Convenis amb l'Ajuntament 2020

Detall de les parts firmants, el seu objecte, la data de l'aprovació i, si escau, les obligacions econòmiques convingudes en els mateixos.

Podeu consultar les dades obertes (format reutilitzable) a l'enllaç següent

Part subscrita Objecte conveni  Obligacions econòmiques  Data d'aprovació Vigència
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Activitats de pràctiques de l'assignatura Practicum II (Coneixement d'una institució) al Centre de Pràctiques. 25/2/2020 De març a juny de 2020
Entitats locals integrants de la Mesa de Solidaritat i Cooperació Pròrroga del conveni per a l'execució anual del Pla de Sensibilització 25/2/2020 2 anys
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya Desenvolupament del projecte SQActiu 10/3/2020 De l'1 de setembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2023.
Consell Comarcal del Vallès Occidental Programa Referent d’Ocupació Juvenil      1.500,00 € 10/3/2020 Del 28 de desembre de 2019 al 27 de desembre de 2020.
Fundació Parc de Recerca UAB Conveni de Cooperació Educativa      7.568,96 € 10/3/2020 Del 8 de gener al 30 d’abril i de l’1 de setembre al 31 de desembre de 2020
Associacions de mares i pares dels alumnes dels centres educatius: Escola Lola Anglada, Escola Onze de Setembre, Escola Pilarín Bayés, Escola Purificació Salas Xandri, Escola Taula Rodona, Escola El Turonet, Institut Sant Quirze i Institut Salas i Xandri Col·laboració i organització en les activitats educatives complementàries a l’àmbit dels centres educatius.    20.000,00 € 5/5/2020 Curs 2019-2020, prorrogat tàcitament fins al curs 2022-2023.
Associació Sant Quirze del Vallès Natura Realització d'activitats en l'àmbit de la protecció ambiental      4.000,00 € 5/5/2020 Any 2020
Associació Defensa Forestal de Sant Quirze del Vallès Realització d'actuacions de prevenció d’incendis forestals      6.000,00 € 5/5/2020 Any 2020
Consell Comarcal del Vallès Occidental Program ENFEINA'T: contribuir a la dinamització del mercat laboral i millorar les possibilitats de trobar feina a les persones en situació d’atur de llarga durada.      1.500,00 € 5/5/2020 Any 2020
Centres educatius: Escola Lola Anglada, Escola Onze de Setembre, Escola Pilarín Bayés, Escola Purificació Salas, Escola Taula Rodona, Escola El Turonet, Institut Sant Quirze i Institut Salas i Xandri Desenvolupament d'activitats i projectes d’interès pedagògics, educatiu i formatiu.   160.000,00 € 19/5/2020 Exercici 2020
Associació Amics de la Música Cessió temporal d’equipament municipal.
Subvenció de part de les despeses per l'activitat relacionada amb el foment a la tradició, història i cultura popular a Sant Quirze del Vallès.
     2.000,00 € 19/5/2020 Any 2020
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya Tercera addenda al conveni de col·laboració relatiu a l'assumpció de les despeses que deriven del funcionament de l'Institut Salas i Xandri. 2/6/2020 Curs 2018-2019
Consell Comarcal del Vallès Occidental Regular el règim d'execució i finançament dels projectes que es desenvolupen en el marc de la convocatòria 2019 del Programa Treball i Formació, que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.      8.900,00 € 16/6/2020 Del 30 de desembre de 2019 al 29 de desembre de 2020
Espai d’Arts Escèniques de Sant Quirze del Vallès Cessió temporal d’equipament municipal.
Subvenció per a part de les despeses per la seva activitat relacionada amb la difusió i el foment del teatre i la cultura popular a Sant Quirze del Vallès.
     2.000,00 € 7/7/2020 Any 2020
Associació Artística i Cultural Grup TT Cessió temporal d’equipament municipal.
Subvenció per a part de les despeses per la seva activitat relacionada amb la difusió i el foment de les arts plàstiques i la realització de'exposicions de treballs a Sant Quirze del Vallès.
     2.000,00 € 7/7/2020 Any 2020
Grup Rialles de Sant Quirze del Vallès Cessió temporal d’equipament municipal.
Subvenció per a part de les despeses per la seva activitat relacionada amb la difusió i el foment del teatre i la cultura popular a Sant Quirze del Vallès.
     4.000,00 € 7/7/2020 Any 2020
Fundació Autònoma Solidària La participació en el projecte Campus Ítaca de cinc alumnes que hagin finalitzat els estudis corresponents a 3r curs d’Ensenyament Secundari Obligatori amb la col·laboració de l’Institut d’Ensenyament Secundari Sant Quirze del Vallès.         775,00 € 7/7/2020 Fins al 31 de desembre de 2020
Associació Aprenem Facilitar projectes i activitats que tinguin com objecte la promoció i la defensa de la inclusió educativa, social i laboral de les persones amb autisme i de les seves famílies.      2.000,00 € 7/7/2020 Any 2020
Agència de l’Habitatge de Catalunya Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb l'AHC relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge, per a l'any 2020.    16.000,00 € 14/7/2020 Any 2020
Agència de l’Habitatge de Catalunya Addenda de pròrroga del programa de mediació per al lloguer social d’habitatges en aquest municipi.      4.500,00 € 21/7/2020 Any 2020
Universitat Oberta de Catalunya Establir les condicions en què l'estudiant ha de desenvolupar les activitats de pràctiques de l'assignatura Pràcticum III. 1/9/2020 Fins a la finalització de les pràctiques
Associació Esplai La Flama Addenda i pròrroga del conveni amb l'entitat juvenil Esplai la Flama. Cessió temporal d’equipament municipal. Subvenció destinada a finançar el desenvolupament d’actuacions per la promoció d’activitats dirigides als infants, adolescents i als i les joves del municipi.      1.500,00 € 1/9/2020 Des de l’inici del curs 2020-2021 fins a la finalització del curs 2021-2022.
Onze al Teatre Cessió temporal d’equipament municipal.
Subvenció per a part de les despeses per la seva activitat relacionada amb la difusió i el foment del teatre i la cultura popular a Sant Quirze del Vallès.
     2.000,00 € 29/9/2020 Any 2020
Societat Coral Il·lustració Artística Cessió temporal d’equipament municipal.
Subvenció per a part de les despeses per la seva activitat relacionada amb la difusió i el foment del cant coral i la realització de recitals d'aquest estil musical a Sant Quirze del Vallès.
     3.000,00 € 29/9/2020 Any 2020
Bella Quirze Band Cessió temporal d’equipament municipal.
Subvenció per a part de les despeses per la seva activitat relacionada amb la difusió i el foment del gòspel i la realització de recitals d'aquest estil musical a Sant Quirze del Vallès.
     2.000,00 € 29/9/2020 Any 2020
Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze del Vallès Cessió temporal d’equipament municipal.
Subvenció per a part de les despeses per la seva activitat relacionada amb la difusió i el foment del gòspel i la realització de recitals d'aquest estil musical a Sant Quirze del Vallès.
     1.900,00 € 29/9/2020 Any 2020
Ajuntament de Terrassa Millora en la prestació de serveis al barri de les Fonts. Estudi, foment i impuls d’accions que ajudin a la millora dels serveis que es presten al barri de Les Fonts, així com el foment i la potenciació dels canals de participació dels ciutadans i ciutadanes que hi resideixen. 29/9/2020 4 anys
Servei Català de Trànsit Col·laboració en matèria d’infraccions de normes de circulació. 13/10/2020 4 anys
Consorci Administració Oberta de Catalunya Interoperabilitat del Padró Municipal d’Habitants. 10/11/2020 4 anys
Diputació de Barcelona Incorporació a la Xarxa d’Arxius Municipals. 24/11/2020 4 anys
Ajuntaments de Sabadell, Barberà del Vallès i Castellar del Vallès. Programa “Serveis consolidats a l’emprenedoria i l’empresa”.  Subvenció a favor de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per import de 27.000 €  24/11/2020 Fins a la finalització de l’execució del projecte.
COMU Sant Quirze del Vallès, S.L. Concessió directa de la subvenció al lloguer del parc públic d’habitatge per a les persones arrendatàries en situació de vulnerabilitat econòmica com a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19.    30.500,00 € 24/11/2020 Fins al 31 de desembre de 2020
Associació SQV Band Cessió temporal d’equipament municipal.
Subvenció per fer front a part de les despeses que es generin de la seva participació en la programació d’actes i activitats organitzats per l’Ajuntament de Sant Quirze.
     2.000,00 € 24/11/2020 Any 2020
Ajuntaments de Sant Fruitós de Bages i Manlleu Conveni de cooperació per a l’execució conjunta de l’actuació "Espais de Promoció Comercial". Promoció comercial en cooperació entre diversos ens locals  Subvenció a favor de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per import de 7.247,40 €  1/12/2020 Fins al 31 de desembre de 2021
Consell Comarcal del Vallès Occidental Conveni marc de col·laboració interadministrativa per al cofinançament dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència.  La diferència entre el cost total de les despeses del servei i l’aportació de la Generalitat de Catalunya.  1/12/2020 4 anys
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya Adhesió a la xarxa de Radiocomunicacions i Emergències de Seguretat de Catalunya (RESCAT). 1/12/2020 4 anys
Ateneu del Món Col·laboració econòmica en l’execució de projectes de cooperació internacional    10.000,00 € 1/12/2020 1 de març de 2020 al 31 de desembre de 2021
Agència de l’Habitatge de Catalunya Ús de l'aplicació informàtica que disposa l’Agència, per facilitar la informació jurídica i d’ocupació dels habitatges del municipi administrats per l’AHC. 4/12/2020 4 anys
Aula d'Extensió Universitària Foment i promoció, dins del context de crisi econòmica i sanitària provocada per la COVID-19, de les activitats dutes a terme per entitats i/o associacions que formen el teixit associatiu del poble.
Subvenció per concessió directa, destinada a finançar les despeses ordinàries directament relacionades amb el funcionament de l'entitat.
     2.000,00 € 4/12/2020 Any 2020
La llar de la Gent Gran de les Fonts Foment i promoció, dins del context de crisi econòmica i sanitària provocada per la COVID-19, de les activitats dutes a terme per entitats i/o associacions que formen el teixit associatiu del poble.
Subvenció per concessió directa, destinada a finançar les despeses ordinàries directament relacionades amb el funcionament de l'entitat.
        500,00 € 4/12/2020 Any 2020
Ajuntaments de Barberà del Vallès i Sabadell Open Industry 4.0: Cap a la innovació KM 0. Actuacions de suport a la indústria  32.089,42 €
Subvenció a favor de l'Ajuntament per import de 19.253,65 € 
15/12/2020 Fins al 30 d'abril del 2021
COMU Sant Quirze del Vallès, S.L. Concessió directa de la subvenció al lloguer del parc públic d’habitatge per a les persones arrendatàries en situació de vulnerabilitat econòmica com a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19.    25.827,29 € 15/12/2020  
Entitats esportives de Sant Quirze del Vallès: Club Handbol Sant Quirze, Sant Quirze Bàsquet Club, Club Voleibol Sant Quirze, Futbol Club Sant Quirze, Club Patinatge Sant Quirze. Subvenció per concessió directa, destinada a finançar les despeses que es generin de les activitats i funcionament ordinari, dintre del context de crisi econòmica i sanitària provocada per la COVID-19.    77.985,10 € 15/12/2020 Any 2020
Associació Sant Quirze Comerç Actuacions encaminades a la modernització i dinamització del sector comercial local.      9.000,00 € 18/12/2020 Any 2020
Associació Teler Cooperatiu Projecte “SQV a domicili”. Servei de mercaderies i menjar per emportar amb bicicletes elèctriques al municipi. Donar suport al sector del comerç i la restauració del municipi davant les mesures de contenció de la COVID19.    43.214,52 € 18/12/2020 Del 15 de desembre de 2020 fins a 16 d’octubre de 2021
Consell Comarcal del Vallès Occidental Addenda al conveni marc de col·laboració interadministrativa pel cofinançament dels Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència per a l'anualitat 2020.      8.094,43 € 29/12/2020 Any 2020
Assemblea Local de Creu Roja a Sabadell Foment i promoció d'activitats a realitzar com a complementàries de les competències pròpies locals.      3.000,00 € 29/12/2020 Any 2020
Ajuntaments de Barberà del Vallès i Sabadell SIMBIOSI INDUSTRIAL I ODS: Motor del canvi cap a l’horitzó 2030 de transformació digital.  Subvenció a favor de l'Ajuntament per import de 19.602,00 €  29/12/2020 Fins al 30 d’abril de 2021
Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials de Sant Quirze del Vallès Foment de l’activitat empresarial als polígons industrials.      5.000,00 € 29/12/2020 Any 2020
Associació Sant Quirze Comerç Determinar estratègies encaminades a la modernització i dinamització del sector comercial local.  5.000,00 €
dels quals, la quantitat de 2.500 € es una aportació de la Diputació de Barcelona 
29/12/2020 Fins al 31 de desembre de 2020
Ajuntaments de Sabadell i Barberà del Vallès Projecte “Optimització dels ecosistemes d’innovació”.
Dinamització del teixit productiu.
 Subvenció per import de 9.713,88 € (2020)
i 2.428,48 € (2021) 
29/12/2020 Fins a la finalització de l’execució del projecte.
Ajuntament de Sabadell Addenda del Conveni per al Desenvolupament conjunt del projecte d’especialització i competitivitat territorial “Vallès Industrial: Innovació i disseny de la Indústria Europea". 29/12/2020  
Consell Comarcal del Vallès Occidental Projecte “Promoció de la convivència al Vallès Occidental”. Desenvolupament del programa Treball i Formació      3.000,00 € 29/12/2020 Del 16 de novembre de 2020 al 10 de setembre de 2021

X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto