Campanya 2019

Detall de la campanya de publicitat, el tipus de material o producte utilitzat, la seva quantitat, el professional o la empresa subministradora i el seu import.

Les publicacions en qualsevol mitjà de comunicació (local, comarcal o generalista) per difondre les campanyes de publicitat detallades a continuació durant l'any han estat les següents:
 

  • Banner publicitari al portal d’internet de la www.festacatalunya.cat, a Mapamundi Produccions, SL, per un import de 943,80€ (data factura 31/05/2019).

A més, mensualment es distribueixi una publicació a tot el municipi, l'InfoSQV, detallada a la campanya "Informem": 

  • Disseny i maquetació (14.509,08€)
  • Impressió (28.080,00€).
  • Repartiment (7.260,00€).

 

 

Campanya Material Quantitat Empresa o proveïdor/a
Import
GUIA TRIBUTÀRIA (2018) (desembre 2017) Disseny i matetació  1 Munill Ferrer, Miquel 260,15 €
GUIA TRIBUTÀRIA (2019) Impressió DinA-4 9.500 VILA ARTES GRÁFICAS SL 417,75 €
GUIA TRIBUTÀRIA (2019) Repartiment 1 Yolanda Iniesta 605,00 €
TOTAL CAMPANYA       1.282,90 €
NADAL (CAVALCADA DE REIS I CAMPAMENT REIAL) Vídeo resum Cavalcada 1 Marc Riera 424,00 €
NADAL (CAVALCADA DE REIS I CAMPAMENT REIAL) Fotos Cavalcada, campament reial, etc 1 Lidia Larrosa 217,80 €
NADAL (CAVALCADA DE REIS I CAMPAMENT REIAL) Mupis 1 Gestió de Publicitat Urbana 242,00 €
TOTAL CAMPANYA       883,80 €
MATRICULACIONS ESCOLES PÚBLIQUES A SQV CURS 2019-2020 Disseny i matetació (actualització continguts) 1 Heinrich Kullmann 508,20 €
MATRICULACIONS ESCOLES PÚBLIQUES A SQV CURS 2019-2020 Impressió 2.000 Graferna, SCP 922,02 €
MATRICULACIONS ESCOLES PÚBLIQUES A SQV CURS 2019-2020 Mupis 1 Gestió de Publicitat Urbana 290,40 €
MATRICULACIONS ESCOLES PÚBLIQUES A SQV CURS 2019-2020 Pancarta 3 Copisteria Garriga 127,05 €
TOTAL CAMPANYA       1.847,67 €
FESTA DELS ANIMALS  Impressió díptic 8.500 Vila Artes Gráficas 548,13 €
FESTA DELS ANIMALS Repartiment 8.500 Yolanda Iniesta 605,00 €
FESTA DELS ANIMALS Fotos   Lidia Larrosa 72,60 €
FESTA DELS ANIMALS Xocolatada 1 Pizza Mix 304,15 €
FESTA DELS ANIMALS Estovalles 150 Vidal Papers 98,01 €
TOTAL CAMPANYA       1.627,89 €
CARNESTOLTES Mupis 12 Gestió de publicitat urbana 290,40 €
CARNESTOLTES Vídeo  1 Marc Riera 242,00 €
CARNESTOLTES Fotos rua  1 Lídia Larrosa 72,60 €
CARNESTOLTES Fotos rua Les Fonts 1 Ana Viñals (Diari de San Quirze) 217,80 €
TOTAL CAMPANYA       822,80 €
AGENDA TRIMESTRAL  1a Edició (gener-abril) Disseny i maquetació (desembre) 1 Miquel Munill 602,16 €
AGENDA TRIMESTRAL  1a Edició (gener-abril) Impressió 9.300 Vila Artes Gráficas, SL 1.455,62 €
AGENDA TRIMESTRAL  1a Edició (gener-abril) Repartiment 9.300 Yolanda Iniesta 605,00 €
AGENDA TRIMESTRAL  1a Edició (gener-abril) Mupis 12 Gestió de Publicitat Urbana,SL 290,40 €
AGENDA TRIMESTRAL  1a Edició (gener-abril) Impressió cartell Judith Nedeedermann 40 Copisteria Garriga 40,09 €
FACEBOOK  Publicacions promoció  del cicle de programació estable a Facebook i Instagram  (03/02) matí   Facebook Ireland Limited 326,70 €
FACEBOOK  Publicacions promoció cultural estable a Facebook i Instagram (28/02)   Facebook Ireland Limited 68,11 €
FACEBOOK  Publicacions promoció Instagram cicle cultural programació estable (31/03)   Facebook Ireland Limited 41,89 €
TOTAL CAMPANYA       3.429,97 €
AGENDA TRIMESTRAL  2a Edició (maig-juliol) Impressió  500 Gráficas y Formularios del Vallès SL 244,72 €
FACEBOOK  Publicacions programació Facebook (votacions 3 espais de SQV i cicle programació estable)  (30/04)   Facebook Ireland Limited 217,80 €
FACEBOOK  Publicacions facebook concert Cesk Freixas  (30/04)   Facebook Ireland Limited 19,99 €
TOTAL CAMPANYA       482,51 €
AGENDA TRIMESTRAL  3a Edició (set-des) CONTRACTE Disseny i maquetació 1 Ajuntament 0,00 €
AGENDA TRIMESTRAL  3a Edició (set-des) CONTRACTE Impressió augment tamany   Impremta Pagès, SL 108,90 €
AGENDA TRIMESTRAL  3a Edició (set-des) CONTRACTE Repartiment 7034 Distpublic 592,68 €
AGENDA TRIMESTRAL  3a Edició (set-des) CONTRACTE Impressió (1.234,88+108,90) 9000 Impremta Pagès, SL 1.343,78 €
AGENDA TRIMESTRAL  3a Edició (gener - abril) CONTRACTE Impressió    Impremta Pagès, SL 1.343,78 €
TOTAL CAMPANYA       3.389,14 €
MES DE LES DONES  Impressió programa 8.400 Vila Artes Gràficas 548,12 €
MES DE LES DONES Impressió cartells cabaret   Copisteria Garriga 31,94 €
MES DE LES DONES Impressió punts de llibre 64 Copisteria Garriga 77,19 €
MES DE LES DONES Lloguer material Cabaret   Casa Gay 306,74 €
MES DE LES DONES Càtering sopar   Pizza Miz 2.832,94 €
MES DE LES DONES Repartiment díptic   Yolanda Iniesta 605,00 €
MES DE LES DONES Vídeo acte Premi Dona   Marc Riera 242,00 €
MES DE LES DONES Facebook   Facebook 20,00 €
MES DE LES DONES Recital de poesia al Cabaret 22/03   Mireia Calafell Obiol 250,00 €
TOTAL CAMPANYA       4.913,93 €
PASSADA SANT ANTONI Impressió cartell 50 Papereria Dina-4 45,00 €
TOTAL CAMPANYA       45,00 €
Expossició 40 anys d'ajuntaments democràtics Disseny i impressió 9 plafons   Miquel Munill 2.923,97 €
Expossició 40 anys d'ajuntaments democràtics Impressió invitació 80 Copisteria Garriga 55,25 €
Expossició 40 anys d'ajuntaments democràtics Coques per a la inauguració   Concpció Graells Bassa 249,60 €
Expossició 40 anys d'ajuntaments democràtics Xocolatada per a la inauguració   Josep Ignasi Novell 400,00 €
Expossició 40 anys d'ajuntaments democràtics Lloguer microfonia    Mics So i Llums, SL 228,69 €
TOTAL CAMPANYA       3.857,51 €
MOSTRA PEDAGÒGICA Contractació del lloguer de carpes pels estands 1 Integral Alquiler, SL 2.050,95 €
MOSTRA PEDAGÒGICA Estovalla de 160 cm d'amplada de color fastuc  160cm Vidal Papers, SL 114,95 €
MOSTRA PEDAGÒGICA Realització de 6 lones de 230x90cm amb 6 ullets 6 Copisteria Garriga, SL 275,88 €
MOSTRA PEDAGÒGICA Modificació de tres roll-up del Casal Serra Galliners, Desenvolupament Econòmic i Aula d'Extensió Universitària, amb vinil  1 Copisteria Garriga, SL 78,65 €
MOSTRA PEDAGÒGICA Díptics i un Roll Up per al Servei d'Intervenció Socioeducativa, antic (PISE)  3.190 Copisteria Garriga, SL 699,38 €
MOSTRA PEDAGÒGICA Fotos   Lidia Larrosa 72,20 €
MOSTRA PEDAGÒGICA Vídeo 1 Marc Riera 242,00 €
MOSTRA PEDAGÒGICA Malla electrosoldada 1 Bricolaje Bricoman SLU 111,80 €
TOTAL CAMPANYA       3.645,81 €
MOSTRA D'ENTITATS I APLEC  DEL MUSSOL Impressió programa 8.500 GRAYFOR 744,13 €
MOSTRA D'ENTITATS I APLEC  DEL MUSSOL Disseny i maquetació 1 Miquel Munill 349,69 €
MOSTRA D'ENTITATS I APLEC  DEL MUSSOL Repartiment   Dispublic 592,68 €
MOSTRA D'ENTITATS I APLEC  DEL MUSSOL Espectacle Catalan Bagpipe band   Mapamundi Produccions 1.633,50 €
MOSTRA D'ENTITATS I APLEC  DEL MUSSOL Lloguer carpes transport i muntatge 35 Integral Alquiler, SL 2.311,10 €
MOSTRA D'ENTITATS I APLEC  DEL MUSSOL Menus  150 La vostra cuina 1.485,00 €
MOSTRA D'ENTITATS I APLEC  DEL MUSSOL Aigües i lloguer neveres 201+1 Begudes Parera, SCP                     100,78 €
MOSTRA D'ENTITATS I APLEC  DEL MUSSOL Petit correfoc festa diable   Diables SQV 950,00 €
MOSTRA D'ENTITATS I APLEC  DEL MUSSOL Cabines WC   Toi Toi Sanitarios 222,95 €
MOSTRA D'ENTITATS I APLEC  DEL MUSSOL Cabines WC   Toi Toi Sanitarios 334,43 €
MOSTRA D'ENTITATS I APLEC  DEL MUSSOL Cartells 120x176cm 7 Gestió de Publicitat Urbana, SL 169,40 €
MOSTRA D'ENTITATS I APLEC  DEL MUSSOL Faldons de lona per sobre carpes   Impacte Gran Format, SL 460,93 €
TOTAL CAMPANYA       9.354,59 €
MOSTRA GASTRONÒMICA "TASTA" Impressió programa 9100 Vila Artes Gràficas 961,95 €
MOSTRA GASTRONÒMICA "TASTA" Distribució programa   Dispublic 592,68 €
MOSTRA GASTRONÒMICA "TASTA" Mupis   GPU 241,95 €
MOSTRA GASTRONÒMICA "TASTA" Sessió tast de vins   Albert Galobart  150,65 €
MOSTRA GASTRONÒMICA "TASTA" Sessió tast artesanes   Albert Galobart  150,65 €
MOSTRA GASTRONÒMICA "TASTA" Sessió comerç   Albert Galobart  150,65 €
MOSTRA GASTRONÒMICA "TASTA" Servei ambulància   Falck 260,00 €
MOSTRA GASTRONÒMICA "TASTA" Sopar   2003 SA 6.860,53 €
MOSTRA GASTRONÒMICA "TASTA" Lloquer estovalla   Casa Gay 217,80 €
MOSTRA GASTRONÒMICA "TASTA" Lloquer material vari de restauració   Casa Gay 4.027,97 €
MOSTRA GASTRONÒMICA "TASTA" Servei de neteja   CLECE 834,90 €
MOSTRA GASTRONÒMICA "TASTA" Controlador d'accès   Nordeste Servicios Integrales 145,20 €
MOSTRA GASTRONÒMICA "TASTA" Cabina sanitària   Toi Toi Sanitarios 615,19 €
MOSTRA GASTRONÒMICA "TASTA" Espectacle TASTA   Puça espectacles 3.327,50 €
MOSTRA GASTRONÒMICA "TASTA" Lloquer de material activitats   Integral Alquiler 1.471,36 €
MOSTRA GASTRONÒMICA "TASTA" Estovalla color negra   Vidal Papers, SL 228,69 €
MOSTRA GASTRONÒMICA "TASTA" Transport   Servid Trade SL 228,69 €
MOSTRA GASTRONÒMICA "TASTA" Fotos   Lidia Larrosa 288,80 €
TOTAL CAMPANYA       20.755,16 €
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS Impressió díptics Pressup. Part. 8500 Artgraf 545,71 €
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS Distribució pressupostos 8500 Dispublic 1.185,36 €
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS Impressió cartells Pressup. Part. 20 Copisteria Garriga 25,47 €
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS Mupis 10 GPU 241,95 €
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS Disseny Banners per web 8 Miquel Munill 329,73 €
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS Disseny flyer i impressió flyer 8500 Miquel Munill 522,92 €
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS Disseny pancartes 1 Miquel Munill 177,87 €
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS Disseny i impressió roll up 1 Miquel Munill 259,48 €
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS Disseny i maquetació dossier 1 Miquel Munill 516,67 €
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS Impressió pancartes 3 Copisteria Garriga 326,70 €
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS Impressió dossier 432 Copisteria Garriga 148,67 €
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS Impressió cartells Pressup. Part. 20 Copisteria Garriga 25,47 €
TOTAL CAMPANYA       4.306,00 €
POUM Impressió documentació   Copisteria Gariga 705,19 €
TOTAL CAMPANYA       705,19 €
CONSTITUCIÓ NOU AJUNTAMENT Servei de càtering   Pizza Mix 1.244,93 €
CONSTITUCIÓ NOU AJUNTAMENT Fons escenari   Impactegranformat 818,63 €
CONSTITUCIÓ NOU AJUNTAMENT vinils noms regidora    Impactegranformat 61,89 €
CONSTITUCIÓ NOU AJUNTAMENT Nom regidor   Impactegranformat 20,55 €
CONSTITUCIÓ NOU AJUNTAMENT Confecció cordes medalles consistori   Casa Traveria 245,03 €
CONSTITUCIÓ NOU AJUNTAMENT Acte de constitució nou consistori   Lidia Larrosa 72,20 €
CONSTITUCIÓ NOU AJUNTAMENT Fotos regidors/es   Lidia Larrosa 72,20 €
CONSTITUCIÓ NOU AJUNTAMENT Pins escut Ajuntament 17 Margarita Serra (Luis Navarro Joyeros) 946,22 €
TOTAL CAMPANYA       3.481,65 €
FESTA MAJOR  Disseny programa 1 Miquel Munill 541,66 €
FESTA MAJOR  Impressió programa 9.500 Vila Artes Gràficas, SL 2.922,15 €
FESTA MAJOR  Repartiment programa 9.500 Distpublic 592,68 €
FESTA MAJOR Impressió programa de mà 1.000 Vila Artes Gràficas, SL 429,55 €
FESTA MAJOR Fanalet i banderins 400+10 Vidal Papers 282,66 €
FESTA MAJOR Fotos    Lidia Larrosa 968,00 €
FESTA MAJOR Anunci   Novapress (Diari de Sabadell) 363,00 €
FESTA MAJOR Vídeos   Marc Riera 1.452,00 €
FESTA MAJOR Vídeos i fotos   Josep Busqueta 1.839,20 €
FESTA MAJOR Flyers de butxaca i cartells  (Lliure de sexisme) 2.500+100 Gráficas y Formularios del Vallès, SL 160,45 €
FESTA MAJOR Adhesiu circular i banderes amb peu d'aspa (Lliure de sexisme)   Impacte Gran Format, SL 1.560,90 €
FESTA MAJOR Actuació II Quartetto Stravagante   Xavier Romeu 968,00 €
FESTA MAJOR Mupis   GPU 241,95 €
FESTA MAJOR Samarretes 116 Articulos Promocionales, SL 435,16 €
FESTA MAJOR Acte Benvinguda (càtering)   Marcel Hernández (ROMAN) 525,00 €
FESTA MAJOR Acte Benvinguda (càtering)   Joan Sala (LOOSSUM-EL NIU DEL MUSSOL) 750,00 €
FESTA MAJOR Acte Benvinguda (càtering)   Pizza Mix, SL 412,50 €
FESTA MAJOR Acte Benvinguda (càtering)   Mosi Castellet, SL 450,45 €
FESTA MAJOR Acte Benvinguda (càtering)   Vanesa Rodriguez (AMAT) 300,00 €
FESTA MAJOR Acte Benvinguda (càtering)   J.Ignasi Noell (Avui no cuino) 450,00 €
FESTA MAJOR Acte Benvinguda (càtering)   Joan Ferran (El Rebost de Vallsuau) 494,49 €
FESTA MAJOR Acte Benvinguda (càtering)   Manuela Events, SL 422,40 €
FESTA MAJOR Acte Benvinguda (càtering)   Riera&Riera (El Racó de la Cinta) 495,00 €
TOTAL CAMPANYA       17.057,20 €
FESTA MAJOR LES FONTS Disseny programa   Miquel Munill 541,66 €
FESTA MAJOR LES FONTS Impressió programa 3.000 Vila Artes Gràficas, SL 510,62 €
FESTA MAJOR LES FONTS Repartiment programa   Distpublic 296,37 €
FESTA MAJOR LES FONTS Fotos   Lidia Larrosa 707,85 €
FESTA MAJOR LES FONTS Vídeo   Josep Busqueta 977,68 €
TOTAL CAMPANYA       3.034,18 €
SETMANA DE LA GENT GRAN Disseny programa 1 El Merkat Brand and Comunicació SL 726,00 €
SETMANA DE LA GENT GRAN Disseny programa (correcció) 1 El Merkat Brand and Comunicació SL 121,00 €
SETMANA DE LA GENT GRAN Impressió programa 500 Copisteria Garriga 297,70 €
SETMANA DE LA GENT GRAN Impressió programa 200 Copisteria Garriga 123,46 €
SETMANA DE LA GENT GRAN Disseny Banners per web   El Merkat Brand and Comunicació SL 1.137,40 €
SETMANA DE LA GENT GRAN Fotos   Lidia Larrosa 550,55 €
TOTAL CAMPANYA       2.956,11 €
BOTIGUES AMB VIDA Impressió cartells i flyers   30+500 Copisteria Garriga 110,59 €
TOTAL CAMPANYA       110,59 €
FESTA MEDI AMBIENT Roller 1 Impactegranformat 67,87 €
FESTA MEDI AMBIENT Fotos   Lidia Larrosa 72,20 €
FESTA MEDI AMBIENT Impressió diplomes 6 Copisteria Garriga 6,80 €
TOTAL CAMPANYA       146,87 €
TALLER DE CIVISME Maquetació serigrafia bosa "Sant Quirze civisme"   Miquel Munill Ferrer 226,27 €
TOTAL CAMPANYA       226,27 €
INFORMEM GENER A DESEMBRE Disseny i maquetació (1.209,09) 11 Cèl·lula Acció Creativa 14.509,08€
INFORMEM GENER A DESEMBRE Impressió (2.340) 11 Arts Gràfiques Grinver, SA 28.080,00€
INFORMEM GENER A DESEMBRE Repartiment (605) 11 Yolanda Iniesta 7.260,00 €
TOTAL CAMPANYA       49.849,08€
ALTRES PUBLICACIONS        
CÒMIC CIVIKA Impressió còmic 300 Copisteria Garriga 136,65 €
TOTAL CAMPANYA       136,65 €
COMPOSTATGE Impressió cartells 200 Llibreria Papereria Dina-4 59,99 €
TOTAL CAMPANYA       59,99 €
ARTISTES A LES ESCOLES Impressió cartell 30 Llibreria papereria Dina-4 27,00 €
TOTAL CAMPANYA       27,00 €
PREVENCIÓ INCENDIS Impressió avís Vallsuau Ponent - barbacoes 100 Copisteria Garrriga 15,50 €
PREVENCIÓ INCENDIS Impressió avís Vallsuau Ponent - barbacoes 100 Copisteria Garrriga 40,62 €
TOTAL CAMPANYA       56,12 €
DIA ORGULL LGTBI Impressió cartell 30 Copisteria Garrriga 36,12 €
TOTAL CAMPANYA       36,12 €
PREMI DONA Impressió diploma Premi Dona 2019     2,36 €
PREMI DONA Fotos   Lidia Larrosa 144,40 €
PREMI DONA Obsequis distincions   Liibreria papereria Dina-4 90,39 €
TOTAL CAMPANYA       237,15 €
FESTA DEL MOST Pancartes 2 Copisteria Garrriga 423,50 €
TOTAL CAMPANYA       423,50 €
DIADA 11 DE SETEMBRE Fotos ofrena floral   Lidia Larrosa 72,20 €
DIADA 11 DE SETEMBRE Fotos Hissada badera   Lidia Larrosa 72,20 €
DIADA 11 DE SETEMBRE Vídeo 1 Josep Busqueta 185,00 €
TOTAL CAMPANYA       329,40 €
CLUB NOVEL·LA CRIMINAL Impressió cartell  50 Llibreria Papereria Dina-4 44,00 €
CLUB NOVEL·LA CRIMINAL Impressió díptics 200 Copisteria Garrriga 83,53 €
TOTAL CAMPANYA       127,53 €
CAMINADA DEL MUSSOL Impressió etiquetes   Copisteria Garrriga 60,50 €
CAMINADA DEL MUSSOL Fotos   Lidia Larrosa 72,20 €
CAMINADA DEL MUSSOL Bosses poma 1000 Vidal Papers, SL 16,88 €
TOTAL CAMPANYA       149,58 €
CAMPANYA PROU Coordinació companya "Prou"   Miquel Munill 438,02 €
CAMPANYA PROU Mupi   Gestió de Publicitat urbana 241,95 €
CAMPANYA PROU Invitacio campanya   Miquel Munill 151,25 €
TOTAL CAMPANYA       831,22 €
DIA DE LA SALUT Cartell A3   Miquel Munill 117,37 €
DIA DE LA SALUT Disseny poster   El Merkat Brand and Comunicació SL 738,10 €
DIA DE LA SALUT Fotos   Lidia Larrosa 72,20 €
DIA DE LA SALUT Tríptic    Miquel Munill 691,52 €
TOTAL CAMPANYA       1.619,19 €
CAMPANYA DONA INDUSTRIA Fotos   Lidia Larrosa 72,20 €
CAMPANYA DONA INDUSTRIA Disseny banner   El Merkat Brand and Comunicació SL 217,80 €
TOTAL CAMPANYA       290,00 €
CAMPANYA MES DE LA SOLIDARITAT Disseny díptic   Miquel Munill 347,27 €
CAMPANYA MES DE LA SOLIDARITAT Fotos   Lidia Larrosa 72,20 €
TOTAL CAMPANYA       419,47 €
CASTANYADA Disseny banner   Miquel Munill 302,50 €
TOTAL CAMPANYA        
DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES (Trepitgem fort contra la violència masclista" Compra i retoc de fotos   El Merkat Brand and Comunicació SL 3.116,96 €
DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES (Trepitgem fort contra la violència masclista" Lones i vinils   Impacte gran format 1.382,73 €
DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES (Trepitgem fort contra la violència masclista" Fotos   Lidia Larrosa 390,00 €
  Fotos acte institucional   Lidia Larrosa 72,20 €
DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES (Trepitgem fort contra la violència masclista" Disseny díptic, poster...   El Merkat Brand and Comunicació SL 2.601,50 €
TOTAL CAMPANYA       7.563,39 €
DONA I INDUSTRIA Fotos   Lidia Larrosa 381,15 €
TOTAL CAMPANYA       381,15 €
BOTIGUES AL CARRER Fotos   Lidia Larrosa 145,20 €
TOTAL CAMPANYA       145,20 €
FESTA DE L'ESPORT Fotos   Lidia Larrosa 72,20 €
TOTAL CAMPANYA       72,20 €
SANT QUIRZE MUSIC FESTIVAL Fotos   Lidia Larrosa 144,40 €
TOTAL CAMPANYA       144,60 €
FESTA DELS ANIMALS Bustiada   Yolanda Iniesta 605,00 €
TOTAL CAMPANYA       605,00 €
FIRA DE CONSUM CONSCIENT Fira del consum conscient Lona Fira del consum conscient programa   Impacte Gran Format 508,62 €
FIRA DE CONSUM CONSCIENT Fotos   Lidia Larrosa 144,40 €
TOTAL CAMPANYA       653,02 €
MARATÓ Fotos   Xavier Gonzalez 447,70 €
TOTAL CAMPANYA       447,70 €

 

 


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto