Convenis amb l'Ajuntament 2018

Detall de les parts firmants, el seu objecte, la data de la signatura i, si escau, les obligacions econòmiques convingudes en els mateixos

 

Part subscrita Objecte conveni Obligacions econòmiques Data d'aprovació  Vigència
Institut Ribot i Serra Formació pràctica en centres de treball per a estudiants del cicle formatiu de grau superior “Animació Sociocultural i Turística”   -  23/01/2018 Del 15/01/2018 fins al 31/05/2018
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA Formació pràctica per a estudiants de la Universidad Internacional de la Rioja matriculats en ensenyaments oficials de grau o conduents a l'obtenció d'un títol de màster universitari  -  06/02/2018 Un any a partir de la data de signatura. Renovable tàcitament per períodes anuals.
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Establir els criteris pels quals el cos de la Policia Local de Sant Quirze del Vallès, podrà gaudir de l’exempció de pagament per l’ús dels serveis prestats per FGC.  -  06/02/2018 Fins el dia 31 de gener de 2022
Fundació Empresa i Ciència de la
Universitat Autònoma de Barcelona
Conveni de cooperació educativa per a la realització de les pràctiques formatives per part d’alumnes del segon cicle de les Llicenciatures en Administració i Direcció d’Empreses i Economia de la UAB           7.568,96 € 20/02/2018 Dos períodes que van del 8 de gener al 30 d’abril i del 3 de setembre al 31 de desembre de 2018
Consell comarcal del Vallès Occidental Desenvolupament de la Xarxa d'Impulsors del Programa de Garantia Juvenil que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya              160,00 € 20/02/2018 Del 21 de novembre de 2017 al 30 de juny de 2018
Entitats locals de cooperació: Ateneu del Món, Acció Solidaria del Vallès, Cooperación y Ayuda, ONG Nuevos Pasos i ONG Fundación Benefica Privada Quetzal. Execució anual del Pla municipal de Sensibilització  Annex I  20/03/2018 2 anys, essent prorrogable per acord d’ambdues
parts, per períodes d’un any fins a un màxim de 10 anys.
Agència de l’Habitatge de Catalunya Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge per a l’any 2018 12.000 € 20/03/2018 Any 2018
Servei Català de Trànsit Conveni Marc de col·laboració en matèria de seguretat viària  -  20/03/2018 4 anys a partir de la data de signatura
Ajuntament de Sabadell, Ajuntament de Barberà, Ajuntament de Castellar del Vallès, Fundació Eurecat, Fundació Parc Taulí, Universitat Autònoma de Barcelona i Fundit Pla d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT): “VALLÈS INDUSTRIAL: Innovació i disseny de la indústria europea”.        120.878,94 € 22/05/2018 01/05/2018
fins al
31/12/2020
Centres educatius de Sant Quirze del Vallès: Lola
Anglada, Onze de Setembre, Pilarín Bayés, Purificació Salas i Xandri, Taula Rodona, El Turonet, l’Institut Sant Quirze i l’Institut Salas i Xandri
Concessió de subvencions per a projectes i activitats als centres educatius de Sant Quirze del Vallès        160.000,00 € 05/06/2018 Exercici 2018
Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental Prestació del servei de recollida i gestió de residus especials en petites quantitats  -  05/06/2018 Fins al 26 de maig de 2022 (anul·lat a gener de 2019)
Institut Ribot i Serra Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball  -  19/06/2018 Des del 20/06/2018 fins al 31/07/2018
Promoció Econòmica de Sabadell, SL, Ajuntament de Castellar del Vallès i Actividades Integradas, SA Relació de cooperació per al desenvolupament d’activitats formatives i informatives, en el marc del recull d’activitats de suport al teixit empresarial de la Diputació de Barcelona.              201,89 € 03/07/2018 Des de la signatura i fins la finalització de les accions.
Associació Artística i Cultural Grup TT Cessió, en horari determinats, de la segona planta de la Casa de Cultura Vila-Puig per dur a terme la difusió i foment de les arts plàstiques i la realització d’exposicions de treballs artístics, mitjançant la participació en la programació d’actes i activitats organitzats per l’Ajuntament de Sant Quirze per a l’any 2018.           2.000,00 € 17/07/2018 Any 2018
Colla de Gegants i Grallers de Sant Quirze del Vallès Cessió, en horari determinats, de l'ús del Celler de Can Barra per preparar l'organització de celebracions i activitats destinades a preservar i difondre les tradicions de Sant Quirze.           4.800,00 € 17/07/2018 Any 2018
FEMAREC S.C.C.L Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball  -  01/08/2018 Des del 18/09/2018 fins al 16/10/2018
Associació de Defensa Forestal de Sant Quirze del Vallès (ADF) Realització d'actuacions de prevenció d'incendis forestals al municipi de Sant Quirze del Vallès           6.000,00 € 12/09/2018 Any 2018
Consell Comarcal del Vallès Occidental Conveni de col·laboració per a l'execució de les obres del projecte “Actuacions per a la prevenció d’incendis forestals al Vallès Occidental”  -  12/09/2018 De l'1 de gener de 2018 fins al 31 d’octubre de 2018
Consell Comarcal del Vallès Occidental Regular el règim d’execució i finançament dels projectes que es desenvolupen en el marc de la convocatòria 2017 del Programa Treball i Formació           7.700,00 € 25/09/2018 Del 29 de desembre de 2017 al 30 de gener de 2019
Institut Ribot i Serra Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball  -  09/10/2018 Des del 10/10/2018 fins al 30/01/2019
Ajuntament de Sabadell Actuació coordinada per participar en la convocatòria de subvencions per fomentar l’execució d’actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i determinats consorcis susceptibles de finançament procedent del FEDER,  i en l’execució d’una via ciclista entre la plaça del Mil.lenari del TM Sabadell i l’Estació del FGC TM Sant Quirze del Vallès.  -  15/10/2018 4 anys a partir de la data de signatura
Societat Coral Il·lustració Artística Activitats de foment a la música i la cultura popular a Sant Quirze del Vallès, així com la cessió per part de l'Ajuntament de l’ús parcial d’un dels seus equipaments perquè les dugui a terme.           3.000,00 € 23/10/2018 Any 2018
Grup Rialles de Sant Quirze del Vallès Donar suport a les activitats de foment del teatre i la cultura popular a Sant Quirze del Vallès, així com la cessió per part de l’Ajuntament de l’ús parcial d’un dels seus equipaments perquè les dugui a terme.           4.000,00 € 23/10/2018 Any 2018
Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze del Vallès Donar suport a les activitats de foment a la tradició, la història i la cultura popular a Sant Quirze del Vallès, així com la cessió per part de l’Ajuntament de l’ús parcial d'alguns dels seus equipaments perquè les dugui a terme.           1.900,00 € 23/10/2018 Any 2018
Associació Juvenil Esplai La Flama Pròrroga del conveni de col·laboració per contribuir a millorar la promoció de l’activitat orientada a l’impuls i foment de les activitats destinades als infants i adolescents de Sant Quirze del Vallès, així com la cessió per part de l’Ajuntament de l’ús parcial d'alguns dels seus equipaments perquè les dugui a terme.           1.500,00 € 23/10/2018 Bianual, des de l’inici del curs lectiu 2018-2019 fins a la finalització del curs 2019-2020
Ajuntament de Barberà del Vallès i Ajuntament de Sabadell Open Industry 4.0 4.833,60 € 23/10/2018 Entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018
Ajuntament de Barberà del Vallès i Ajuntament de Sabadell Execució del programa: "Les KET al Metall-packaging: clau per a la innovació". 14.357,52 € 23/10/2018 Entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018
Ajuntament de Sabadell, Ajuntament de Barberà i Ajuntament de Castellar del Vallès. Executar el programa “Serveis consolidats a l’emprenedoria i l’empresa” 36.000,00 € 06/11/2018 Entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018
Espai d’Arts Escèniques de Sant Quirze del Vallès Donar suport a les activitats i iniciatives de foment del teatre i la cultura popular a Sant Quirze del Vallès, així com la cessió per part de l’Ajuntament de l’ús parcial d’un dels seus equipaments perquè les dugui a terme.           2.000,00 € 20/11/2018 Entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018
Bella Quirze Band Donar suport a les activitats i iniciatives de foment a la música i la cultura popular a Sant Quirze del Vallès, així com la cessió per part de l’Ajuntament de l’ús parcial d’un dels seus equipaments perquè les dugui a terme.           2.000,00 € 20/11/2018 Entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018
Ajuntament de Barberà del Vallès i Ajuntament de Sabadell Execució del programa: "VISIÓ DE FUTUR: Estratègia i xarxa SIX als PAE’S de Barberà del Vallès, Sabadell i Sant Quirze del Vallès." 31.200,00 € 20/11/2018 Entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018
Consell Comarcal del Vallès Occidental Desenvolupament del cens d’empreses i l’oferta industrial als polígons d’activitat econòmica              800,00 € 20/11/2018 Des de la seva signatura i fins el 31 de desembre de 2019
Sant Quirze del Vallès Natura Realització d'activitats en l'àmbit de la protecció ambiental           4.000,00 € 20/11/2018 Des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2018
Consell Comarcal del Vallès Occidental Conveni Marc de col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat 13.422,46 € 20/11/2018 Fins al 31 de desembre de 2019
Ajuntament de Terrassa Desenvolupament d’accions orientades a millorar la competitivitat dels sectors tèxtil/moda i alimentació (TEXAL) amb empreses d’ambdós sectors i de l’àmbit territorial d’ambdós
municipis.
22.185,00 € 04/12/2018 Any 2018
Fundación KONECTA, Associació d'empresaris i Propietaris dels polígons industrials de Sant Quirze i Fundació privada ATENDIS Col·laboració per a la difusió i el desenvolupament del programa "Junts ho podem fer - Juntos somos capaces" d'integració laboral de persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn de salut mental de Fundación Mapfre.  -  04/12/2018 1 any a partir de la signatura del conveni.
Aigua per al Sahel Aprovisionament en aigua potable a dotze poblats rurals de Burkina Faso         40.000,00 € 18/12/2018 1 any a partir de la signatura del conveni
Fundació Autònoma Solidària Addenda al conveni de col·laboració referent al projecte Campus Ítaca              930,00 € 18/12/2018 Any 2018
Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials de Sant Quirze del Vallès Fomentar l’activitat empresarial i impulsar les accions necessàries per mantenir la competitivitat dels polígons industrials           3.000,00 € 27/12/2018 Any 2018
Associació Sant Quirze Comerç Execució del Pla d’Actuació Comercial del Comerç Urbà de Sant Quirze del Vallès           6.000,00 € 27/12/2018 Fins al 31 de desembre de 2018
Consell Comarcal del Vallès Occidental Finançament anual del Pla Local de Joventut           8.190,00 € 27/12/2018 Des de la seva signatura i fins el 31 de desembre de 2018
Diputació de Barcelona i Agrupació de Defensa Forestal Sant Quirze del Vallès Desenvolupament de programes territorials del Pla de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals              987,32 € 27/12/2018 Any 2018, prorrogable 1 any més.

 

 

 


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto