Campanya 2017

 

Nom de la campanya Material o Producte Quantitat
           Empresa    
Import

 

Campanya Cicle Nadalenc Sessions fotogràfiques Les Fonts 1 Papersimes, SLU 108,90 €
  Vídeo  1 Josep Busqueta 629,20 €
  Estels Reis Mags  3000 Graferna, SCP 275,88 €
  Disseny i maquetació programa 1 Munill Ferrer, Miquel 150,00 €
  Impressió programa 8900 Vila Artes Gráficas, SL 713,90 €
  Repartiment 8900 Iniesta Martinez, Yolanda 605,00 €
  Mupis 12 Gestió Publicitat Urbana 290,40 €
  Fotos benvinguda Nadal  1 Lídia Larrosa 68,00 €
  Fotos encesa llums Nadal  1 Lídia Larrosa 68,00 €
  Fotos Nadal  1 Lídia Larrosa 408,01 €
  Fotos Pesebre Les Fonts 1 Lídia Larrosa 68,00 €
  Disseny i maquetació agenda Nadal 1 Munill Ferrer, Miquel 385,99 €
  Total campanya Cicle Nadalenc     4.111,29 €
Campanya Matriculació centres educatius 2017-18 Material/Producte Quantitat Empresa  Import
  Disseny i maquetació del llibret 1 Kullmandesing 423,50 €
  Impressió llibret 2000 Vila Artes Gráficas, SL 1.009,14 €
  Impressió cartells  20 Copisteria Garriga 14,60 €
  Mupis 7 GPU Gestió de publicitat urbana 169,40 €
  Reportatge fotogràfic 1 Lídia Larrosa Ribell 816,02 €
  Repartiment 502 Jose M.Mullerach Falco 334,08 €
  Total campanya Matriculació centres educatius 2017-18 2.766,74 €
Campanya Mes de les Dones Material/Producte Quantitat Empresa  Import
  Il.lustració cartell i díptic 1 Iratxe López de Munáin 500,00 €
  Impressió cartell i díptic 9000 Graferna  583,22 €
  Repartiment 900 Yolanda Iniesta 379,94 €
  Impressió cartell 40 Copisteria Garrriga 52,27 €
  Total campanya Mes de les Dones     1.515,43 €
Campanya Refugiats "casa nostra, casa vostra"  Material/Producte Quantitat Empresa  Import
  Disseny fulletó i cartell 1 Ajuntament 0,00 €
  Impressió cartell 30 Copisteria Garrriga 41,62 €
  Fotos 1 Lídia Larrosa 68,00 €
  Mural 1 Eloi Martin Balcells 363,00 €
  Vídeo resum concert 1 Josep Busqueta 181,50 €
  Total campanya Refugiats "casa nostra, casa vostra"     654,12 €
Campanya Motra Gastronòmica "TASTA" Material/Producte Quantitat Empresa  Import
  Distribució 10000 Yolanda Iniesta 605,00 €
  Impressió cartells A3 12 Copisteria Garriga 16,95 €
  Impressió programa 10000 Vila Artes Gráficas 1.324,95 €
  Mupis 11 Gestió de Publ. Urbana 266,20 €
  Maquetació plafons  17 Miquel Munill Ferrer 263,18 €
  Fotos (tast de vins, mostra,vermuts) 1 Lídia Larrosa 204,00 €
  Total campanya Mostra Gastronòmica "Tasta"     2.680,28 €
Campanya Pressupostos Participatius Material/Producte Quantitat Empresa  Import
  Impressió Display  10 Puresa Digital Printing 320,65 €
  Impressió Díptics  3500 Graferna 382,36 €
  Impressió díptics 500 Copisteria Garriga 203,66 €
  Còpies cartells i díptics 20+200 Copisteria Garriga, SL 199,95 €
  Impressió lona 1 Impacte Gran Format, SL 216,00 €
  Impressió lona  4 Impacte Gran Format, SL 261,36 €
  Mupis 11 Gestió de Publ. Urbana 338,80 €
  Fotos acte  1 Josep Busqueta Gavalda 36,30 €
  Fotos presentació pressupostos 1 Lídia Larrosa 68,00 €
  Disseny díptics    Ajuntament 0,00 €
  Impressió díptics  500 Copisteria Garriga 203,66 €
  Impressió díptics  400 Copisteria Garriga 191,63 €
  Total campanya Pressupostos Participatius     2.422,37 €
Campanya Mostra d'Entitats Material/Producte Quantitat Empresa  Import
  Impressió quadríptics 8500 Graferna, SCP 803,44 €
  Distribució díptic  8500 Yolanda Iniesta  638,88 €
  Gravació i realització del vídeo Mostra d'Entitats  1 Badenes Colas, Xavier 363,00 €
  Adaptació imatge gràfica 1 Miquel Munill Ferrer 78,65 €
  Total campanya Mostra d'Entitats     1.883,97 €
Campanya Mostra Pedagògica Material/Producte Quantitat Empresa  Import
  Pancartes 3 Copisteria Garrriga 424,71 €
  Díptic i roll-up  3.100+6 Josep Orriols Riera, SA 1.450,19 €
  Impressió cartrons ploma amb fotografies d'activitats de les escoles  8 Copisteria Garrriga 306,81 €
  Fotos 1 Lidia Larrosa 68,00 €
  Total campanya Mostra Pedagògica     2.249,71 €
Campanya POUM Material/Producte Quantitat Empresa  Import
  Material difusió del projecte POUM 1 Eloi Marin Balcells 726,00 €
  Impressió plànol POUM 1 Copisteria Garriga, SL 49,07 €
  Lego per exposició 1 TOYS "R"US IBERIA, SA 41,79 €
  Logotip, disseny exposició, targetó i foto Informem 1 de lunes a viernes 1.984,40 €
  Impressió targetó   de lunes a viernes 521,51 €
  Pancartes exposició POUM 6 Impacte Gran Format, SL 392,04 €
  Disseny i publicació Web POUM 1 de lunes a viernes 992,20 €
  Rollers per exposició  4 Impacte Gran Format, SL 261,36 €
  Total campanya POUM     4.968,37 €
Campanya Festa Major Material/Producte Quantitat Empresa  Import
  Disseny programa  1 Ajuntament 0,00 €
  Impressió programa 11.000 Vila Artes Gràficas, SL 2.837,45 €
  Impressió programa de ma 3.000 Vila Artes Gràficas, SL 410,19 €
  Distribució programa   Yolanda Iniesta 605,00 €
  Fotos 1 Lidia Larosa 884,03 €
  Muntatge i desmuntatge senyeres 180 Mobiltraç 2.807,20 €
  Sonorització pregó 1 Capsa de Trons 1.010,11 €
  Mupis 12 Gestió de Publ. Urbana 290,40 €
  Impressió i plafonat exposició Artistes a les Escoles 10 Copisteria Garriga, SL 126,94 €
  Estampació samarreta Festa Major 40 Copisteria Garriga 318,42 €
  Impressió cartell Festa Major 2 Copisteria Garriga 42,24 €
  Fotomaton inici de festa 1 Marc Buch Sors 441,65 €
  Impressió i plafonat Marc Photocall 1 Copisteria Garriga 149,36 €
  Vídeos FM Sant Quirze 1 Amado Loriga, Beatriz 2.521,64 €
  Programa ràdio Festa Major 1 Xavier González Miralles 726,00 €
  Cobertura audiovisual Festa Major 1 Marc Riera (Ben mirat) 962,43 €
  Vídeo Festa Major Barraques 1 Josep Busqueta Gavaldà 726,00 €
  Seguiment fotogràfic barraques 1 Papersimes, SLU 338,80 €
  Sonorització programa de ràdio equip mòbil per la FM 1 Laura Cubero Pascual 181,50 €
  Lloguer programa ràdio micròfon per FM 1 Laura Cubero Pascual 180,29 €
  Impressió flyers Punt Violeta 2000 Gráficas y formularios del Vallès 97,41 €
  Impressió adhesiu Punt Violeta 2000 Gráficas y formularios del Vallès 234,30 €
  Displey plafonat i peana Punt violeta 4 Copisteria Garriga, SL 117,88 €
  Total campanya Festa Major     16.009,24 €
Campanya Festa Major Les Fonts Material/Producte Quantitat Empresa  Import
  Disseny programa  1 Ajuntament 0,00 €
  Impressió tríptic 1.000 Graferna 323,07 €
  Distribució programa 1.000 Yolanda Iniesta 154,88 €
  Impressió díptic 150 Copisteria Garriga 88,06 €
  Total campanya Festa Major Les Fonts     566,01 €
Campanya Setmana de la Gent Gran Material/Producte Quantitat Empresa  Import
  Disseny programa 1 Ajuntament 0,00 €
  Impressió flyers  125 Copisteria Garriga 55,35 €
  Fotos 1 Lídia Larrosa 408,00 €
  Total campanya Setmana de la Gent Gran     463,35 €
Campanya Actes de commemoració contra la violència envers les dones Material/Producte Quantitat Empresa  Import
  Impressió tríptics i cartells 500 Copisteria Garriga 281,70 €
  Impressió plantilla per graffiti 1 Copisteria Garriga 121,00 €
  Fotos (un cant contra la violència) 1 Lidia Larrosa 68,00 €
  Total campanya Actes de commemoració contra la violència envers les dones     470,70 €
Campanya Setmana Solidària Material/Producte Quantitat Empresa  Import
  Disseny i maquetació 1 Miquel Munill Ferrer 286,77 €
  Impressió díptics 4.500 Graficas y formularios del Vallès 421,01 €
  Total campanya Setmana Solidària     707,78 €
Campanya LGTBI Material/Producte Quantitat Empresa  Import
  Impressió targetes div. sex. i de gènere 1000 Puresa Digital Printing, SL 150,04 €
  Fotos  1 Lídia Larrosa 68,00 €
  Total campanya LGTBI     218,04 €
Campanya Simpòsium Economia Circular Material/Producte Quantitat Empresa  Import
  Disseny i impressió roll-ups 6 Puigdellivol Clara, Jordi 1.068,48 €
  Fotos 1 Lídia Larrossa 68,00 €
  Total campanya Simpòsium Economia Circular     1.136,48 €
Campanya Fira virtual  Material/Producte Quantitat Empresa  Import
  Creació i gestió campanya Fira Virtual   Addicional Fresh Marketing, SL 7.260,00 €
  Comunitat virtual industrial 4.0   Addicional Fresh Marketing, SL 7.260,00 €
  Total campanya Fira virtual     14.520,00 €
Campanya Contra incendis Material/Producte Quantitat Empresa  Import
  Impressió cartell 50 Copisteria Garriga 42,35 €
  Total campanya Contra incendis     42,35 €
Festa dels animals Material/Producte Quantitat Empresa  Import
  Disseny i maquetació díptic i cartell 1 Ajuntament 0,00 €
  Impressió díptic 8.200 Graferna, SCP 517,88 €
  Impressió cartell 20 Copisteria Garriga 14,60 €
  Mupis 12 GPU Gestió de publicitat urbana 290,40 €
  Plafons Panell d'abella 4 Impacte gran format 145,86 €
  Fotos 1 Lídia Larrosa 68,00 €
  Repartiment 8.200 Yolanda Iniesta 638,88 €
  Total Festa del animals     1.675,62 €
Carnestoltes Material/Producte Quantitat Empresa  Import
  Disseny i maquetació cartell 1 Ajuntament 0,00 €
  Fotos 1 Lídia Larrosa 68,00 €
  Vídeo 1 Josep Busqueta 381,15 €
  Fotos Les Fonts 1 Papersimes, SLU 108,90 €
  Mupis 12 GPU Gestió de publicitat urbana 290,40 €
  Total Carnestoltes     848,45 €
Festa Medi Ambient Material/Producte Quantitat Empresa  Import
  Fotos 1 Lídia Larrosa 68,00 €
  Total Festa Medi Ambient     68,00 €
Diada Nacional de Catalunya material/Producte Quantitat Empresa  Import
  Vídeo marxa de torxes 1 Josep Busqueta Gavaldà 205,70 €
  Cobertura fotogràfica marxa torxes i diada 1 Lídia Larrossa 136,00 €
  Total Diada Nacional de Catalunya     341,70 €
Revetlla de Sant Joan material/Producte Quantitat Empresa  Import
  Cartell foguera 1 Copisteria Garriga 84,94 €
  Fotos 1 Lídia Larrosa 68,00 €
  Total Revetlla de Sant Joan     152,94 €
Imatge Corporativa material/Producte Quantitat Empresa  Import
  Senyalística Espai Maria Mercè Marçal 1 Impactegranformat 1.410,52 €
  Fotos Espai Maria Mercè Marçal 1 Lidia Larrosa 68,00 €
  Vinil logotip FUE 1 Miquel Mulill Ferrer 215,25 €
  Vinils vestuari vestidors camp futbol 1 Munill Estudi 435,32 €
  Impressió vinil ràdio 1 Copisteria Garriga 18,15 €
  Vinil Serveis Econòmics 1 Miquel Mulill Ferrer 82,15 €
  Total Imatge Corporativa     2.229,39 €
Diada Gegantera material/Producte Quantitat Empresa  Import
  Enregistrar inauguració exposició Geganters i Cercavila i actes Diada Gegantera 1 Josep Busqueta Gavalda 363,00 €
  Fotos exposició gegants, Albert Beltran 1 Lídia Larrosa 68,00 €
  Fotos bateig gegants 1 Lídia Larrosa 68,00 €
  Total diada Gegantera     499,00 €
Hora del Conte material/Producte Quantitat Empresa  Import
  Impressió díptic 1 Copisteria Garriga 129,43 €
  Fotos 1 Lidia Larrosa 68,00 €
  Total Hora del Conte     197,43 €
Avís obres Tanatori Municipal Material/Producte Quantitat Empresa  Import
  Impressió fyers 210 Copisteria Garriga 97,59 €
  Total Avís obres Tanatori Municipal     97,59 €
Publicació Guia Tributària Material/Producte Quantitat Empresa  Import
  Disseny i matetació DinA-4 1 anecta (Estudi gràfic i audiovisual) 617,10 €
  Impressió DinA-4 9000 Artgraf 382,36 €
  Repartiment 9000 Yolanda Iniesta 379,94 €
  Total Guia Tributària     1.379,40 €
Publicació Parlem-ne Material/Producte Quantitat Empresa  Import
  Disseny i maquetació díptic 1 Ajuntament 0,00 €
  Impressió díptic 4000 Artgraf 410,19 €
  Total Parlem-ne     410,19 €
Publicació del ROM Material/Producte Quantitat Empresa  Import
  Disseny i maquetació llibret 1 Munill Ferrer, Miquel 444,07 €
  Impressió llibret 30 Copisteria Garriga 252,96 €
  Total ROM     697,03 €
Publicació nou servei M'entens Material/Producte Quantitat Empresa  Import
  Disseny i maquetació  1 Ajuntament 0,00 €
  Impressió díptic 100 Copisteria Garriga 95,94 €
  Total nou servei M'entens     95,94 €
Publicació Consum i FUE Material/Producte Quantitat Empresa  Import
  Disseny i matetació díptics  1 Miquel Mulill Ferrer 238,37 €
  Impressió díptics 1000+1000 Puresa Digital Printing, SL 728,42 €
  Total publicació Consum i FUE     966,79 €
Obres varies Material/Producte Quantitat Empresa  Import
  Fotos obres Can Feliu 1 Lídia Larrosa 68,00 €
  Impressió Flyers tall carrer per obres 440 Copisteria Garriga 97,58 €
  Total obres varies     165,58 €
Publicació Plànol SQV Material/Producte Quantitat Empresa  Import
  Disseny i maquetació 1 Ajuntament 0,00 €
  Impressió plànol infantil 600 Copisteria Garriga 227,48 €
  Total publicació Plànol SQV     227,48 €

 


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto