Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Territori i Medi Ambient / Informació pública expedients

Informació pública expedients

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal d'ocupació de les vies públiques

El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària del dia 31 de març de 2022, ha aprovat inicialment i definitivament si no és objecte de reclamacions, la modificació de l'Ordenança municipal d'ocuàció de les vies públiques, en la part relativa als articles 13, 15, disposició Transitòria i Annexos.

 

L'acord i el text íntegre aprovat, se sotmjeten a informació pública mitjançant la publicació d'anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d'anuncis municipal, per un període de trenta dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci al BOPB, a fi i efecte que es pugui examinar i presentar les adl·legacions que es cregui adients.

 

Informació pública:  fins el 24/05/2022

 

BOPB:07/04/2022

 

DOGC:12/04/2022

 

Diari: el Punt Avui de 7/04/2022

 

Etauler: del 7/04 al 24/05/2022

 

 

 

Aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts de la Junta Urbanística de Compensació El Castellet

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 22 de febrer de 2022, ha aprovat definitivament la modificació dels Estatuts de la Junta Urbanística de Compensació El Castellet en els termes plasmats en el certificat de l’acord de l’Assamblea General del passat 26 de febrer de 2021.

 

Publicació

DOGC:11/03/2022

BOPB:11/03/2022

DIARI: El Punt Avui de 7/03/2022

ETAULER: del 4 al 24/03/2022

 

 

Aprovació definitiva de l'Ordenança Municipal d'instal·lacions d'autoconsum d'energia fotovoltaica de Sant Quirze del Vallès

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de 28 d'octubre de 2021, ha aprovat  definitivament l'Ordenança municipal d'instal·lacions d'autoconsum d'energia fotovoltaica de Sant Quirze del Vallès.

 

A aquest efecte, es publica l'Anunci amb el text íntegre de l'Ordenança, que  entrarà en vigor als 15 dies de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i serà vigent fins a la seva modificació o derogació.

 

Publicació al BOPB: 18/11/2021

 

 

Aprovació inicial del Plànol de delimitació de les urbanitzacions, les edificacions i instal·lacions

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària del dia 25/02/2021 ha aprovat inicialment el Plànol de delimitació de les urbanitzacions, les edificacions i instal·lacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals, que consta dels documents següents, que s'adjunten:

- Document del Plànol de Delimitació

- Plànol Delimitació (Annex I)

- Plànol Delimitació (Annex II - plànol)

L'acord i el Plànol es sotmeten al tràmit d'informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant la publicació de l'anunci al BOPB, al tauler d'anuncis municipal, al web municipal, a fi i efecte que les persones interessades puguin presentar les al·legacions que considerin adients.

Altrament, es dona audiència a les persones interessades pel mateix termini.

Simultàneament, es sol·licita informe al Servei de Prevenció d'Incendis Forestals de la Generalitat de Catalunya.

Publicació al BOPB: 11/03/021

Fi d'informació pública: 26/04/2021

X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto