Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Recursos humans / Bases generals

Bases generals

Les bases generals

Els articles 19.1 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per la reforma de la funció pública i el 91.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, estableixen que la selecció de tot el personal ja sigui funcionari o laboral, s’ha de realitzar d’acord amb la corresponent oferta d’ocupació, mitjançant convocatòria pública i a través del sistema de concurs, oposició o concurs oposició lliure, en els que es garantitzin, en tot cas, el principis d’igualtat, mèrit i capacitat, així com el de publicitat.

 

També s’estableix que els procediments de selecció es regiran per les bases de convocatòria que aprovi l’òrgan corresponent de la Corporació per cada una de les Escales, subescales i classes de funcionaris.

 

En aquest sentit, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en sessió del dia 5 de juny de 2018, va adoptar l’acord d’aprovació de les BASES GENERALS que regiran les convocatòries de l’Oferta Pública d’Ocupació, que han estat modificades en data 5 de juliol de 2022.

 

Per altra banda, en el moment que es convoqui una nova plaça s’aprovaran unes noves bases, que en funció del lloc de treball a ocupar establiran els requisits i les condicions específiques del mateix. Aquestes bases seran les BASES ESPECÍFIQUES i en allò que no estigui previst en aquestes bases, es procedirà segons el que determinin les bases generals.

 

Pots consultar les Bases Generals al marge dret.

 


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto