Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Economia i hisenda municipal / Morositat i període mitjà de pagament als proveïdors

Morositat i període mitjà de pagament als proveïdors

Informació sobre la morositat

Interessos pagats, factures pagades i pendents (trimestralment)

La Llei 3/2014, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials va incorporar en el nostre ordenament jurídic la Directiva 2000/35/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 de juny del 2000. Aquesta es va modificar per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, amb l’objecte d’adaptar-se als canvis econòmics succeïts fins al moment i ampliar el seu abast, tant en l’àmbit privat com públic.

En aquest sentit, es van modificar els terminis de pagament previstos en la Llei de Contractes amb el sector públic, l’obligació de donar compte Ple trimestralment mitjançant l’emissió d’informes, del compliment dels mateixos i a remetre aquesta informació al Ministeri d’Economia i Hisenda.

Aquests informes estan formats per tres estats que recullen informació sobre l’estat dels interessos pagats en el trimestre, les factures pendents de pagament a final del trimestre i sobre les factures pagades trimestralment, pel que considera, pel còmput de dies, els dies transcorreguts entre la data en que les factures entren e registre i el dia en que es fa efectiu el seu pagament per les factures pagades i fins a l’últim dia del trimestre per les factures pendents. En els següents gràfics es realitza un recull dels dies registrats i declarats en els últims anys i trimestres, tot separant l’adquisició de béns i serveis de caràcter corrent de les inversions.


Cliqueu per veure en gran


 

 


Període mitjà de pagament als proveïdors

Els detalls del càlcul de l'exerci en curs i d'anys anteriors, per cada trimestre, es poden veure als documents relacionats

Mitjançant l’aprovació de la Llei orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, s’estableix l’obligació de publicar el període mig de pagament a proveïdors i de disposar d’un pla de tresoreria que garanteixi el compliment de la normativa sobre la morositat. Per tant, s’estableix una obligació addicional de control del deute comercial i de retiment d’informació mitjançant el rati de període mig de pagament a proveïdors, el qual conviu amb els informes trimestrals de morositat.

Per donar-hi compliment es va aprovar el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques, condicions i procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previst en la Llei d’estabilitat pressupostària. La diferència principal, respecte la informació dels informes de morositat, és que el PMP considera, per la seva determinació, tant les factures pagades com les que resten pendents, considerant que l’Ajuntament té un termini màxim de 30 dies per pagar, a comptar des de l’endemà de la seva aprovació, el qual no pot superar el mes des de l’entrada per registre. Al següent gràfic es realitza el recull del PMP, del rati d’operacions pagades i pendents des de l’exercici en curs.

Així, la darrera actualització i modificació de l'anterior s'ha dut a terme amb el Reial decret 1040/2017, de 22 de desembre.


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto