Campanya 2020

Detall de la campanya de publicitat, el tipus de material o producte utilitzat, la seva quantitat, el professional o la empresa subministradora i el seu import

Les publicacions per difondre les campanyes de publicitat són les que es detallen a continuació.

A més, periòdicament es distribueixi una publicació a tot el municipi, l'InfoSQV (Informem):

  • Disseny i maquetació (11.305,31€)
  • Impressió (19.419,92€).
  • Repartiment (5.021,50€).

Durant el 2020 no es van contractar campanyes de publicitats institucional a mitjans de comunicació externs.
 

Campanya Empresa o proveïdor  Concepte Import (€)
11 SETEMBRE VALLESANA D'ELEVACIO I SERVEIS, SL Elevador 279,75
11 SETEMBRE LARROSA*RIBELL,LIDIA Fotos 504,00
11 SETEMBRE MALLA*BORREDA,SALVIA Flors 220,00
TOTAL CAMPANYA     1.003,75
ACTES PROTOCOLARIS DIVERSOS MALLA*BORREDA,SALVIA Flors 595,00
TOTAL CAMPANYA     595,00
APARCAMENT GRATUÏT COPISTERIA GARRIGA SL Impressió cartells 155,49
TOTAL CAMPANYA     155,49
COVID PREMI REGAL SL Placa 229,90
COVID LLIBRERIA PAPERERIA DINA 4  SL Fotocòpies 45,00
COVID TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA Cabines sanitàries 267,57
COVID COPISTERIA GARRIGA SL Cartells 116,16
COVID IMPACTE GRAN FORMAT, SL Cartells 165,77
COVID IMPACTE GRAN FORMAT, SL Cartells 38,72
COVID COPISTERIA GARRIGA SL Impressió cartells 85,91
COVID GESTIO DE PUBLICITAT URBANA SL Mupi 241,95
COVID MUNILL*FERRER,MIQUEL Disseny cartells 565,07
COVID COPISTERIA GARRIGA SL Impressió cartells 85,86
COVID MUNILL*FERRER,MIQUEL whatsapp 181,50
COVID COPISTERIA GARRIGA SL Impressió cartells 132,51
COVID IMPACTE GRAN FORMAT, SL Disseny cartells 568,70
COVID IMPACTE GRAN FORMAT, SL Disseny cartells 174,24
COVID MOLAS*LAPLANA,ORIOL Retransmissió 339,20
COVID MUNILL*FERRER,MIQUEL Disseny cartells 359,37
COVID IMPACTE GRAN FORMAT, SL Disseny cartells 145,20
COVID IMPACTE GRAN FORMAT, SL Disseny cartells 145,20
COVID COPISTERIA GARRIGA SL Impressió cartells 53,05
COVID IMPACTE GRAN FORMAT, SL Disseny cartells 592,90
COVID MUNILL*FERRER,MIQUEL Disseny cartells 381,15
COVID DX LEDS & LCD DISPLAYS SLU Lloguer pantalla 943,80
COVID LARROSA*RIBELL,LIDIA Fotos 560,00
COVID COPISTERIA GARRIGA SL Postals 86,78
COVID BUSQUETA*GAVALDA,JOSEP Fotos 159,00
COVID IMPACTE GRAN FORMAT, SL Disseny cartells 605,00
COVID XC ACER STIL S.L Placa 344,85
TOTAL CAMPANYA     7.614,36
DIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERE LLIBRERIA PAPERERIA DINA 4  SL Fotocòpies 9,00
TOTAL CAMPANYA     9,00
ENTITATS LARROSA*RIBELL,LIDIA Fotos 91
TOTAL CAMPANYA     91,00
FORA STOCKS MUNILL*FERRER,MIQUEL Impressió lones 270,74
TOTAL CAMPANYA     270,74
INICI CURS ESCOLAR LARROSA*RIBELL,LIDIA Fotos 526,40
TOTAL CAMPANYA     526,40
MERCATS LLIBRERIA PAPERERIA DINA 4  SL Fotocòpies 87,00
TOTAL CAMPANYA     87,00
CAMPANYA SQV A DOMICILI MUNILL*FERRER,MIQUEL Disseny logo 571,12
TOTAL CAMPANYA     571,12
TASTA SQV LARROSA*RIBELL,LIDIA Fotos 672,00
TASTA SQV GESTIO DE PUBLICITAT URBANA SL Mupi 241,95
TASTA SQV COPISTERIA GARRIGA SL Pancarta 363,00
TASTA SQV LIQUID CODERS SL Disseny imatge 1.899,70
TASTA SQV LLIBRERIA PAPERERIA DINA 4  SL Fotocòpies 18,00
TASTA SQV LLIBRERIA PAPERERIA DINA 4  SL Fotocòpies 17,21
TASTA SQV LLIBRERIA PAPERERIA DINA 4  SL Fotocòpies 85,00
TASTA SQV BUSQUETA*GAVALDA,JOSEP Edició vídeo  773,80
TASTA SQV LARROSA*RIBELL,LIDIA Fotos 328,60
TASTA SQV GESTIO DE PUBLICITAT URBANA SL Mupi 241,95
TOTAL CAMPANYA     4.641,21
COMERÇ LARROSA*RIBELL,LIDIA Fotos 130
COMERÇ LARROSA*RIBELL,LIDIA Fotos 130
COMERÇ LARROSA*RIBELL,LIDIA Fotos 91
COMERÇ LARROSA*RIBELL,LIDIA Fotos 91
TOTAL CAMPANYA     442,00
 EDUCACIÓ LARROSA*RIBELL,LIDIA Fotos 130,00
TOTAL CAMPANYA     130,00
ESPORTS LARROSA*RIBELL,LIDIA Fotos 91
TOTAL CAMPANYA     91,00
HABITATGE LARROSA*RIBELL,LIDIA Fotos 91
TOTAL CAMPANYA     91,00
INFORMACIÓ OBRES MUNILL*FERRER,MIQUEL Disseny flyers 2.069,10
INFORMACIÓ OBRES LARROSA*RIBELL,LIDIA Fotos 91
INFORMACIÓ OBRES MUNILL*FERRER,MIQUEL Impressió fyers 781,16
TOTAL CAMPANYA     2.941,26
INFORMACIÓ PARCS LARROSA*RIBELL,LIDIA Fotos 91
TOTAL CAMPANYA     91,00
PISCINES MUNICIPALS LARROSA*RIBELL,LIDIA Fotos 130
PISCINES MUNICIPALS LARROSA*RIBELL,LIDIA Fotos 91
TOTAL CAMPANYA     221,00
SENYALITZACIÓ LARROSA*RIBELL,LIDIA Fotos 200
TOTAL CAMPANYA     200,00
CARNESTOLTES GESTIO DE PUBLICITAT URBANA SL Mupi 241,95
CARNESTOLTES LLIBRERIA PAPERERIA DINA 4  SL Fotocòpies 39,01
CARNESTOLTES RIERA*MARGARIT,MARC Gravació acte 233,20
CARNESTOLTES JOSA*GIL,XAVIER Fotos 181,50
CARNESTOLTES LARROSA*RIBELL,LIDIA Fotos 260
TOTAL CAMPANYA     955,66
CICLE NADALENC LARROSA*RIBELL,LIDIA Fotos 655,20
CICLE NADALENC GESTIO DE PUBLICITAT URBANA SL Mupi 241,95
CICLE NADALENC MUÑOZ*MOYA,ESTHER Flors 369,99
CICLE NADALENC COPISTERIA GARRIGA SL Lona i cartells 280,72
CICLE NADALENC MOLAS*LAPLANA,ORIOL Retransmissió 339,20
CICLE NADALENC MOLAS*LAPLANA,ORIOL Retransmissió 339,20
CICLE NADALENC GESTIO DE PUBLICITAT URBANA SL Mupi 241,95
CICLE NADALENC LARROSA*RIBELL,LIDIA Fotos 470,40
CICLE NADALENC MUNILL*FERRER,MIQUEL   713,86
CICLE NADALENC EL MERKAT BRAND AND COMUNICACIO SL Dissney i maquetació revista 2.008,60
CICLE NADALENC EL MERKAT BRAND AND COMUNICACIO SL Disseny plantilla 423,50
CICLE NADALENC GRAFICAS GOMEZ BOJ SA Impressió revista 1.131,35
CICLE NADALENC BUSQUETA*GAVALDA,JOSEP Video cavalcada 416,58
CICLE NADALENC MALLA*BORREDA,SALVIA Flors 22,00
TOTAL CAMPANYA     7.654,50
FESTA DELS ANIMALS GESTIO DE PUBLICITAT URBANA SL Mupi 241,95
FESTA DELS ANIMALS VIDAL PAPERS, SL Estovalles 65,34
FESTA DELS ANIMALS IMPACTE GRAN FORMAT, SL Impressió recorregut 283,14
FESTA DELS ANIMALS VILA ARTES GRAFICAS SL Díptics 560,23
FESTA DELS ANIMALS DISTPUBLIC, SERVICIOS DE PUBLICIDAD, SL Bustiada 592,68
FESTA DELS ANIMALS LARROSA*RIBELL,LIDIA Fotos 260
TOTAL CAMPANYA     2.003,34
FESTA MAJOR ARTICULOS PROMOCIONALES SL Samarretes  435,16
TOTAL CAMPANYA     435,16
GUIA TRIBUTÀRIA DISTPUBLIC, SERVICIOS DE PUBLICIDAD, SL Bustiada 717,14
TOTAL CAMPANYA     717,14
MARATÓ TV3 IPANEMA FILMS SCP Fotos 605,00
TOTAL CAMPANYA     605,00
MATRICULACIONS ESCOLES PÚBLIQUES  KULLMANN,HEINRICH JAKOB THOMA Disseny llibret 530,00
MATRICULACIONS ESCOLES PÚBLIQUES  KULLMANN,HEINRICH JAKOB THOMA Disseny mupi 58,30
MATRICULACIONS ESCOLES PÚBLIQUES  KULLMANN,HEINRICH JAKOB THOMA Disseny pancarta 58,30
MATRICULACIONS ESCOLES PÚBLIQUES  GRAFERNA SCP Impressió revistes 888,13
MATRICULACIONS ESCOLES PÚBLIQUES  TIENDAS IMPRIMA, SL Lones 438,02
TOTAL CAMPANYA     1.972,75
MES DE LES DONES MALLA*BORREDA,SALVIA Flors 376,00
MES DE LES DONES LARROSA*RIBELL,LIDIA Fotos 396,50
MES DE LES DONES LARROSA*RIBELL,LIDIA Fotos 165
MES DE LES DONES MUNILL*FERRER,MIQUEL Roll up 502,60
MES DE LES DONES VILA ARTES GRAFICAS SL Tríptic  659,44
MES DE LES DONES PICAZZO CREATIVE SL Xapes 326,88
MES DE LES DONES LLIBRERIA PAPERERIA DINA 4  SL Punts de llibre 72,60
MES DE LES DONES GESTIO DE PUBLICITAT URBANA SL Mupi 241,95
MES DE LES DONES RIERA*MARGARIT,MARC Gravació i edició 413,40
MES DE LES DONES GRAFICAS Y FORMULARIOS DEL VALLES SL Xapes 432,14
MES DE LES DONES RIERA*MARGARIT,MARC Gravació i edició 413,40
MES DE LES DONES COPISTERIA GARRIGA SL Lona 151,25
MES DE LES DONES COPISTERIA GARRIGA SL Impressió diplomes 2,23
MES DE LES DONES DISTPUBLIC, SERVICIOS DE PUBLICIDAD, SL Tríptic programació 592,68
TOTAL CAMPANYA     4.746,07
PARLEM-NE COPISTERIA GARRIGA SL Impressió díptic  86,55
TOTAL CAMPANYA     86,55
PASSADA SANT ANTONI LLIBRERIA PAPERERIA DINA 4  SL Fotocòpies 85,00
TOTAL CAMPANYA     85,00
PREMI MUSSOL MUÑOZ*MOYA,ESTHER Flors 60,00
PREMI MUSSOL MOLAS*LAPLANA,ORIOL Retransmissió 339,20
PREMI MUSSOL RIERA*MARGARIT,MARC Vídeo 774,40
TOTAL CAMPANYA     1.173,60
PROGRAMACIÓ ESTABLE COPISTERIA GARRIGA SL Impressió cartells 79,98
PROGRAMACIÓ ESTABLE COPISTERIA GARRIGA SL Pancarta 151,25
PROGRAMACIÓ ESTABLE COPISTERIA GARRIGA SL Pancarta 151,25
PROGRAMACIÓ ESTABLE COPISTERIA GARRIGA SL Poster 77,14
PROGRAMACIÓ ESTABLE DISTPUBLIC, SERVICIOS DE PUBLICIDAD, SL Bustiada 592,68
PROGRAMACIÓ ESTABLE DISTPUBLIC, SERVICIOS DE PUBLICIDAD, SL Bustiada 592,68
PROGRAMACIÓ ESTABLE FACEBOOK IRELAND LIMITED Publicació a Facebook 5,04
PROGRAMACIÓ ESTABLE MOLAS*LAPLANA,ORIOL Retransmissió 339,20
PROGRAMACIÓ ESTABLE LARROSA*RIBELL,LIDIA Fotos 91
PROGRAMACIÓ ESTABLE FACEBOOK IRELAND LIMITED Facebook 54,96
PROGRAMACIÓ ESTABLE LARROSA*RIBELL,LIDIA Fotos 130,00
TOTAL CAMPANYA     2.265,18
SANT JORDI BUSQUETA*GAVALDA,JOSEP Edició vídeo  795,00
SANT JORDI LARROSA*RIBELL,LIDIA Fotos 91
SANT JORDI LLIBRERIA PAPERERIA DINA 4  SL Llibres 85,20
TOTAL CAMPANYA     971,20
SETMANA DE LA GENT GRAN LLIBRERIA PAPERERIA DINA 4  SL Impressió cartells 6,30
TOTAL CAMPANYA     6,30

 


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto