Guia de l'aspirant

Amb aquesta guia, i amb l’objecte d’oferir-te cada vegada un servei de més qualitat, pretenem donar-te la informació necessària per tal de fer-te més fàcil participar en els processos selectius que es convoquin en aquest ajuntament.


Estalvia temps i desplaçaments i llegeix aquestes línies.


A continuació et resoldrem les qüestions més freqüents que se't puguin presentar.
 

1. Com puc accedir a formar part del grup de persones que treballen l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i a on em puc informar dels processos selectius oberts ?

2. Com puc presentar la meva sol•licitud per participar en un procés selectiu obert ?

3. Quin és el model de sol.licitud per participar en un procés selectiu ?

4. A on puc presentar la sol.licitud per participar en un procés selectiu ?

5. Com puc saber si he estat admès per participar en el procés selectiu ?

6. Si no he estat admès que puc fer ?

7. I després de ser convocat a fer les proves com es posarà en contacte amb mi el Servei de Recursos Humans ?

8. Quin tractament es farà de les dades facilitades per l’Ajuntament?

 

  

 

1. Com puc accedir a formar part del grup de persones que treballen l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i a on em puc informar dels processos selectius oberts ?

 

El sistema de provisió definitiva dels llocs de treball de la Plantilla d’aquest Ajuntament, és el que estableix l’Estatut bàsic de l’empleat Públic (Llei 7/2007, de 12 d’abril), és a dir, mitjançant convocatòria pública. Aquestes convocatòries les publiquem en aquesta pàgina web, al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, al Diari de Sabadell i si és precís al BOP i al DOGC.

 

Així mateix, per cobrir puntes de treball dels diferents serveis i de caràcter extraordinari, disposem de borses de treball. Aquestes borses de treball, convocades públicament ens proporcionen una relació de suplents mitjançant la qual atenem per ordre de puntuació les diferents necessitats que ens sobrevinguin.

 

Altrament tens a la teva disposició el Servei a l’Ocupació de Sant Quirze del Vallès, servei on et podràs inscriures si vius a Sant Quirze o demanar les dades del servei del seu municipi. Un cop formis part del servei, seràs informat de tots els processos selectius que convoqui aquest ajuntament (Contacte: ocupacio@santquirzevalles.cat - 937216800 Ext. 4112)

 

Per altra banda, si estàs interessat en rebre més informació sobre els sistemes d’accés a la funció pública, ens posem a la teva disposició per tal d’orientar-te en aquest sentit.

 

2. Com puc presentar la meva sol•licitud per participar en un procés selectiu obert ?

En el supòsit de que estiguis interessat/ada en participar en un procés selectiu obert, et recomanem que en primer lloc et llegeixis amb atenció les bases generals i específiques que regulen la convocatòria i que en cas de dubte, et posis en contacte amb el Servei de Recursos Humans i et resoldrem les qüestions que després de llegir les bases i la guia de l’aspirant set puguin plantejar.

Les bases generals estableixen els requisits comuns per tots els processos selectius i les bases específiques son aquelles que han estat aprovades especialment per regir una convocatòria i que contenen els requisits necessaris per poder participar en un procés selectiu concret complementant els que estableixen les bases generals.

És important informar-se del termini de presentació de les sol.licituds per participar en el procés selectiu. Aquesta informació la podràs obtindre a la pàgina web, o posant-te en contacte amb l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (93 721 68 00). Un cop finalitzat el termini per la presentació de sol.licituds no serà possible participar.

Per prestar la sol.licitud et serà necessari recollir la documentació que es demana a les bases que regulen el procés selectiu, tant les generals com les específiques, i presentar-la junt amb el model de sol.licitud previst a l’efecte. 

3. Quin és el model de sol.licitud per participar en un procés selectiu ?

Aquest model el podràs trobar en aquesta web en format electrònic o a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania en format paper.

Totes les dades que es demanen en la sol.licitud s’han d’emplenar tenint en compte les bases generals i específiques. La sol.licitud es pot emplenar amb màquina d'escriure o a mà amb lletra majúscula per facilitar-ne la lectura o be mitjançant la sol.licitud de suport electrònic que trobareu a al final d’aquesta Guia.

Per facilitar la tasca de valoració del tribunal de selecció, omple amb cura el revers de la sol.licitud.

4. A on puc presentar la sol.licitud per participar en un procés selectiu ?

 Pots presentar la sol.licitud segons et convingui a través de:


-  l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania

                Plaça de la Vila, 6
                Horari: De dilluns a divendres de 9 a 8 h
                Dissabtes de 9 a 14 h.
 

- A qualsevol oficina de correus.

Si decideixes optar per aquesta opció, recorda que caldrà presentar la sol•licitud oberta per tal que el funcionari de correus dati l'escrit. 

5. Com puc saber si he estat admès per participar en el procés selectiu ?

Un cop presentada la sol.licitud, l’Ajuntament en un termini màxim de 30 dies des de la finalització del termini de presentació de sol•licituds, publicarà en aquesta pàgina web i al tauler d’anuncis ubicat a la planta baixa de la casa consistorial, la resolució d’admesos i exclosos en el procés selectiu.

Aquesta resolució també se t’informarà sobre el calendari de les proves i sobre la composició del tribunal de selecció.

 

6. Si no he estat admès que puc fer ? 

A la resolució d’admesos i exclosos publicada, en el supòsit de que hagis estat exclòs, s’indicarà el motiu, si és subsanable i la forma de fer-ho. 

 

7. I després de ser convocat a fer les proves com es posarà en contacte amb mi el Servei de Recursos Humans ?

 

A través de la resolució d’admesos i exclosos, si has resutat admes/sa , seràs convocat/da a la realització del primer exercici.

En el supòsit de que en el procés selectiu es tinguin que dur a terme més exercicis, si has superat el primer seràs convocat/da per fer el següent amb la publicació dels resultats. 

8. Quin tractament es farà de les dades facilitades per l’Ajuntament?

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de documents, en la Base de dades de personal de l’Ajuntament per fer-ne el tractament informàtic i en el fitxer no automatitzat de borsa de treball. La persona interessada tindrà la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament.

 

 


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto