Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Informació institucional / Regidors/es i Ple municipal / Retribucions regidors/es

Retribucions regidors/es

Retribucions dels càrrecs electes

Les retribucions i indemnitzacions dels representants polítics atenen al grau de dedicació, responsabilitat i assistència

Una vegada constituïda la nova Corporació, pel Mandat 2015-2019, s'acorda en sessió plenària el règim de les seves retribucions, atenent al grau de dedicació i de responsabilitat, i les indemnitzacions dels membres electes següents:
 

 • L’alcaldessa exercirà el seu càrrec en règim de dedicació parcial amb el percentatge de dedicació del 85%, que equival a un còmput mínim de 32 hores setmanals de treball efectiu. A aquest efecte serà donada d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social.

 

 • La retribució que percebrà l’alcaldessa serà de 42.500€ bruts a l'any. Aquesta quantia s’incrementarà amb efectes del dia 1 de gener segons els mateix percentatge en què s’incrementaran les retribucions bàsiques dels funcionaris d’administració local. Les retribucions es meritaran fraccionadament en forma de catorze pagues iguals, a raó d’una paga per mes, llevat dels mesos de juny i desembre, en què es meritaran dues pagues, segons el règim previst per a les retribucions fixes i periòdiques dels funcionaris d’administració local i el seu pagament es realitzarà dins dels mateixos terminis que aquestes.

 

 • Els membres de la Corporació que no exerceixin els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva ni parcial, el règim d’indemnitzacions per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats següents:
  • Ple: 460€.
  • Junta de Govern Local: 73€.
  • Comissió Especial de Comptes: 134€.
  • Comissió Informativa de seguiment dels òrgans de govern: 134€.
  • Comissió Informativa de preparació dels assumptes de Ple: 134€.
  • Junta de Portaveus: 113€.
  • Òrgan de coordinació i deliberació de govern: 214€.

 

 • El nombre màxim d’assistència que es meritarà per òrgan, regidor/a i mes natural serà el següent: una, pel que fa al Ple; una, pel què fa a cada Comissió Informativa; una, pel què fa a la Comissió Especial de Comptes; dues, pel què fa a la Junta de Govern Local; dues, pel què fa a l’òrgan de coordinació i deliberació de govern.

 

 • Les quantitats disposades anteriorment, s’incrementaran amb efectes del dia 1 de gener segons el mateix percentatge en què s’incrementin les retribucions bàsiques dels funcionaris d’administració local.

 


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto