programa IMJOVA (Impuls Joves Vallès): accions suplementàries per a joves amb discapacitat i en situació de vulnerabilitat social en la implementació del Pla de Garantia Juvenil
-
Desembre 2016
Associació per a la Protecció i Defensa dels Animals de Sant Quirze – SQ Animàlia
Realització d’activitats de protecció dels animals al municipi.
14.000,00 €
Desembre 2016

 

CONVENIS SUBSCRITS 2015

Part subscrita
Objecte conveni
Obligacions econòmiques
Data signatura
Associació de Defensa Forestal de Sant Quirze del Vallès
Actuacions de prevenció d’incendis forestals
839,81 €
18/12/2015
Creu Roja
Promoció del voluntariat
14.800€
14/12/2015
Ajuntaments de Sabadell, Barberà del Vallès i Castellar del Vallès
RIS3 Especialització Territorial al Vallès per impulsar una estratègia dirigida a millorar el desenvolupament econòmic i la competitivitat territorial en matèria de disseny de sistemes industrials.
5.250€
28/10/2015
Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED)
Cooperació educativa amb la finalitat de contribuir a la formació integral dels estudiants universitaris
-
15/10/2015
Ajuntament de Barberà del Vallès
i-Vallès, innovació oberta BDV-SQV per fomentar la innovació entre les empreses mitjançant la col·laboració de les universitats i centres tecnològics del territori
Despeses de personal (17.125€), contractació experts/consultoria (2.000) i despeses indirectes (3.375€)
02/10/2015
Associació Sant Quirze Animàlia
Control de població de gats als carrers del municipi
9.000€
15/07/2015
Departament d'Ensenyament Generalitat de Catalunya
Primera addenda al conveni de creació d'una escola bressol pública de titularitat municipal
-
22/06/2015
Associació d'empresaris i propietaris dels polígons industrials de Sant Quirze del Vallès
Desenvolupar accions de millora dels polígons industrials de SQV i de la competitivitat de les empreses que hi són ubicades
-
17/04/2015
Universitat Politècnica de Catalunya
fomentar la realització d'accions conjuntes entre l'Ajuntament per al teixit industrial i les empreses del municipi
-
14/04/2015
Telefònica Moviles, Vodafone, Orange, Xfera Moviles
Col·laboració per garantir la cobertura del servei de telefonia mòbil
-
18/02/2015
Diputació de Barcelona
Exposició "controles?"
-
Durant la data de l’exposició
CONVENIS SUBSCRITS – 2014
Part subscrita
Objecte conveni
Obligacions econòmiques
Data signatura
Associació Sant Quirze Animàlia
Realització d'activitats de protecció dels animals al municipi.
9.500€
08/07/2014
Associació de Defensa Forestal de SQV
Actuacions de Prevenció d'Incendis al municipi.
3.770€
08/07/2014
Associació Sant Quirze Vallès Natura
Activitats de sensibilització per a la protecció ambiental de SQV
4.500€ al 2014 i 7.200€ del 2011.
01/07/2014
Diputació de Barcelona, Agrupació de Defensa Forestal de SQV, Federació d'ADF del Vallès Occidental.
Gestió i execució dels Plans del Programa de suport als municipis en matèria de prevenció d'incendis forestals, (PPI) Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals, (PAM) Pla d'actuació Municipal en emergències per incendis forestals, (PVI) Pla d'informació i vigilància contra Incendis forestals, (PPU) Pla de Prevenció d'incendis forestals en Urbanitzacions.
(PPI) 752,16€ l'Ajuntament i 4.262,26€ la Diputació BCN. (PAM,PPU) anualment segons recursos del pressupost general ordinari. (PVI) Segons aprovació anual Programa Tècnic.
02/06/2014
Agència d'Habitatge de Catalunya, Oficina Local d'Habitatge de Sant Quirze del Vallès
Establir l'assessorament i la informació en matèria d'habitatge, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat dels serveis d'habitatge.
12.000€ a 14.000€
10/03/2014
Fundació Itinerarium
Publicacions impreses i digitals de preinscripcions escolars
Us tipografia 500€
28/02/2014
CONVENIS SUBSCRITS – 2013
Part subscrita
Objecte conveni
Obligacions econòmiques
Data signatura
Associació Sant Quirze Vallès Natura
Activitats de sensibilització per a la protecció ambiental de Sant Quirze del Vallès
4.335€
24/12/2013
Direcció General de Trànsit
Protocol d’adhesió al conveni entre l’Organisme Autònom de la Prefectura Central de Trànsit i la Federació Española de Municipis i Províncies (FEM)
-
17/09/2013
Associació Sant Quirze Animàlia
Realització d'activitats de protecció dels animals al municipi.
7.000€
01/07/2013
Agència d'Habitatge de Catalunya, Oficina Local d'Habitatge de Sant Quirze del Vallès
Pròrroga de conveni sobre l'Oficina Local d'Habitatge de Sant Quirze del Vallès.
6.000€ a 7.000€
30/06/2013
CONVENIS SUBSCRITS – 2012
Part subscrita
Objecte conveni
Obligacions econòmiques
Data signatura
Agència d'Habitatge de Catalunya, Oficina Local d'Habitatge de Sant Quirze del Vallès
Pròrroga de conveni sobre l'Oficina Local d'Habitatge de Sant Quirze del Vallès.
6.000€ a 7.000€
31/12/2012
Associació Sant Quirze Vallès Natura
Crear una comissió per gestionar les accions de recuperació del Torrent de la Betzuca i de la zona humida de Can Ponsic.
4.311€
28/12/2012
Gas Natural Distribución SDG, S.A.
Agilitzar la tramitació de les Llicències per les instal·lacions de serveis de subministrament de gas natural en el domini públic, establir pagament de la taxa d'ocupacions del subsòl, el sòl i la via pública.
100€ per metre de canalització sense iva.
17/12/2012
Assemblea Local de Creu Roja a Sabadell
Promoció del voluntariat per a l’any 2012
7.800€
14/06/2012
Agència d'Habitatge de Catalunya, Oficina Local d'Habitatge de Sant Quirze del Vallès
Establir l'assessorament i la informació en matèria d'habitatge, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat dels serveis d'habitatge.
De 12.000€ a 14.000€
09/03/2012
CONVENIS SUBSCRITS – 2011
Part subscrita
Objecte conveni
Obligacions econòmiques
Data signatura
Associació Sant Quirze Vallès Natura
Recuperació del Torrent de la Betzuca i de la zona humida de Can Poncic.
7.200€
27/12/2011
Associació Sant Quirze Animàlia
Realització d'activitats de protecció dels animals al municipi.
7.000€
15/11/2011
Consorci per l'Ocupació
Desenvolupament de les accions integrades per l'ocupació 2010-2011
121.500€
04/10/2011
Agència d'Habitatge de Catalunya, Oficina Local d'Habitatge de Sant Quirze del Vallès
Establir l'assessorament i la informació en matèria d'habitatge, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat dels serveis relatius a l'habitatge.
4.800€ a 6.000€
30/09/2011
Síndic de Greuges
Vies de col·laboració per garantir drets a les persones
-
08/09/2011
Diputació de Barcelona, Agrupació de Defensa Forestal de Sant Quirze del Vallès
Determinar els compromisos de les parts per al bon funcionament del Pla d'informació i Vigilància contra Incendis Forestals.
Ajuntament: 384€, Diputació de Barcelona: finançar les necessitats legals
20/05/2011
Institut Català d'Energia (ICAEN) i Endesa Distribución Eléctrica, SLU
1r Conveni Soterrament dels trams de línies 110kv SE Can Barra -SE Cerdanyola -SE Manso Figueras -SE Montcada a SQV.
Cost redacció del projecte executiu, màxim 240.000€ a retornar per ENDESA segons conveni.
24/03/2011
Endesa Distribución Eléctrica, SLU
Protocol d'intencions, Soterrament dels trams de les línies 110kv de Can Barra
-
24/03/2011
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Concurs graffitis
-
18/03/2011
Associació de Comerciants
Pla d'Actuació Comercial del Comerç Urbà de SQV, modernització del sector i difondre els serveis de la targeta VIPSQV.
Cost total 40.800€, Aj. SQV 6.000€ màxim.
01/03/2011
Generalitat de Catalunya (Departament d’Interior)
Us programari de gestió i suport als processos de les policies locals denominat SIPCAT
9.860,93€
16/02/2011
Ajuntament de Sabadell
Regular la línea de transport de viatgers SQV-SBD, Direcció General de Transport Terrestre autoritza al Ajuntament SBD a prestar el servei.
Finançament del servei, ingressos del servei més la compensació tarifaria de l'ATM.
02/01/2011
CONVENIS SUBSCRITS – 2010
Part subscrita
Objecte conveni
Obligacions econòmiques
Data signatura
Associació Sant Quirze Vallès Natura
Recuperació del Torrent de la Betzuca i zona humida de Can Poncic
7200€
27/12/2010
Departament de Medi Ambient i Habitatge
Addenda Oficina Local d'Habitatge de Sant Quirze del Vallès
6.000€ a 6.600€
20/12/2010
Consorci Sanitari de Terrassa
Addenda al Conveni per assessorament, assistència tècnica, gestió i/o prestació de serveis
11.356,75€
13/12/2010
Institut Català d'Energia (ICAEN), Endesa Distribución Eléctrica, SLU
Protocol d'intencions Soterrament dels trams de línies 110kv SE Can Barra -SE Cerdanyola -SE Manso Figueras -SE Montcada a SQV.
20.297.000€ (sense iva)
20/10/2010
Museu de la Xocolata
descompte de 20% per entrada Museu de la xocolata
-
22/07/2010
Ajuntaments Barberà, Rubí i Cerdanyola
Organització Mercat Ecològic i Artesà del Vallès
16.000€
19/07/2010
Oficina Local d'Habitatge d'àmbit municipal, Departament de Medi Ambient i Habitatge.
Establir l'assessorament i la gestió en matèria d'habitatge, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat dels serveis d'habitatge.
12.000€ a 14.000€
21/06/2010
Col·legi de Veterinaris de Catalunya
Establir procediment per que l’Ajuntament accedeixi a la base de dades de l'Arxiu d'identificació d'animals de companyia gestionada per el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya.
351€
21/06/2010
Centre tecnològic LEITAT.
Desenvolupament i actuació de diversos projectes d'investigació en Empresa, Via Pública, Medi Ambient, Territori i formació empresarial.
Gestió de sol·licituds 1.000€, assessorament i formació 200€ per acció
09/06/2010
Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA)
Cessió de l’ús del programa informàtic de registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial
-
24/05/2010
Grup d'Investigació i Història de Sant Quirze (GIHSQ)
Cessió local carrer Pompeu Fabra núm. 70, per actes culturals de difusió i promoció de la memòria històrica.
Subvencions de l'entitat i manteniment i despeses del local
15/03/2010
Centre Metal·lúrgic
col·laboració en l'àmbit de suport al desenvolupament integral de les empreses i dels treballadors de la ciutat
-
28/02/2010
Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa (CECOT)
Col·laboració en activitats relacionades amb les àrees de borsa de treball, formació dels treballadors, projectes socials i projectes en innovació per empreses.
-
05/02/2010
 

 

 

 


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto